Πίνακες vega D

Οι πίνακες της σειράς Vega D προορίζονται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μεγάλων κατοικιών
και για επαγγελματικών χώρων έως 160A. Διατίθενται κατ’ επιλογήν είτε ως ολοκληρωμένοι
αποκλειστικά για ραγοϋλικά, είτε προς συμπλήρωση, προκειμένου να συμπεριλάβουν πρωτεύοντα υλικά.
H σειρά Vega D διαθέτει πίνακες απο 1 έως 7 σειρές των 24 στοιχείων με μόνωση κατηγορίας ΙΙ.

Για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους

Η Hager παρουσιάζει την νέα ανανεωμένη σειρά μεταλλικών ερμαρίων Vega D για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μεγάλων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με παροχή έως 160Α. Η σειρά διαθέτει τόσο εξωτερικά όσο και χωνευτά ερμάρια 2 έως 7 σειρών των 24 στοιχείων. Τα ερμάρια Vega D έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν είτε ως ερμάρια διανομής, αποκλειστικά για ραγοϋλικά, είτε συνδυαστικά με πρωτεύοντα υλικά, οπότε και συμπληρώνονται με μονάδες εξοπλισμού. Η ευκολία εγκατάστασης, η προσαρμογή του σε κάθε εφαρμογή, καθώς και ο συνδυασμός ποιότητας και αισθητικής συνδυάζονται με τα ακόλουθα μοναδικά πλεονεκτήματα:
• Αυξημένος χώρος για την καλωδίωση κατά 30% στο πλάτος και 10% στο βάθος
• Δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης συνένωσης δύο ερμαρίων, με αύξηση της συνολικής χωρητικότητας στα 336 στοιχεία
• Δυνατότητα προσθήκης ενδιάμεσης ράγας μεταξύ δύο σειρών για τοποθέτηση κλεμών
• Εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο από ένα μόνο άτομο
• Μεγαλύτερες είσοδοι καλωδίων κατά 40% Μεταλλική βάση στήριξης δεματικών για καλώδια ή σωλήνων
• Δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντιων και κάθετων καναλιών Ενσωματωμένοι πλευρικοί οδηγοί καλωδίων (3 σε 1)
• Αυξημένη επιφάνεια ετικέτας (+70%) για την σήμανση των κυκλωμάτων
• Έξυπνη επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία που επιτρέπει την αποστολή του μονταρισμένου πίνακα στον χώρο εγκατάστασης μετά το μοντάρισμά του


Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

6404001.624