10107700

Προαιρετικό για
Αυτή η σελίδα αφορά ένα προαιρετικό εξάρτημα
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112104
10112104B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.31,93 € / τμχ.
τμχ.
10112109
10112109B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112114
10112114B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.31,93 € / τμχ.
τμχ.
10112116
10112116B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112145
10112145B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.5,68 € / τμχ.
τμχ.
10112174
10112174B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112184
10112184B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112189
10112189B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.3,84 € / τμχ.
τμχ.
10112204
10112204B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.31,93 € / τμχ.
τμχ.
10112209
10112209B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112214
10112214B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.31,93 € / τμχ.
τμχ.
10112216
10112216B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112245
10112245B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.5,68 € / τμχ.
τμχ.
10112274
10112274B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112284
10112284B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.27,72 € / τμχ.
τμχ.
10112289
10112289B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.3,84 € / τμχ.
τμχ.
10122104
10122104B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.58,31 € / τμχ.
τμχ.
10122109
10122109B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.15 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122114
10122114B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.58,31 € / τμχ.
τμχ.
10122116
10122116B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.15 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122145
10122145B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.9,13 € / τμχ.
τμχ.
10122174
10122174B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122184
10122184B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122189
10122189B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.4,97 € / τμχ.
τμχ.
10122204
10122204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.58,31 € / τμχ.
τμχ.
10122209
10122209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.35 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122214
10122214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.58,31 € / τμχ.
τμχ.
10122216
10122216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.35 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122245
10122245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.9,13 € / τμχ.
τμχ.
10122274
10122274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122284
10122284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.50,70 € / τμχ.
τμχ.
10122289
10122289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.4,97 € / τμχ.
τμχ.
10132104
10132104B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.82,28 € / τμχ.
τμχ.
10132109
10132109B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.15 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132114
10132114B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.82,28 € / τμχ.
τμχ.
10132116
10132116B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΓΥΑΛ ΜΑΥΡΟ R.15 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132145
10132145B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.13,63 € / τμχ.
τμχ.
10132174
10132174B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.110 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132184
10132184B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.110 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132189
10132189B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.8,07 € / τμχ.
τμχ.
10132204
10132204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.82,28 € / τμχ.
τμχ.
10132209
10132209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.35 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132214
10132214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ.INOX ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.82,28 € / τμχ.
τμχ.
10132216
10132216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.35 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132245
10132245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.13,63 € / τμχ.
τμχ.
10132274
10132274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132284
10132284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.71,55 € / τμχ.
τμχ.
10132289
10132289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.8,07 € / τμχ.
τμχ.
10142104
10142104B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.108,43 € / τμχ.
τμχ.
10142109
10142109B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.11 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142114
10142114B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.108,43 € / τμχ.
τμχ.
10142116
10142116B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.11 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142145
10142145B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.17,85 € / τμχ.
τμχ.
10142174
10142174B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142184
10142184B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142189
10142189B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.13,09 € / τμχ.
τμχ.
10142204
10142204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.108,43 € / τμχ.
τμχ.
10142209
10142209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.31 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142214
10142214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.108,43 € / τμχ.
τμχ.
10142216
10142216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.31 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142245
10142245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.17,85 € / τμχ.
τμχ.
10142274
10142274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΑΛΟΥΜINIO ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142284
10142284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΑΛΟΥΜINIO ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.94,29 € / τμχ.
τμχ.
10142289
10142289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.13,09 € / τμχ.
τμχ.
10152104
10152104B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.146,03 € / τμχ.
τμχ.
10152109
10152109B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.11 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152114
10152114B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.146,03 € / τμχ.
τμχ.
10152116
10152116B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.11 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152145
10152145B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.27,69 € / τμχ.
τμχ.
10152174
10152174B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152184
10152184B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.12 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152189
10152189B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΛΕΥΚΟ R.12 τμχ.20,54 € / τμχ.
τμχ.
10152204
10152204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.146,03 € / τμχ.
τμχ.
10152209
10152209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.31 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152214
10152214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.146,03 € / τμχ.
τμχ.
10152216
10152216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.31 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152245
10152245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.27,69 € / τμχ.
τμχ.
10152274
10152274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152284
10152284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.126,98 € / τμχ.
τμχ.
10152289
10152289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.20,54 € / τμχ.
τμχ.
16202045
16202045B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚ./ΜΠΟΥΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.310 τμχ.4,17 € / τμχ.
τμχ.
16202089
16202089B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚ./ΜΠΟΥΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.310 τμχ.3,14 € / τμχ.
τμχ.
16212045
16212045B.ΠΛΑΚ.ΔΙΑΚ./ΜΠΟΥΤ.ΦΩΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.310 τμχ.7,90 € / τμχ.
τμχ.
16212089
16212089B.ΠΛΑΚ.ΔΙΑΚ./ΜΠΟΥΤ.ΦΩΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.310 τμχ.6,11 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.