0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Βολτόμετρα - Αμπερόμετρα

Φίλτρα προϊόντων

Είδος οργάνου μέτρησης:   

Βολτόμετρο ψηφιακό

SM501 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-500V
SM501
 Art No. Περιγραφή  
SM501
SM501ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-500V
τμχ

Βολτόμετρο αναλογικό

SM500 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-500V
SM500
 Art No. Περιγραφή  
SM500
SM500ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-500V
τμχ

Αμπερόμετρα ψηφιακά

SM020 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-20Α
SM020
 Art No. Περιγραφή  
SM020
SM020ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-20Α
τμχ
SM151
SM151ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-150Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM401
SM401ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-400Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM601
SM601ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 0-600Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ

Αμπερόμετρα αναλογικά

SM005 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-5Α
SM005
 Art No. Περιγραφή  
SM005
SM005ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-5Α
τμχ
SM015
SM015ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-15Α
τμχ
SM030
SM030ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-30Α
τμχ
SM050
SM050ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚO 0-50Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM100
SM100ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-100Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM150
SM150ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-150Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM250
SM250ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-250Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM400
SM400ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-400Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
SM600
SM600ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-600Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
SM850ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-1000Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
SM800ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-800Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
SM900ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-1500Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
SM910ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 0-2000Α ΜΕΣΩ Μ/Σ
τμχ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.