Δίκτυο διανομής

Προκειμένου να εξασφαλίσει στους πελάτες την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η Hager έχει αναπτύξει ένα δίκτυο διανομής των προϊόντων Hager και berker.
Αυτό το δίκτυο καλύπτει το σύνολο της χώρας, διαθέτει τον όγκο των πληροφοριών που απαιτείται για τη σωστή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλους τους πελάτες και τους παρέχει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

Δέσμευση στην ποιότητα

Η Hager βασίζεται σε ένα σύστημα διαχείρισης που εναρμονίζεται πλήρως με τo Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000. Δέσμευση της εταιρείας είναι να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας. Για να το πετύχει, η Hager υποβάλλει σε συνεχείς ελέγχους από ανεξάρτητους οργανισμούς όλα τα τμήματα, από τη σχεδίαση έως την παραγωγή και το marketing. Με το πιστοποιητικό ISO 9001:2000 η Hager αποδεικνύει την αφοσίωση της στη συνεχή προσπάθεια να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ως αποτέλεσμα της σημασίας στην ποιότητα, η Hager μάχεται ενεργά όσους προσπαθούν να παραποιήσουν τα προϊόντα της και το δίκτυο διανομής της με μια διαδικασία που επικεντρώνεται σε 4 στοιχεία:

1. Διαδικασία πιστοποίησης για την εγγύηση της προέλευσης των προϊόντων
2. Λογισμικό για τον έλεγχο της προέλευσης των προϊόντων
3. Σχέδιο δράσης σε περίπτωση αμφιβολίας για την αυθεντικότητα ενός προϊόντος
4. Ηθική σύμβαση, μια δέσμευση μεταξύ κατασκευαστή και διανομέα