0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Ενδεικτικά LED και μπουτόν πίεσης σειρά SVN

Η σειρά SVN αποτελείται από 3 οικογένειες προϊόντων:
  • Ενδεικτικά LED ράγας, σε χρώματα κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε κι λευκό,
  • Μπουτόν απλής πίεσης και με μανδάλωση,
  • Μπουτόν με ενδεικτικό.
 
Τα υλικά της σειράς έχουν την ίδια μορφή με τη νέα σειρά ραγοϋλικών της Hager, που περιλαμβάνει και διάφανα πλαστικά πορτάκια για ετικέτες.
Πλεονεκτήματα της σειράς :
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής (πάνω από 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας)
  • Εξαιρετική πιστότητα των χρωμάτων και της φωτεινότητας.
 

Μετρητές Ενέργειας Σειρά EC

Μετρητές πραγματικής ενέργειας ράγας, απλού ή διπλού τιμολογίου. Προορίζονται για την μέτρηση της πραγματικής ενέργειας που καταναλώνεται από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Για τον έλεγχο του κόστους και την σχετική εκτίμηση της κατανάλωσης ενός διαμερίσματος, ενός κινητήρα κτλ…
Μονοφασικός μετρητής ενέργειας 32Α
Μονοφασικός μετρητής ενέργειας 63Α
Τριφασικός μετρητής ενέργειας 100Α
Τριφασικός μετρητής ενέργειας σε συνδυασμό με μετασχηματιστή έντασης

Ψηφιακό πολύμετρo SM101E

Ψηφιακό πολύμετρο για μονοφασικά ή τριφασικά δίκτυα.
Η μέτρηση γίνεται μέσω μετασχηματιστών έντασης (δεν περιλαμβάνονται).Στην οθόνη μπορούν να προβάλλονται ταυτόχρονα 3 ηλεκτρικά μεγέθη, σε στιγμιαία, μέση και μέγιστη τιμή .Παρέχονται μετρήσεις τάσης (φασικής και πολικής), έντασης (φάσεων και ουδετέρου), συχνότητας, ωρών και στιγμιαίας κατανάλωσης.


Βολτόμετρα και Αμπερόμετρα Σειρά SM

Ψηφιακά βολτόμετρα για την ένδειξη της τάσης σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους:
Για μονοφασικά δίκτυα:Άμεση σύνδεση,
Για τριφασικά δίκτυα:σύνδεση μέσω του μεταγωγέα SK602 Συχνότητα: 50-60 Hz.

Ψηφιακά αμπερόμετρα για την ένδειξη της έντασης σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους:
Mέτρηση άμεση ή μέσω μετασχηματιστών έντασης x/5 A
Για τριφασικά δίκτυα:σύνδεση μέσω του μεταγωγέα SK603