0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Ανιχνευτές καπνού οπτικής τεχνολογίας

H ανίχνευση καπνού γίνεται μέσω σκέδασης του φωτός υποβοηθούμενης από μικροελεγκτές για την αποφυγή σφαλμάτων. Λειτουργούν μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους μέχρι και 40 ανιχνευτές.

Tεχνικά χαρακτηριστικά:


  • Δύο τύποι Τάσης λειτουργίας :9 V/DC με αλκαλική μπαταρία και 230 V/AC με εφεδρεία
  • Περιοχή κάλυψης 50 m2 (8 m διάμετρος)
  • Ύψος εγκατάστασης μέχρι 12 m
  • Ηχητικό σήμα συναγερμού
  • Φωτισμός προσανατολισμού σε περίπτωση συναγερμού
  • Δείκτης προστασίας IP 32