0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Μεταλλικά ερμάρια σειράς FW

Αυτά που τους ξεχωρίζουν: Οι πίνακες διανομής univers FW αποτελούν την έξυπνη λύση για εγκαταστάσεις για εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια. Χάρη στη προηγμένο εσωτερικό του σχεδιασμό θα ικανοποιήσετε εύκολα όλες τις απαιτήσεις των πελατών σας.. Για παράδειγμα σε μία κατοικία, ένας νέος πίνακας μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε τοίχο που το πάχος του θα ξεκινά από 110mm. Και παρόλο τον επίπεδο σχεδιασμό του, σας προσφέρει αρκετό χώρο ώστε να εξυπηρετεί την διανομή ενέργειας και ταυτόχρονα άλλες χρήσεις όπως δικτύωση.

Για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση

Μεταλλικά ερμάρια για την διανομή έως 125A, σε εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους. Δέχονται αποκλειστικά ραγοϋλικά για ράγα DIN.

Η πλήρης συσκευασία αποτελείται από:
• Μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλα λαμαρίνας 10/10, με εποξική βαφή RAL 9010 ή πλήρως διαφανής πόρτα
• Μετώπες από μονωτικό υλικό