0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Server οπτικοποίησης και οθόνες

Εκεί που συναντά ο αυτοματισμός την τεχνολογία

Στον κτιριακό αυτοματισμό οι τελικοί πελάτες δίνουν ιδιαίτερο βάρος στον εύκολο χειρισμό και την άνεση.

Ο server οπτικοποίησης domovea και το σύστημα IP Control παρέχουν την πρόσβαση στην εγκατάσταση μέσω Internet από κινητό (smartphone) ή tablet μέσω μιας εύκολης και προσαρμοζόμενης γραφικής επιφάνειας χρήστη.

Μέσω αυτής παρέχεται επιπλέον δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων και χρονοπρογραμμάτων, ενσωμάτωσης καμερών IP και μονάδων ένδειξης κατανάλωσης και επιτυγχάνεται καλύτερη εποπτεία των λειτουργιών του κτιρίου.


Οι οθόνες αφής touch επιτρέπουν τον χειρισμό της κτιριακής εγκατάστασης μέσω panel pc με οθόνη TFT από 7’’ μέχρι 16’’με λειτουργικό android ή windows.