Επίπεδα αρθρωτά κανάλια δαπέδου

Κανάλια

FK17011 ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝ.ΔΑΠ.83x20 1m RAL7011
FK17011
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
FK17011
FK17011ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 83x20 1m RAL70111 τμχ.32,57 € / τμχ.
τμχ.
FK19005
FK19005ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 83x20 1m RAL90051 τμχ.32,57 € / τμχ.
τμχ.
FK17035
FK17035ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 83x20 1m RAL70351 τμχ.32,57 € / τμχ.
τμχ.

Κουτιά διακλάδωσης

FKB7011 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛ.ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔ.ΚΑΝ.RAL7011
FKB7011
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
FKB7011
FKB7011ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL70111 τμχ.32,73 € / τμχ.
τμχ.
FKB9005
FKB9005ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL90051 τμχ.32,73 € / τμχ.
τμχ.
FKB7035
FKB7035ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x RAL70351 τμχ.32,73 € / τμχ.
τμχ.

Καλύμματα προστασίας

FKS7011 ΚΑΛΥΜ.ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠ.ΚΑΝ.FK1x 1m RAL7011
FKS7011
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
FKS7011
FKS7011ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL70111 τμχ.29,08 € / τμχ.
τμχ.
FKS9005
FKS9005ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL90051 τμχ.29,08 € / τμχ.
τμχ.
FKS7035
FKS7035ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x 1m RAL70351 τμχ.29,08 € / τμχ.
τμχ.

Βάσεις στήριξης καναλιών στο δάπεδο

FKH7011 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ.ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠ.ΚΑΝ.FK1x RAL7011
FKH7011
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
FKH7011
FKH7011ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL70111 τμχ.20,81 € / τμχ.
τμχ.
FKH9005
FKH9005ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL90051 τμχ.20,81 € / τμχ.
τμχ.
FKH7035
FKH7035ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ FK1x ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ 500mm RAL70351 τμχ.20,81 € / τμχ.
τμχ.

Βάσεις στήριξης καναλιών στον τοίχο

FKWB000 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠ.ΚΑΝ.ΣΕ ΤΟΙΧΟ
FKWB000
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
FKWB000
FKWB000ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΕ ΤΟΙΧΟ1 τμχ.8,93 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.