85020100

Υποχρεωτικά εξαρτήματα για επιλογή
Αυτά τα εξαρτήματα είναι απαραίτητα για
 Art No. Περιγραφή Tιμή μον.* 
85145124
85145124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3136,01 € / τμχ.
τμχ.
85145126
85145126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. Q.1/Q.3132,00 € / τμχ.
τμχ.
85145129
85145129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3127,74 € / τμχ.
τμχ.
85145131
85145131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.3128,85 € / τμχ.
τμχ.
85145139
85145139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.3126,90 € / τμχ.
τμχ.
85145173
85145173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.INOX K.5133,64 € / τμχ.
τμχ.
85145175
85145175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1133,04 € / τμχ.
τμχ.
85145177
85145177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5133,64 € / τμχ.
τμχ.
85145179
85145179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1126,60 € / τμχ.
τμχ.
85145182
85145182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ. ΜΠΕΖ S.1/B.x125,88 € / τμχ.
τμχ.
85145183
85145183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x133,89 € / τμχ.
τμχ.
85145185
85145185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x130,09 € / τμχ.
τμχ.
85145188
85145188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x127,06 € / τμχ.
τμχ.
85145189
85145189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1125,88 € / τμχ.
τμχ.
85146124
85146124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3159,11 € / τμχ.
τμχ.
85146126
85146126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡ Q.1/Q.3158,47 € / τμχ.
τμχ.
85146129
85146129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3154,22 € / τμχ.
τμχ.
85146131
85146131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.3158,22 € / τμχ.
τμχ.
85146139
85146139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.3155,91 € / τμχ.
τμχ.
85146173
85146173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.INOX K.5161,58 € / τμχ.
τμχ.
85146175
85146175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1155,49 € / τμχ.
τμχ.
85146177
85146177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5161,58 € / τμχ.
τμχ.
85146179
85146179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1153,60 € / τμχ.
τμχ.
85146182
85146182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΜΠΕΖ S.1/B.x152,03 € / τμχ.
τμχ.
85146183
85146183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x158,46 € / τμχ.
τμχ.
85146185
85146185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x156,21 € / τμχ.
τμχ.
85146188
85146188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x153,46 € / τμχ.
τμχ.
85146189
85146189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1152,03 € / τμχ.
τμχ.
85245224
85245124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ. Q.1/Q.3136,10 € / τμχ.
τμχ.
85245226
85245126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3135,96 € / τμχ.
τμχ.
85245229
85245129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3132,05 € / τμχ.
τμχ.
85245231
85245131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3141,01 € / τμχ.
τμχ.
85245239
85245139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3138,95 € / τμχ.
τμχ.
85245273
85245173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ INOX K.5144,72 € / τμχ.
τμχ.
85245275
85245175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1139,98 € / τμχ.
τμχ.
85245277
85245177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5144,72 € / τμχ.
τμχ.
85245279
85245179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1136,89 € / τμχ.
τμχ.
85245282
85245182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.x130,11 € / τμχ.
τμχ.
85245283
85245183B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ.ΜΑΤ S.1/B.x137,56 € / τμχ.
τμχ.
85245285
85245185B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. ΜΑΤ S.1/B.x134,03 € / τμχ.
τμχ.
85245288
85245188B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.x130,11 € / τμχ.
τμχ.
85245289
85245189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1130,11 € / τμχ.
τμχ.
85648124
85648124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3186,98 € / τμχ.
τμχ.
85648126
85648126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3184,72 € / τμχ.
τμχ.
85648129
85648129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3182,22 € / τμχ.
τμχ.
85648131
85648131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.3188,66 € / τμχ.
τμχ.
85648139
85648139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.3185,93 € / τμχ.
τμχ.
85648173
85648173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.INOX K.1/K.5194,01 € / τμχ.
τμχ.
85648175
85648175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1/K.5187,46 € / τμχ.
τμχ.
85648177
85648177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.5194,01 € / τμχ.
τμχ.
85648179
85648179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1/K.5183,20 € / τμχ.
τμχ.
85648182
85648182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΜΠΕΖ S.1/B.x179,62 € / τμχ.
τμχ.
85648183
85648183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ. S.1/B.x183,98 € / τμχ.
τμχ.
85648185
85648185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x182,04 € / τμχ.
τμχ.
85648188
85648188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x181,31 € / τμχ.
τμχ.
85648189
85648189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1179,62 € / τμχ.
τμχ.
85745124
85745124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Qx193,42 € / τμχ.
τμχ.
85745126
85745126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. Qx186,86 € / τμχ.
τμχ.
85745129
85745129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Qx179,10 € / τμχ.
τμχ.
85745131
85745131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ Rx206,90 € / τμχ.
τμχ.
85745139
85745139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Rx203,63 € / τμχ.
τμχ.
85745173
85745173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ INOX K.5195,58 € / τμχ.
τμχ.
85745175
85745175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. K.1187,74 € / τμχ.
τμχ.
85745177
85745177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ. K.5195,58 € / τμχ.
τμχ.
85745179
85745179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1180,04 € / τμχ.
τμχ.
85745182
85745182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1177,11 € / τμχ.
τμχ.
85745183
85745183B.NET ΑΣΥΡ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x191,01 € / τμχ.
τμχ.
85745185
85745185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ.S.1/B.x185,22 € / τμχ.
τμχ.
85745188
85745188B.NET ΑΣΥΡ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1/B.x179,03 € / τμχ.
τμχ.
85745189
85745189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1177,11 € / τμχ.
τμχ.
Συνεργάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης
85421100 B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W
B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W
85320100 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ
85221100 B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔET.
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔET.
85121200 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤ.
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤ.
85121100 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 400W/70W LED
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 400W/70W LED
85422100 B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 2ΕΞ. UNIV. 300W/54W LED
B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 2ΕΞ. UNIV. 300W/54W LED
85421200 B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W/70W LED
B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W/70W LED
85122200 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2ΕΞ. ΦΩΤ. 300W/54W LED
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2ΕΞ. ΦΩΤ. 300W/54W LED
633023 B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
513102 B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
503520 B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V
B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V
5035 B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
47518989 B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΗ S.1
B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΗ S.1
503404 B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~
5031 B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.