0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Κλέμες ράγας

Φίλτρα προϊόντων

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο:Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο::Χρώμα: 

Φάσης, χρώμα γκρι

KXA02LH ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 2,5mm2 24Α
KXA02LH
 Art No. Περιγραφή  
KXA02LH
KXA02LHΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 2,5mm2 24Α
τμχ
KXA04LH
KXA04LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 4mm2 32Α
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXA06LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 6mm2 40A
τμχ
KXA10LH
KXA10LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 10mm2 57A
τμχ
KXA16LH
KXA16LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 16mm2 76Α
τμχ
KXB35LH
KXB35LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 2,5-50mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXB70LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 70mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXB150LHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΕΖ 16-120mm2
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXN10LHΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 1000V
τμχ

Διπλή, χρώμα γκρι

KXA02LX ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 2,5mm²
KXA02LX
 Art No. Περιγραφή  
KXA02LX
KXA02LXΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 2,5mm²
τμχ
KXA04LX
KXA04LXΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ.ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 4mm²
τμχ

Ουδετέρου, χρώμα μπλε

KXA02NH ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 2,5mm2 24Α
KXA02NH
 Art No. Περιγραφή  
KXA02NH
KXA02NHΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 2,5mm2 24Α
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXA04NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 4mm2 32Α
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXA06NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 6mm2 40Α
τμχ
KXA10NH
KXA10NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 10mm2 57Α
τμχ
KXA16NH
KXA16NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 16mm2 76A
τμχ
KXB35NH
KXB35NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΛΕ 16-50mm2
τμχ
KXB70NH
KXB70NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΜΠΛΕ 70mm²
τμχ
KXB150NH
KXB150NHΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΜΠΛΕ 16-120mm²
τμχ

Γείωσης, χρώμα πράσινο / κίτρινο

KXA02E ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ. 2,5mm2
KXA02E
 Art No. Περιγραφή  
KXA02E
KXA02EΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ. 2,5mm2
τμχ
KXB04E
KXB04EΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ Π/Κ 0,5-6mm2
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXB06EΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ Π/Κ 1,5-10mm2
τμχ
KXB10E
KXB10EΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ Π/Κ 1,5-16mm2
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXA16EΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ. 16mm2
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXB35EΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ Π/Κ 16-50mm2
τμχ
KXB70E
KXB70EΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. Π/Κ 70mm²
τμχ

Τριπλή, χρώμα γκρι (πλάτος 5mm)

KXA04I2 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ L+N+PE 4mm²
KXA04I2
 Art No. Περιγραφή  
KXA04I2
KXA04I2ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ L+N+PE 4mm²
τμχ

Τριπλή, χρώμα γκρι (πλάτος 6mm)

KXA04I4 ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ L+L 4mm²
KXA04I4
 Art No. Περιγραφή  
KXA04I4
KXA04I4ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ L+L 4mm²
τμχ
KXA04I6
KXA04I6ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΓΚΡΙ L+L+PE 4mm²
τμχ

Με μαχαιρωτή απομόνωση

KXA04KD ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΗΣ ΓΚΡΙ 4mm²
KXA04KD
 Art No. Περιγραφή  
KXA04KD
KXA04KDΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΣΥΝΔ. ΜΑΧΑΙΡΩΤΗΣ ΓΚΡΙ 4mm²
τμχ

Με ασφάλεια

KXB04F5 ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5x30 ΓΚΡΙ 4mm²
KXB04F5
 Art No. Περιγραφή  
KXB04F5
KXB04F5ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝΔ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5x30 ΓΚΡΙ 4mm²
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
KXB04F6ΑΚΡΟΔ. ΣΥΝ. ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6,3x32 ΓΚΡΙ 4mm²
τμχ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.