Ανιχνευτές Κίνησης & Παρουσίας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τους Οδηγούς Χρήσης που χρειάζεστε σε μορφή pdf. Η ηλεκτρονική έκδοση σας επιτρέπει να τους αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και εν συνεχεία να τους εκτυπώσετε προκειμένου να τους χρησιμοποιήσετε. Παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία προϊόντων για τα οποία χρειάζεστε τους αντίστοιχους Οδηγούς Χρήσης.

Παρακαλούμε επιλέξτε τον Οδηγό Χρήσης που επιθυμείτε να κατεβάσετε.
Αντικεραυνική Προστασία
Τίτλος Download
SPN1xxD-R-C (EN)
 PDF, 79 KB
SPN2xxR & SPN4xxR (EN)
 PDF, 493 KB
SPN50x (EN)
 PDF, 285 KB
SPNx08S (EN)
 PDF, 71 KB
SPV325 (EN)
 PDF, 493 KB