Απαγωγοί υπέρτασης τύπου 2

Απαγωγοί υπέρτασης τύπου 2 χωρίς βοηθητική επαφή

SPB113 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT
SPB113
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPB113
SPB113ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT68,73 € / τμχ.
τμχ.
SPB140D
SPB140DΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 1,35kV TNC63,19 € / τμχ.
τμχ.
SPB240D
SPB240DΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 40kA 1,35kV TT-TNS115,29 € / τμχ.
τμχ.
SPB440D
SPB440DΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 40kA 1,35kV TT-TNS186,24 € / τμχ.
τμχ.
SPB215D
SPB215DΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA 1kV TT-TNS106,42 € / τμχ.
τμχ.
SPB415D
SPB415DΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 15kA 1kV TT-TNS138,57 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγοί υπέρτασης τύπου 2 με βοηθητική επαφή

SPB165R ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 65kA Β.ΕΠ.
SPB165R
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPB165R
SPB165RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 65kA 1,35kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ105,32 € / τμχ.
τμχ.
SPB265R
SPB265RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 65kA 1,35kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ186,24 € / τμχ.
τμχ.
SPB465R
SPB465RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 65kA 1,35kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ293,77 € / τμχ.
τμχ.
SPB117
SPB117ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ85,36 € / τμχ.
τμχ.
SPB140R
SPB140RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 1,35kV TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ79,82 € / τμχ.
τμχ.
SPB240R
SPB240RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 40kA 1,35kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ149,66 € / τμχ.
τμχ.
SPB440R
SPB440RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 40kA 1,35kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ217,28 € / τμχ.
τμχ.
SPB215R
SPB215RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA 1kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ127,48 € / τμχ.
τμχ.
SPB415R
SPB415RΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 4P 15kA 1kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ171,83 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγός υπέρτασης τύπου 2 αυτοπροστατευόμενος

SPN715D ΑΠΑΓ. ΥΠΕΡΤ. 1P+N Τ-ΙΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ
SPN715D
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPN715D
SPN715DΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ158,43 € / τμχ.
τμχ.

Απαγωγός υπέρτασης τύπου 2 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

SPV340 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β T2 40kA 1000V DC
SPV340
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPV340
SPV340ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β T2 40kA 3,7kV 1000V DC194,00 € / τμχ.
τμχ.

Ανταλλακτικά φυσίγγια απαγωγών υπέρτασης τύπου 2 - φάσης

SPB065R ΦΥΣΙΓΓΙ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPΒx65R
SPB065R
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPB065R
SPB065RΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPΒ165R/265R/465R96,45 € / τμχ.
τμχ.
SPB040D
SPB040DΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB140x/240x/440x53,22 € / τμχ.
τμχ.
SPB013
SPB013ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB113/11760,98 € / τμχ.
τμχ.
SPB015D
SPB015DΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPB215x/415x50,44 € / τμχ.
τμχ.

Ανταλλακτικά φυσίγγια απαγωγών υπέρτασης τύπου 2 - ουδετέρου

SPB065N ΦΥΣΙΓΓΙ T2 65kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPΒx65R
SPB065N
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPB065N
SPB065NΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPΒ165R/265R/465R75,39 € / τμχ.
τμχ.
SPB040N
SPB040NΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 40kA ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΓΙΑ SPΒ140x/240x/440x/215x/415x59,86 € / τμχ.
τμχ.

Ανταλλακτικά φυσίγγια απαγωγών υπέρτασης τύπου 2 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

SPV040 ΦΥΣΙΓΓΙ Φ/Β 1P T2 SPV340
SPV040
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
SPV040
SPV040ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β 1P T2 ΓΙΑ SPV34089,79 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.