Ενδοδαπέδια κουτιά διέλευσης καλωδίων

Δυνατότητα σύνδεσης με αρθρωτά κανάλια
Η πιο ευέλικτη και ταυτόχρονα η πιο κομψή λύση εγκατάστασης για την κατασκευή νέων χώρων γραφείων και άλλων εμπορικών κτιρίων με ψευδοπάτψμα. Σε συνδυασμό με τα αρθρωτά κανάλια δημιουργούν ένα ευέλικτο σύστημα για την διέλευση καλωδίων ρεύματος και δεδομένων σε επαγγελματικούς χώρους.
Κουτιά που συνδυάζονται με επίπεδα αρθρωτά κανάλια δαπέδου
Κουτιά που συνδυάζονται με στρογγυλά αρθρωτά κανάλια
Στρογγυλό αρθρωτό κανάλι
Επίπεδο αρθρωτό κανάλι δαπέδου
Σύνδεση κουτιού με στρογγυλό αρθρωτό κανάλι
Δυνατότητα κλειδώματος σε ευθεία διατάξη