0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

quicklink KNX

Η ασύρματη εναλλακτική επιλογή για την έξυπνη κτιριακή εγκατάσταση στην ανακαίνιση.

Η ασύρματη RF έκδοση του KNX, tebis.quicklink το κάνει πολύ εύκολο. Όχι μόνο εξοικονομείτε το κόστος της καλωδίωσης, αλλά έχετε και τη δυνατότητα να προγραμματίσετε την εγκατάσταση από τις ίδιες τις συσκευές, από το εργαλείο προγραμματισμού TX100Α ή από το ETS. Όποτε υπάρχει ανάγκη για μετατροπές ή αλλαγές στις ρυθμίσεις, αυτές συνήθως γίνονται με το πάτημα μερικών πλήκτρων. Όλα ελέγχονται ασύρματα, και τώρα μπορείτε να ενσωματώσετε ασύρματες συσκευές tebis.quicklink σε ένα σύστημα ΚΝΧ προγραμματισμένου μέσω ETS χρησιμοποιώντας μία μονάδα ασύρματης διασύνδεσης TR131A.