0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

tehalit.LF 230x60mm

Κανάλι με κάλυμμα PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
LF602300_PCC_N
 Art No. Περιγραφή  
LF6023009010
LF6023009010LF KANAΛΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 230x60 8m
m

Τερματικό κάλυμμα PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M5523_PD_ENDCAP
 Art No. Περιγραφή  
M55439010
M55439010LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 230x60
τμχ

Εσωτερική γωνία PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M5521_PD_INTERNALCORNER
 Art No. Περιγραφή  
M55419010
M55419010LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 230x60
τμχ

Εξωτερική γωνία PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M5522_PD_EXTERNALCORNER
 Art No. Περιγραφή  
M55429010
M55429010LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 230x60
τμχ

Επίπεδη γωνία PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M5525_PD_FLATCORNER
 Art No. Περιγραφή  
M55459010
M55459010LF ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 230x60
τμχ

Ταυ και διακλάδωση PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M5526_PD_T_ANDCROSSPIECE
 Art No. Περιγραφή  
M55469010
M55469010LF ΤΑΥ 230x60
τμχ

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων PC-ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M7250_PD_CABLERETAINER
 Art No. Περιγραφή  
M7252
M7252LF ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 230x60
τμχ

Διαχωριστικό PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M2026_PD_CABLEPARTITION
 Art No. Περιγραφή  
M2026
M2026LFF ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ LF&LFF x60
m
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.