0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Ρελέ αυτοματισμών ΠΧΤ (πολύ χαμηλής τάσης)

Ρελέ αυτοματισμών ΠΧΤ (πολύ χαμηλής τάσης)

EN145 ΡΕΛΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΧΤ 5Α 12/24AC/DC
EN145
Διάγραμμα κυκλώματος Ρελέ αυτοματισμών ΠΧΤ (πολύ χαμηλής τάσης)
 Art No. Περιγραφή  
EN145
EN145ΡΕΛΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΧΤ 5Α 12/24AC/DC
τμχ
EN146
EN146ΡΕΛΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΧΤ 5Α 230V 1ΜΕΤ.ΕΠΑΦΗ
τμχ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.