Μπάρες σύνδεσης

Μπάρες σύνδεσης διχαλωτές μονωμένες, 1P

KDN163A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 63Α 12M
KDN163A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KDN163A
KDN163AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 63Α 12M4,95 € / τμχ.
τμχ.
KDN163B
KDN163BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 63Α 57M22,45 € / τμχ.
τμχ.
KDN180A
KDN180AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 80Α 12M5,19 € / τμχ.
τμχ.
KDN180B
KDN180BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 80Α 57M26,16 € / τμχ.
τμχ.
KD190B
KD190BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1P 100Α 57M28,50 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης διχαλωτές μονωμένες, 2P

KDN263A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63Α 12M
KDN263A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KDN263A
KDN263AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63Α 12M10,65 € / τμχ.
τμχ.
KDN263B
KDN263BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63Α 57M45,41 € / τμχ.
τμχ.
KDN280A
KDN280AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 80Α 12M13,17 € / τμχ.
τμχ.
KDN280B
KDN280BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 80Α 57M59,70 € / τμχ.
τμχ.
KDN263G
KDN263GΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 63Α 18M15,78 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης διχαλωτές μονωμένες, 3P

KDN363A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 12M
KDN363A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KDN363A
KDN363AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 12M13,88 € / τμχ.
τμχ.
KDN363B
KDN363BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 57M55,43 € / τμχ.
τμχ.
KDN380A
KDN380AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80Α 12M16,51 € / τμχ.
τμχ.
KDN380B
KDN380BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80Α 57M64,94 € / τμχ.
τμχ.

Ειδικές διχαλωτές μπάρες διανομής για 3 x ρελέ διαφυγής 1P+N

KDN451D ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 3x(1P+N) ΜΕ 1P+N 63Α 12M
KDN451D
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KDN451D
KDN451DΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3x(1P+N) ΜΕ 1P+N 63Α 12M18,00 € / τμχ.
τμχ.
KDN451E
KDN451EΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3x(1P+N) ΜΕ 1P+N 63Α 54M94,06 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης διχαλωτές μονωμένες, 4P

KDN463A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 63Α 12M
KDN463A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KDN463A
KDN463AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 63Α 12M18,30 € / τμχ.
τμχ.
KDN463B
KDN463BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 63Α 57M73,24 € / τμχ.
τμχ.
KDN480A
KDN480AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 80Α 12M20,41 € / τμχ.
τμχ.
KDN480B
KDN480BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 4P 80Α 56M82,63 € / τμχ.
τμχ.

Ειδικές διχαλωτές μπάρες διανομής για ρελέ διαφυγής 3P+N

KDN450D ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N ΜΕ 1P+N 63Α 12M
KDN450D
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KDN450D
KDN450DΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P+N ΜΕ 1P+N 63Α 12M18,00 € / τμχ.
τμχ.
KDN450E
KDN450EΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P+N ΜΕ 1P+N 63Α 54M94,99 € / τμχ.
τμχ.

Ειδικές μπάρες σύνδεσης περονωτές μονωμένες, 3P +

KBN663A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝ. ΕΙΔΙΚΗ 4P 63A 12M
KBN663A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KBN663A
KBN663AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P+N 63A 12M19,37 € / τμχ.
τμχ.
KBN663C
KBN663CΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P+N 63A 24M37,50 € / τμχ.
τμχ.
KF83D
KF83DΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 35MM2 ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ KBN6635,16 € / τμχ.
τμχ.
KF83C
KF83CΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 35MM2 ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ5,14 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης περονωτές μονωμένες, 1P

KB163A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 24M
KB163A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KB163A
KB163AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 12M4,14 € / τμχ.
τμχ.
KB163N
KB163NΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 13M ΜΠΛΕ4,41 € / τμχ.
τμχ.
KB163P
KB163PΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 13M ΚΑΦΕ4,41 € / τμχ.
τμχ.
KB190B
KB190BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 100A 57M20,08 € / τμχ.
τμχ.
KB190C
KB190CΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 100A 24M10,73 € / τμχ.
τμχ.
KB108A
KB108AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 8M3,45 € / τμχ.
τμχ.
KB163NG
KB163NGΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΜΠΛΕ6,60 € / τμχ.
τμχ.
KB163PG
KB163PGΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 18M ΚΑΦΕ6,60 € / τμχ.
τμχ.
KB180B
KB180BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 63A 57M16,53 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης περονωτές μονωμένες, 2P

KB263A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 63A 12M
KB263A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KB263A
KB263AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 63A 12M7,82 € / τμχ.
τμχ.
KB263C
KB263CΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 63A 24M20,20 € / τμχ.
τμχ.
KB280B
KB280BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 2P 80A 57M40,73 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης περονωτές μονωμένες, 3P

KB363A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P 63A 12M
KB363A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KB363A
KB363AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P 63A 12M13,24 € / τμχ.
τμχ.
KB363C
KB363CΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P 63A 24M23,17 € / τμχ.
τμχ.
KB380B
KB380BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P 80A 57M46,04 € / τμχ.
τμχ.

Μπάρες σύνδεσης περονωτές μονωμένες, 4P

KB463A ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4P 63A 12M
KB463A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KB463A
KB463AΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4P 63A 12M16,79 € / τμχ.
τμχ.
KB463C
KB463CΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4P 63A 24M31,93 € / τμχ.
τμχ.
KB480B
KB480BΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 4P 80A 57M67,49 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.