85020100

Υποχρεωτικά εξαρτήματα για επιλογή
Αυτά τα εξαρτήματα είναι απαραίτητα για
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
85145124
85145124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.31 τμχ.136,01 € / τμχ.
τμχ.
85145126
85145126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. Q.1/Q.31 τμχ.132,00 € / τμχ.
τμχ.
85145129
85145129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.31 τμχ.127,74 € / τμχ.
τμχ.
85145131
85145131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.31 τμχ.128,85 € / τμχ.
τμχ.
85145139
85145139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.31 τμχ.126,90 € / τμχ.
τμχ.
85145173
85145173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.INOX K.51 τμχ.133,64 € / τμχ.
τμχ.
85145175
85145175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.11 τμχ.133,04 € / τμχ.
τμχ.
85145177
85145177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.51 τμχ.133,64 € / τμχ.
τμχ.
85145179
85145179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.11 τμχ.126,60 € / τμχ.
τμχ.
85145182
85145182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ. ΜΠΕΖ S.1/B.x1 τμχ.125,88 € / τμχ.
τμχ.
85145183
85145183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x1 τμχ.133,89 € / τμχ.
τμχ.
85145185
85145185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x1 τμχ.130,09 € / τμχ.
τμχ.
85145188
85145188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x1 τμχ.127,06 € / τμχ.
τμχ.
85145189
85145189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.11 τμχ.125,88 € / τμχ.
τμχ.
85146124
85146124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.31 τμχ.159,11 € / τμχ.
τμχ.
85146126
85146126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡ Q.1/Q.31 τμχ.158,47 € / τμχ.
τμχ.
85146129
85146129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.31 τμχ.154,22 € / τμχ.
τμχ.
85146131
85146131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.31 τμχ.158,22 € / τμχ.
τμχ.
85146139
85146139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.31 τμχ.155,91 € / τμχ.
τμχ.
85146173
85146173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.INOX K.51 τμχ.161,58 € / τμχ.
τμχ.
85146175
85146175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.11 τμχ.155,49 € / τμχ.
τμχ.
85146177
85146177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.51 τμχ.161,58 € / τμχ.
τμχ.
85146179
85146179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.11 τμχ.153,60 € / τμχ.
τμχ.
85146182
85146182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΜΠΕΖ S.1/B.x1 τμχ.152,03 € / τμχ.
τμχ.
85146183
85146183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x1 τμχ.158,46 € / τμχ.
τμχ.
85146185
85146185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x1 τμχ.156,21 € / τμχ.
τμχ.
85146188
85146188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x1 τμχ.153,46 € / τμχ.
τμχ.
85146189
85146189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.11 τμχ.152,03 € / τμχ.
τμχ.
85245224
85245124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ. Q.1/Q.31 τμχ.136,10 € / τμχ.
τμχ.
85245226
85245126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.31 τμχ.135,96 € / τμχ.
τμχ.
85245229
85245129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.31 τμχ.132,05 € / τμχ.
τμχ.
85245231
85245131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.31 τμχ.141,01 € / τμχ.
τμχ.
85245239
85245139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.31 τμχ.138,95 € / τμχ.
τμχ.
85245273
85245173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ INOX K.51 τμχ.144,72 € / τμχ.
τμχ.
85245275
85245175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.11 τμχ.139,98 € / τμχ.
τμχ.
85245277
85245177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.51 τμχ.144,72 € / τμχ.
τμχ.
85245279
85245179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.11 τμχ.136,89 € / τμχ.
τμχ.
85245282
85245182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.x1 τμχ.130,11 € / τμχ.
τμχ.
85245283
85245183B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ.ΜΑΤ S.1/B.x1 τμχ.137,56 € / τμχ.
τμχ.
85245285
85245185B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. ΜΑΤ S.1/B.x1 τμχ.134,03 € / τμχ.
τμχ.
85245288
85245188B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.x1 τμχ.130,11 € / τμχ.
τμχ.
85245289
85245189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.11 τμχ.130,11 € / τμχ.
τμχ.
85345124
85345124QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΑΛΟΥΜ Q.1/Q.31 τμχ.162,64 € / τμχ.
τμχ.
85345126
85345126QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΑΝΘΡ. Q.1/Q.31 τμχ.161,45 € / τμχ.
τμχ.
85345129
85345129QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΛΕΥΚ. Q.1/Q.31 τμχ.156,56 € / τμχ.
τμχ.
85345131
85345131QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΜΑΥΡΟ R.1/R.31 τμχ.159,50 € / τμχ.
τμχ.
85345139
85345139QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΛΕΥΚΟ R.1/R.31 τμχ.158,52 € / τμχ.
τμχ.
85345173
85345173QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 INOX K.51 τμχ.165,86 € / τμχ.
τμχ.
85345175
85345175QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΑΝΘΡΑΚΙ K.11 τμχ.161,84 € / τμχ.
τμχ.
85345177
85345177QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.51 τμχ.165,86 € / τμχ.
τμχ.
85345179
85345179QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΛΕΥΚΟ K.11 τμχ.157,54 € / τμχ.
τμχ.
85345182
85345182QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΜΠΕΖ S.1/B.x1 τμχ.156,07 € / τμχ.
τμχ.
85345183
85345183QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΑΛΟΥΜ. S.1/Βx1 τμχ.164,19 € / τμχ.
τμχ.
85345185
85345185QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΑΝΘΡ. S.1/B.x1 τμχ.160,47 € / τμχ.
τμχ.
85345188
85345188QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.11 τμχ.156,07 € / τμχ.
τμχ.
85345189
85345189QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.1,1 ΛΕΥΚΟ S.1/B.x1 τμχ.156,07 € / τμχ.
τμχ.
85346124
85346124QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΑΛΟΥΜ Q.1/Q.31 τμχ.162,64 € / τμχ.
τμχ.
85346126
85346126QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΑΝΘΡ. Q.1/Q.31 τμχ.161,45 € / τμχ.
τμχ.
85346129
85346129QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΛΕΥΚ. Q.1/Q.31 τμχ.156,56 € / τμχ.
τμχ.
85346131
85346131QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΜΑΥΡΟ R.1/R.31 τμχ.159,50 € / τμχ.
τμχ.
85346139
85346139QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΛΕΥΚΟ R.1/R.31 τμχ.158,52 € / τμχ.
τμχ.
85346173
85346173QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 INOX K.51 τμχ.165,86 € / τμχ.
τμχ.
85346175
85346175QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΑΝΘΡΑΚΙ K.11 τμχ.161,84 € / τμχ.
τμχ.
85346177
85346177QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.51 τμχ.165,86 € / τμχ.
τμχ.
85346179
85346179QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΛΕΥΚΟ K.11 τμχ.157,54 € / τμχ.
τμχ.
85346182
85346182QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΜΠΕΖ S.1/B.x1 τμχ.156,07 € / τμχ.
τμχ.
85346183
85346183QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΑΛΟΥΜ. S.1/Βx1 τμχ.164,19 € / τμχ.
τμχ.
85346185
85346185QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΑΝΘΡ. S.1/B.x1 τμχ.160,47 € / τμχ.
τμχ.
85346188
85346188QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.11 τμχ.156,07 € / τμχ.
τμχ.
85346189
85346189QL ΑΣΥΡ.ΠΛΑΚ.ΑΝ.ΚΙΝ.2,2 ΛΕΥΚΟ S.1/B.x1 τμχ.156,07 € / τμχ.
τμχ.
85648124
85648124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.31 τμχ.186,98 € / τμχ.
τμχ.
85648126
85648126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.31 τμχ.184,72 € / τμχ.
τμχ.
85648129
85648129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.31 τμχ.182,22 € / τμχ.
τμχ.
85648131
85648131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.31 τμχ.188,66 € / τμχ.
τμχ.
85648139
85648139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.31 τμχ.185,93 € / τμχ.
τμχ.
85648173
85648173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.INOX K.1/K.51 τμχ.194,01 € / τμχ.
τμχ.
85648175
85648175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1/K.51 τμχ.187,46 € / τμχ.
τμχ.
85648177
85648177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.51 τμχ.194,01 € / τμχ.
τμχ.
85648179
85648179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1/K.51 τμχ.183,20 € / τμχ.
τμχ.
85648182
85648182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΜΠΕΖ S.1/B.x1 τμχ.179,62 € / τμχ.
τμχ.
85648183
85648183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ. S.1/B.x1 τμχ.183,98 € / τμχ.
τμχ.
85648185
85648185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x1 τμχ.182,04 € / τμχ.
τμχ.
85648188
85648188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x1 τμχ.181,31 € / τμχ.
τμχ.
85648189
85648189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.11 τμχ.179,62 € / τμχ.
τμχ.
85745124
85745124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Qx1 τμχ.193,42 € / τμχ.
τμχ.
85745126
85745126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. Qx1 τμχ.186,86 € / τμχ.
τμχ.
85745129
85745129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Qx1 τμχ.179,10 € / τμχ.
τμχ.
85745131
85745131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ Rx1 τμχ.206,90 € / τμχ.
τμχ.
85745139
85745139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Rx1 τμχ.203,63 € / τμχ.
τμχ.
85745173
85745173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ INOX K.51 τμχ.195,58 € / τμχ.
τμχ.
85745175
85745175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. K.11 τμχ.187,74 € / τμχ.
τμχ.
85745177
85745177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ. K.51 τμχ.195,58 € / τμχ.
τμχ.
85745179
85745179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.11 τμχ.180,04 € / τμχ.
τμχ.
85745182
85745182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.11 τμχ.177,11 € / τμχ.
τμχ.
85745183
85745183B.NET ΑΣΥΡ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x1 τμχ.191,01 € / τμχ.
τμχ.
85745185
85745185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ.S.1/B.x1 τμχ.185,22 € / τμχ.
τμχ.
85745188
85745188B.NET ΑΣΥΡ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1/B.x1 τμχ.179,03 € / τμχ.
τμχ.
85745189
85745189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.11 τμχ.177,11 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.