0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

systemlink KNX

ΚΝΧ με προγραμματισμό ETS

Η λέξη ETS (Engineering Tool Software) ορίζει το τυποποιημένο λογισμικό για τον προγραμματισμό μιας κτιριακής εγκατάστασης αυτοματισμού KNX. Το σύστημα bus με της μονάδες εξόδων και τους αισθητήρες επιτρέπει διάφορες εφαρμογές όπως έλεγχο φωτισμού και ρολών, έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου και πολλά άλλα.


Με το σύστημα χειρισμού ΚΝΧ οι λειτουργίες του κτιρίου μπορούν να ελεγχθούν και να διαχειριστούν και κεντρικά και τοπικά. Το systemlink προσφέρει επιπλέον δύο βασικά πλεονεκτήματα που προσδίσουν ακόμη μεγαλύτερη άνεση στη χρήση:
  • οπτικοποίηση μέσω οθόνης Touch και
  • χειρισμό μέσω τηλεχειριστηρίων RF ή μέσω Internet