0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Κανάλια με εξωτερικά εξαρτήματα

Με ένα πρωτοποριακό σχεδιασμό τα κανάλια με εξωτερικά εξαρτήματα είναι η κατάλληλη σειρά για την ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

3 συστήματα σε 1

Τα κανάλια με εξωτερικά εξαρτήματα tehalit αποτελούνται από τις σειρές:
  • tehalit.SL κανάλι σοβατεπί
  • tehalit.ateha σύστημα mini καναλιών
  • tehalit.EK σύστημα καναλιών γωνιακής τοποθέτησης

Πολλαπλοί συνδυασμοί
Διαθέτοντας τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης, τα κανάλια tehalit.SL, tehalit.ateha και tehalit.EK προσφέρουν πολλές δυνατότητες συνδυασμού μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος.