0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

quadro plus κύρια εξαρτήματα συναρμολόγησης

Φίλτρα προϊόντων

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:  

Πλαίσια βάσης και οροφής

FN020E QUAD+ ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ Π450 Β600mm
FN020E
 Art No. Περιγραφή  
FN020E
FN020EQUAD+ ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ Π450 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN029EQUAD+ ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ Π700 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN031EQUAD+ ANΩ & ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ Π900 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN022EQUAD+ ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ Π450 Β800mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN013EQUAD+ ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ Π700 Β800mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN017EQUAD+ ΣΕΤ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ Π900 Β800mm
τμχ

Βάθρα ύψους 100mm

FN440E QUAD+ ΒΑΘΡΟ Π400 Β600 Υ100mm
FN440E
 Art No. Περιγραφή  
FN440E
FN440EQUAD+ ΒΑΘΡΟ Π400 Β600 Υ100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN451EQUAD+ ΒΑΘΡΟ Π700 Β600 Υ100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN453EQUAD+ ΒΑΘΡΟ Π900 Β600 Υ100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN442EQUAD+ ΒΑΘΡΟ Π400 Β800 Υ100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN433EQUAD+ ΒΑΘΡΟ Π700 Β800 Υ100mm
τμχ
FN437E
FN437EQUAD+ ΒΑΘΡΟ Π900 Β800 Υ100mm
τμχ

Κολόνες συναρμολόγησης ερμαρίου ύψους 2100mm

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN047EQUAD+ ΣΕΤ 4 ΚΟΛΩΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Υ2100mm
σετ

Κολόνες διαχωρισμού ερμαρίου ύψους 2100mm

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN287EQUAD+ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ Υ2000mm
τμχ

Οριζόντιες δοκοί διαχωρισμού κατά βάθος

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN291EQUAD+ ΟΡΙΖ. ΔΟΚΟΣ ΔΙΑΧ. ΚΑΤΆ ΒΑΘΟΣ 600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN292EQUAD+ ΟΡΙΖ. ΔΟΚΟΣ ΔΙΑΧ. ΚΑΤΆ ΒΑΘΟΣ 800mm
τμχ

Καλύμματα βάσης / οροφής τυφλά

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN080EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ Π450 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN089EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ Π700 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN091EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ Π900 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN082EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ Π450 Β800mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN073EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ Π700 Β800mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN077EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ/ΟΡΟΦΗΣ Π900 Β800mm
τμχ

Καλύμματα βάσης / οροφής με ρυθμιζόμενο άνοιγμα

FN111E QUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π900 Β600mm
FN111E
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN100EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π450 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN109EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π700 Β600mm
τμχ
FN111E
FN111EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π900 Β600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN102EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π450 Β800mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN093EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π700 Β800mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN097EQUAD+ ΠΛΑΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Π900 Β800mm
τμχ

Εξωτερικές αδιαφανείς πόρτες και εσωτερικές πόρτες

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN547EQUAD+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π450 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN527EQUAD+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π900 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN507EQUAD+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π700 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN701EQUADRO+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ Π700 Υ2100
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN711EQUADRO+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ Π900 Υ2100
τμχ

Διάφανες πόρτες

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN511EQUAD+ ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Π450 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN517EQUAD+ ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Π700 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN537EQUAD+ ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Π900 Υ2100mm
τμχ

Πλάτες ερμαρίων

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN217EQUAD+ ΠΛΑΤΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Π450 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN267EQUAD+ ΠΛΑΤΗ ΔΙΑΧΩΡ. ΕΡΜΑΡ. Π200 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN277EQUAD+ ΠΛΑΤΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Π700 Υ2100mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN297EQUAD+ ΠΛΑΤΗ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Π900 Υ2100mm
τμχ

Πλαϊνά και τερματικά πλαίσια

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN367EQUAD+ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛ. 600.2100MM
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN377EQUAD+ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛ. 800.2100MM
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN407EQUADRO+ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π700 Υ2100
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN427EQUADRO+ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Π900 Υ2100
τμχ

Καλύμματα συνένωσης ερμαρίων

FN943E QUAD+ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΕΡΜΑΡ. B600mm
FN943E
 Art No. Περιγραφή  
FN943E
FN943EQUAD+ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΕΡΜΑΡ. B600mm
τμχ
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
FN944EQUAD+ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΕΡΜΑΡ. B800mm
τμχ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.