Μέτρηση ενέργειας

Έξυπνη μέτρηση και εξοικονόμηση

Οι νέοι μετρητές ενέργειας επικοινωνούν μέσω όλων των διαδεδομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Η απεικόνιση των καταναλώσεων σε μια εγκατάσταση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η χρήση έξυπνων μετρητών ενέργειας επιτρέπει την καταγραφή της κατανάλωσης και τη μεταφορά της πληροφορίας αν αυτό απαιτείται. Η νέα γενιά μετρητών ενέργειας της Hager προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή και είναι συμβατή με όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας – μέτρηση παλμών, διασύνδεση M-Bus ή Modbus. Πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε σύστημα KNX μέσω της ειδικής μονάδας διασύνδεσης KNX. Είναι η ιδανική λύση για έξυπνη παρακολούθηση της ενέργειας σε κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.

Κατεβάστε τον τεχνικό οδηγό (PDF, 4,4 ΜΒ ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά με μια ματιά:


Μέτρηση ενέργειας:
 • σε 4 τεταρτημόρια (αμφίδρομη μέτρηση)
 • μερική μέτρηση με reset
Ενδείξεις:
 • Ενεργός ισχύς (kW)
 • Άεργος ισχύς (kvarh)
 • Φαινόμενη ισχύς (kVA)
 • Τάση (V)
 • Ρεύμα (A)
 • Συντελεστής ισχύος (cosφ)
 • Συχνότητα (Hz)
Ειδικές εκδόσεις:
 • Τριφασικοί άμεσης μέτρησης έως 125A
 • Τριπλοί μονοφασικοί άμεσης μέτρησης 3x80A (3 μονοφασικοί σε μια συσκευή πλάτους 4στ.)
Πρωτόκολλα επικοινωνίας:
 • έξοδος παλμών
 • M-Bus
 • Modbus
Με πιστοποίηση MID
Ακρίβεια:
 • Ενεργός ισχύς Class B σύμφωνα με EN 50470-1
 • Ενεργός ισχύς Class 1 σύμφωνα με IEC 62053-21
 • Ενεργός ισχύς Class 1 σύμφωνα με IEC 61557-12
 • Άεργος ισχύς Class 2 σύμφωνα με IEC 62053-23

Πλήρης γκάμα

Η νέα αναβαθμισμένη σειρά μετρητών ενέργειας αποτελείται από μία πλήρη γκάμα η οποία δίνει συνολική λύση στην εγκατάσταση. Η δυνατότητα αμφίδρομης μέτρησης για παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας καθώς και η πιστοποίηση MID που τους καθιστά κατάλληλους για εφαρμογές τιμολόγησης.
 
 
 
 
 
Mονοφασικοί 230V
άμεσα έως 40A
 
 
 
 
 
ECP140D
ECM140D
ECR140D
 
άμεσα έως 80A
 
 
 
 
 
ECP180D
ECM180D
ECR180D
Τριπλοί μονοφασικοί 230V
άμεσα έως 80A (3x80A)
 
 
 
 
 
ECP180T
ECM180T
ECR180T
Τριφασικοί 400V
άμεσα έως 80A
 
 
 
 
 
ECP380D
ECM380D
ECR380D
 
άμεσα έως 125A
 
 
 
 
 
ECP310D
ECM310D
ECR310D
 
έμμεσα μέσω Μ/Σ έντασης έως 6,000A/ 5 ή / 1
 
 
 
 
 
ECP300C
ECM300C
ECR300C

Μετρητές ενέργειας και μετασχηματιστές έντασης

Οι νέοι τριφασικοί μετρητές ενέργειας επιτρέπουν άμεσες μετρήσεις μέχρι 125A με όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας. Για μεγαλύτερα ρεύματα υπάρχουν οι μετρητές ενέργειας έμμεσης μέτρησης έως 6.000A μέσω μετασχηματιστών έντασης. Στην γκάμα της Hager θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα μετασχηματιστών ενέργειας που φτάνει υψηλά ρεύματα πρωτεύοντος (50 - 4.000A).


Με λόγο μετασχηματισμού τα 5A προστατέψτε τις συνδεδεμένες συσκευές μέτρησης από υπερεντάσεις. Οι μετασχηματιστές ρεύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λόγο μετασχηματισμού x/ 1A ή x/ 5A. Οι μέγιστες τιμές πρωτεύοντος φτάνουν τα 1200/ 1A και 6000/ 5A και δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν.

Ανοιχτοί σε όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας

Οι νέοι μετρητές ενέργειας επικοινωνούν μέσω όλων των διαδεδομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (ανάλογα την
έκδοση): μέσω μέτρηση παλμών, M-Bus (συνήθως σε οικιακές εγκαταστάσεις) ή Modbus (κυρίως σε κτιριακές εφαρμογές). Η γκάμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε κάθε είδος εγκατάστασης και ενσωματώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα σε ήδη υπάρχοντα βιομηχανικά δίκτυα, όπως σε ένα δίκτυο Modbus.

Μονάδα διασύνδεσης KNX μετρητών ενέργειας

H μονάδα διασύνδεσης μετρητών ενέργειας KNX επιτρέπει την διασύνδεση ενός συμβατικού μετρητή ενέργειας Hager για την λήψη των μετρούμενων δεδομένων με σκοπό την απεικόνισή τους σε ένα περιβάλλον οπτικοποίησης (domovea server κωδ. TJAx70) προς ενημέρωση του τελικού χρήστη.
Συνδέεται με μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές μέσω του ενσωματωμένου interface υπερύθρων IR στο πλαϊνό μέρος της συσκευής μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα του μετρητή στο BUS. Η απαιτούμενη τροφοδοσία της μονάδας λαμβάνεται απευθείας από τον αγωγό BUS.
Χαρακτηριστικά:
 • διασυνδέει έναν συμβατικό μετρητή ενέργειας Hager σε ένα σύστημα KNX
 • ασύρματη σύνδεση με τον μετρητή μέσω υπέρυθρης επικοινωνίας (τοποθέτηση της μονάδας δίπλα στον μετρητή)
 • μεταφορά στο BUS των δεδομένων τάσης, ρεύματος, ισχύος, συντελεστή ισχύος, καταναλισκόμενη και παραγόμενη ισχύς, σήματα αλαρμ για υπόταση και υπέρταση
 • είσοδος διπλού τιμολογίου είτε από τον μετρητή είτε από το BUS
 • συμβατό με όλους τους μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές ενέργειας (εκτός κωδικών ECM140D και ECR140D)

Τριπλοί μονοφασικοί μετρητές ενέργειας

Οι νέοι τριπλοί μονοφασικοί μετρητές ενέργειας 80A (3x80A) συνδυάζουν 3 μονοφασικούς μετρητές των 80A σε μια συμπαγή συσκευή μεγέθους 4 στοιχείων. Όταν ενσωματώνονται σε ένα σύστημα παρακολούθησης
καταλαμβάνουν 1 μόνο διεύθυνση.

ISO 50001 - το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας

Όλο και περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ενέργειας ISO 50001. Η διαχείριση ενέργειας βοηθάει στο να μειώνεται η συνολική κατανάλωση της επιχείρησης. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ακόμη περισσότερων χρημάτων, επειδή μέρος της ενέργειας που παράγεται χρησιμοποιείται στις καταναλώσεις της. Αυτό το ποσό μπορεί να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως για μεγαλύτερες εταιρείες ή ακίνητα. Με τους νέους μετρητές ενέργειας της Hager, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως αυτά τα πλεονεκτήματα και να εξοικονομήσετε πραγματικά.