0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

univers fw μεταλλικοί πίνακες εξωτερικοί έως 125A IP44, αδιάφανη πόρτα

Φίλτρα προϊόντων

Αριθμός σειρών:Αριθμός στοιχείων / μονάδων:Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος:Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος:

3 σειρών

FWB31S ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 3x12 ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
FWB31S
 Art No. Περιγραφή  
FWB31S
FWB31SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 3x12 ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB32S
FWB32SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2ΣΤ 3x24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB33S
FWB33SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3ΣΤ 3x36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB34S
FWB34SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 4ΣΤ 3x48M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ

4 σειρών

FWB41S ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 4x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
FWB41S
 Art No. Περιγραφή  
FWB41S
FWB41SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 4x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB42S
FWB42SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2ΣΤ 4x24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB43S
FWB43SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3ΣΤ 4x36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB44S
FWB44SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 4ΣΤ 4x48M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ

5 σειρών

FWB51S ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 5x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
FWB51S
 Art No. Περιγραφή  
FWB51S
FWB51SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 5x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB52S
FWB52SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2ΣΤ 5x24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB53S
FWB53SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3ΣΤ 5x36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB54S
FWB54SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 4ΣΤ 5x48M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ

6 σειρών

FWB61S ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 6x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
FWB61S
 Art No. Περιγραφή  
FWB61S
FWB61SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 6x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB62S
FWB62SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2ΣΤ 6x24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB63S
FWB63SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3ΣΤ 6x36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB64S
FWB64SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 4ΣΤ 6x48M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ

7 σειρών

FWB71S ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 7x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
FWB71S
 Art No. Περιγραφή  
FWB71S
FWB71SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1ΣΤ 7x12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB72S
FWB72SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2ΣΤ 7x24M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB73S
FWB73SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 3ΣΤ 7x36M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
FWB74S
FWB74SΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 4ΣΤ 7x48M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
τμχ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.