Πλαίσια

Pure (Λευκό)

WXP0002 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M PURE
WXP0002
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0002
WXP0002GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. PURE2,70 € / τμχ.
τμχ.
WXP0012
WXP0012GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PURE6,26 € / τμχ.
τμχ.
WXP0013
WXP0013GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PURE8,10 € / τμχ.
τμχ.
WXP0014
WXP0014GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PURE10,26 € / τμχ.
τμχ.
WXP0042
WXP0042GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ PURE6,26 € / τμχ.
τμχ.
WXP0043
WXP0043GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ PURE8,10 € / τμχ.
τμχ.
WXP0086
WXP0086GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x3x2 ΣΤ. PURE15,98 € / τμχ.
τμχ.
WXP0001
WXP0001GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΣΤ. PURE3,89 € / τμχ.
τμχ.
WXP0004
WXP0004GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PURE6,05 € / τμχ.
τμχ.
WXP0005
WXP0005GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PURE7,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0008
WXP0008GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PURE9,83 € / τμχ.
τμχ.
WXP0096
WXP0096GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PURE24,95 € / τμχ.
τμχ.

Dune (Μπεζ)

WXP0302 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M DUNE
WXP0302
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0302
WXP0302GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. DUNE2,70 € / τμχ.
τμχ.
WXP0313
WXP0313GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ DUNE8,10 € / τμχ.
τμχ.
WXP0314
WXP0314GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ DUNE10,26 € / τμχ.
τμχ.
WXP0342
WXP0342GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ DUNE6,26 € / τμχ.
τμχ.
WXP0343
WXP0343GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ DUNE8,10 € / τμχ.
τμχ.
WXP0304
WXP0304GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ DUNE6,05 € / τμχ.
τμχ.
WXP0305
WXP0305GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ DUNE7,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0308
WXP0308GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ DUNE9,83 € / τμχ.
τμχ.

Titane (Τιτάνιο)

WXP0102 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M TITANE
WXP0102
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0102
WXP0102GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. TITANE4,59 € / τμχ.
τμχ.
WXP0112
WXP0112GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ TITANE8,37 € / τμχ.
τμχ.
WXP0113
WXP0113GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ TITANE12,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0114
WXP0114GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ TITANE18,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0142
WXP0142GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ TITANE8,37 € / τμχ.
τμχ.
WXP0143
WXP0143GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ TITANE12,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0101
WXP0101GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΣΤ. TITANE7,99 € / τμχ.
τμχ.
WXP0104
WXP0104GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TITANE12,53 € / τμχ.
τμχ.
WXP0105
WXP0105GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TITANE13,82 € / τμχ.
τμχ.
WXP0108
WXP0108GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TITANE18,14 € / τμχ.
τμχ.
WXP0196
WXP0196GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TITANE41,90 € / τμχ.
τμχ.

Night (Μαύρο)

WXP0202 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M NIGHT
WXP0202
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0202
WXP0202GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. NIGHT4,59 € / τμχ.
τμχ.
WXP0212
WXP0212GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NIGHT8,37 € / τμχ.
τμχ.
WXP0213
WXP0213GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NIGHT12,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0214
WXP0214GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NIGHT18,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0242
WXP0242GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ NIGHT8,37 € / τμχ.
τμχ.
WXP0243
WXP0243GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ NIGHT12,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0286
WXP0286GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x3x2 ΣΤ. NIGHT42,34 € / τμχ.
τμχ.
WXP0201
WXP0201GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 1 ΣΤ. NIGHT7,99 € / τμχ.
τμχ.
WXP0204
WXP0204GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NIGHT12,53 € / τμχ.
τμχ.
WXP0205
WXP0205GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NIGHT13,82 € / τμχ.
τμχ.
WXP0208
WXP0208GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NIGHT18,14 € / τμχ.
τμχ.
WXP0296
WXP0296GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NIGHT41,90 € / τμχ.
τμχ.

Champagne

 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
WXP0402GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. CHAMPAGNE6,91 € / τμχ.
τμχ.
WXP0412
WXP0412GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CHAMPAGNE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0413
WXP0413GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CHAMPAGNE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0414
WXP0414GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CHAMPAGNE23,44 € / τμχ.
τμχ.
WXP0442
WXP0442GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ CHAMPAGNE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0443
WXP0443GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ CHAMPAGNE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0404
WXP0404GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ CHAMPAGNE14,90 € / τμχ.
τμχ.

Rosé

WXP0502 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M ROSE
WXP0502
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0502
WXP0502GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. ROSE6,91 € / τμχ.
τμχ.
WXP0513
WXP0513GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ROSE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0514
WXP0514GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ROSE23,44 € / τμχ.
τμχ.
WXP0542
WXP0542GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ROSE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0543
WXP0543GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ROSE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0504
WXP0504GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ROSE14,90 € / τμχ.
τμχ.

Eglantine

WXP0602 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M EGLANTINE
WXP0602
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0602
WXP0602GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. EGLANTINE6,91 € / τμχ.
τμχ.
WXP0612
WXP0612GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ EGLANTINE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0613
WXP0613GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ EGLANTINE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0614
WXP0614GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ EGLANTINE23,44 € / τμχ.
τμχ.
WXP0642
WXP0642GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ EGLANTINE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0643
WXP0643GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ EGLANTINE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0604
WXP0604GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ EGLANTINE14,90 € / τμχ.
τμχ.
WXP0605
WXP0605GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ EGLANTINE16,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0608
WXP0608GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ EGLANTINE21,60 € / τμχ.
τμχ.

River

WXP0702 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M RIVER
WXP0702
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0702
WXP0702GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. RIVER6,91 € / τμχ.
τμχ.
WXP0713
WXP0713GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ RIVER16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0714
WXP0714GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ RIVER23,44 € / τμχ.
τμχ.
WXP0742
WXP0742GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ RIVER11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0743
WXP0743GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ RIVER16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0704
WXP0704GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ RIVER14,90 € / τμχ.
τμχ.
WXP0705
WXP0705GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ RIVER16,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0708
WXP0708GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ RIVER21,60 € / τμχ.
τμχ.

Peacock

WXP0802 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M PEACOCK
WXP0802
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0802
WXP0802GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. PEACOCK6,91 € / τμχ.
τμχ.
WXP0812
WXP0812GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PEACOCK11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0813
WXP0813GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PEACOCK16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0814
WXP0814GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PEACOCK23,44 € / τμχ.
τμχ.
WXP0842
WXP0842GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ PEACOCK11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0843
WXP0843GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ PEACOCK16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0804
WXP0804GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PEACOCK14,90 € / τμχ.
τμχ.
WXP0805
WXP0805GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PEACOCK16,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0808
WXP0808GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PEACOCK21,60 € / τμχ.
τμχ.

Taupe

WXP0902 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M TAUPE
WXP0902
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP0902
WXP0902GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. TAUPE6,91 € / τμχ.
τμχ.
WXP0912
WXP0912GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ TAUPE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0913
WXP0913GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ TAUPE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0914
WXP0914GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ TAUPE23,44 € / τμχ.
τμχ.
WXP0942
WXP0942GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ TAUPE11,02 € / τμχ.
τμχ.
WXP0943
WXP0943GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ TAUPE16,31 € / τμχ.
τμχ.
WXP0904
WXP0904GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TAUPE14,90 € / τμχ.
τμχ.
WXP0905
WXP0905GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TAUPE16,47 € / τμχ.
τμχ.
WXP0908
WXP0908GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ TAUPE21,60 € / τμχ.
τμχ.

Aluminium

WXP2002 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M ALUMINIUM
WXP2002
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP2002
WXP2002GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. ALUMINIUM LEAF13,50 € / τμχ.
τμχ.
WXP2012
WXP2012GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ALUMINIUM LEAF24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2013
WXP2013GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ALUMINIUM LEAF35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2014
WXP2014GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ALUMINIUM LEAF48,17 € / τμχ.
τμχ.
WXP2042
WXP2042GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ALUMINIUM LEAF24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2043
WXP2043GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ALUMINIUM LEAF35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2004
WXP2004GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ALUMINIUM LEAF27,43 € / τμχ.
τμχ.
WXP2005
WXP2005GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ALUMINIUM LEAF31,00 € / τμχ.
τμχ.
WXP2008
WXP2008GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ALUMINIUM LEAF39,85 € / τμχ.
τμχ.

Steel

WXP2102 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M STEEL
WXP2102
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP2102
WXP2102GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. STEEL LEAF13,50 € / τμχ.
τμχ.
WXP2112
WXP2112GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ STEEL LEAF24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2113
WXP2113GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ STEEL LEAF35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2114
WXP2114GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ STEEL LEAF48,17 € / τμχ.
τμχ.
WXP2142
WXP2142GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ STEEL LEAF24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2143
WXP2143GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ STEEL LEAF35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2104
WXP2104GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ STEEL LEAF27,43 € / τμχ.
τμχ.
WXP2105
WXP2105GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ STEEL LEAF31,00 € / τμχ.
τμχ.
WXP2108
WXP2108GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ STEEL LEAF39,85 € / τμχ.
τμχ.

Bronze

WXP2202 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M BRONZE
WXP2202
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP2202
WXP2202GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. BRONZE LEAF13,50 € / τμχ.
τμχ.
WXP2212
WXP2212GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ BRONZE LEAF24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2213
WXP2213GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ BRONZE LEAF35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2214
WXP2214GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ BRONZE LEAF48,17 € / τμχ.
τμχ.
WXP2242
WXP2242GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ BRONZE LEAF24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2243
WXP2243GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ BRONZE LEAF35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2204
WXP2204GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ BRONZE LEAF27,43 € / τμχ.
τμχ.
WXP2205
WXP2205GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ BRONZE LEAF31,00 € / τμχ.
τμχ.
WXP2208
WXP2208GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ BRONZE LEAF39,85 € / τμχ.
τμχ.

Pecan

WXP2402 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M PECAN
WXP2402
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP2402
WXP2402GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. PECAN13,50 € / τμχ.
τμχ.
WXP2412
WXP2412GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PECAN24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2413
WXP2413GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PECAN35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2414
WXP2414GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PECAN48,17 € / τμχ.
τμχ.
WXP2442
WXP2442GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ PECAN24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2443
WXP2443GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ PECAN35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2404
WXP2404GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PECAN27,43 € / τμχ.
τμχ.
WXP2405
WXP2405GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PECAN31,00 € / τμχ.
τμχ.
WXP2408
WXP2408GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ PECAN39,85 € / τμχ.
τμχ.

Latté

WXP2502 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M LATTE
WXP2502
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP2502
WXP2502GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. LATTE13,50 € / τμχ.
τμχ.
WXP2512
WXP2512GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ LATTE24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2513
WXP2513GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ LATTE35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2514
WXP2514GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ LATTE48,17 € / τμχ.
τμχ.
WXP2542
WXP2542GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ LATTE24,95 € / τμχ.
τμχ.
WXP2543
WXP2543GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ LATTE35,75 € / τμχ.
τμχ.
WXP2504
WXP2504GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ LATTE27,43 € / τμχ.
τμχ.
WXP2505
WXP2505GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ LATTE31,00 € / τμχ.
τμχ.
WXP2508
WXP2508GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ LATTE39,85 € / τμχ.
τμχ.

Moon Glass

 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
WXP4002GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. MOON GLASS42,12 € / τμχ.
τμχ.
WXP4012
WXP4012GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MOON GLASS73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4013
WXP4013GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MOON GLASS106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4014
WXP4014GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MOON GLASS142,45 € / τμχ.
τμχ.
WXP4042
WXP4042GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ MOON GLASS73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4043
WXP4043GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ MOON GLASS106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4004
WXP4004GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MOON GLASS94,93 € / τμχ.
τμχ.
WXP4005
WXP4005GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MOON GLASS110,81 € / τμχ.
τμχ.
WXP4008
WXP4008GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MOON GLASS141,80 € / τμχ.
τμχ.

Midnight Glass

WXP4102 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M MIDNIGHT GLASS
WXP4102
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4102
WXP4102GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. MIDNIGHT GLASS42,12 € / τμχ.
τμχ.
WXP4112
WXP4112GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MIDNIGHT GLASS73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4113
WXP4113GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MIDNIGHT GLASS106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4114
WXP4114GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MIDNIGHT GLASS142,45 € / τμχ.
τμχ.
WXP4142
WXP4142GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ MIDNIGHT GLASS73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4143
WXP4143GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ MIDNIGHT GLASS106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4104
WXP4104GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MIDNIGHT GLASS94,93 € / τμχ.
τμχ.
WXP4105
WXP4105GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MIDNIGHT GLASS110,81 € / τμχ.
τμχ.
WXP4108
WXP4108GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MIDNIGHT GLASS141,80 € / τμχ.
τμχ.

Mirror Glass

 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
WXP5002GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. MIRROR GLASS42,12 € / τμχ.
τμχ.
WXP5012
WXP5012GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MIRROR GLASS73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP5013
WXP5013GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MIRROR GLASS106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP5014
WXP5014GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ MIRROR GLASS142,45 € / τμχ.
τμχ.
WXP5042
WXP5042GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ MIRROR GLASS73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP5043
WXP5043GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ MIRROR GLASS106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP5004
WXP5004GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MIRROR GLASS94,93 € / τμχ.
τμχ.
WXP5005
WXP5005GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MIRROR GLASS110,81 € / τμχ.
τμχ.
WXP5008
WXP5008GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ MIRROR GLASS141,80 € / τμχ.
τμχ.

Bright Inox

WXP4202 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M BRIGHT INOX
WXP4202
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4202
WXP4202GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. BRIGHT INOX49,03 € / τμχ.
τμχ.
WXP4212
WXP4212GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ BRIGHT INOX84,46 € / τμχ.
τμχ.
WXP4213
WXP4213GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ BRIGHT INOX119,23 € / τμχ.
τμχ.
WXP4214
WXP4214GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ BRIGHT INOX156,71 € / τμχ.
τμχ.
WXP4242
WXP4242GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ BRIGHT INOX84,46 € / τμχ.
τμχ.
WXP4243
WXP4243GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ BRIGHT INOX119,23 € / τμχ.
τμχ.
WXP4204
WXP4204GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ BRIGHT INOX103,57 € / τμχ.
τμχ.
WXP4205
WXP4205GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ BRIGHT INOX116,10 € / τμχ.
τμχ.
WXP4208
WXP4208GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ BRIGHT INOX145,15 € / τμχ.
τμχ.

Natural Alu

WXP4302 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M NATURAL ALU
WXP4302
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4302
WXP4302GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. NATURAL ALUMINIUM42,12 € / τμχ.
τμχ.
WXP4312
WXP4312GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NATURAL ALUMINIUM73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4313
WXP4313GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NATURAL ALUMINIUM106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4314
WXP4314GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ NATURAL ALUMINIUM142,45 € / τμχ.
τμχ.
WXP4342
WXP4342GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ NATURAL ALUMINIUM73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4343
WXP4343GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ NATURAL ALUMINIUM106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4304
WXP4304GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM94,93 € / τμχ.
τμχ.
WXP4305
WXP4305GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM110,81 € / τμχ.
τμχ.
WXP4308
WXP4308GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ NATURAL ALUMINIUM141,80 € / τμχ.
τμχ.

Antique Alu

WXP4502 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M ANTIQUE ALU
WXP4502
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4502
WXP4502GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. ANTIQUE ALUMINIUM42,12 € / τμχ.
τμχ.
WXP4512
WXP4512GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ANTIQUE ALUMINIUM73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4513
WXP4513GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ANTIQUE ALUMINIUM106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4514
WXP4514GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ANTIQUE ALUMINIUM142,45 € / τμχ.
τμχ.
WXP4542
WXP4542GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ANTIQUE ALUMINIUM73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4543
WXP4543GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ ANTIQUE ALUMINIUM106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4504
WXP4504GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ANTIQUE ALUMINIUM94,93 € / τμχ.
τμχ.
WXP4505
WXP4505GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ANTIQUE ALUMINIUM110,81 € / τμχ.
τμχ.
WXP4508
WXP4508GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ ANTIQUE ALUMINIUM141,80 € / τμχ.
τμχ.

Copper Alu

WXP4602 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M COPPER ALU
WXP4602
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4602
WXP4602GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. COPPER ALUMINIUM42,12 € / τμχ.
τμχ.
WXP4612
WXP4612GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COPPER ALUMINIUM73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4613
WXP4613GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COPPER ALUMINIUM106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4614
WXP4614GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COPPER ALUMINIUM142,45 € / τμχ.
τμχ.
WXP4642
WXP4642GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ COPPER ALUMINIUM73,66 € / τμχ.
τμχ.
WXP4643
WXP4643GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ COPPER ALUMINIUM106,38 € / τμχ.
τμχ.
WXP4604
WXP4604GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ COPPER ALUMINIUM94,93 € / τμχ.
τμχ.
WXP4605
WXP4605GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ COPPER ALUMINIUM110,81 € / τμχ.
τμχ.
WXP4608
WXP4608GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ COPPER ALUMINIUM141,80 € / τμχ.
τμχ.

Dark Rock

WXP4402 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M DARK ROCK
WXP4402
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4402
WXP4402GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. DARK ROCK60,80 € / τμχ.
τμχ.
WXP4412
WXP4412GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ DARK ROCK95,80 € / τμχ.
τμχ.
WXP4413
WXP4413GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ DARK ROCK126,36 € / τμχ.
τμχ.
WXP4414
WXP4414GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ DARK ROCK168,16 € / τμχ.
τμχ.
WXP4442
WXP4442GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ DARK ROCK95,80 € / τμχ.
τμχ.
WXP4443
WXP4443GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ DARK ROCK126,36 € / τμχ.
τμχ.
WXP4404
WXP4404GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ DARK ROCK112,00 € / τμχ.
τμχ.
WXP4405
WXP4405GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ DARK ROCK122,58 € / τμχ.
τμχ.
WXP4408
WXP4408GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ DARK ROCK151,63 € / τμχ.
τμχ.

Oak Wood

WXP4702 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M OAK WOOD
WXP4702
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4702
WXP4702GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. OAK WOOD53,46 € / τμχ.
τμχ.
WXP4712
WXP4712GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ OAK WOOD88,99 € / τμχ.
τμχ.
WXP4713
WXP4713GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ OAK WOOD122,15 € / τμχ.
τμχ.
WXP4714
WXP4714GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ OAK WOOD163,30 € / τμχ.
τμχ.
WXP4742
WXP4742GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ OAK WOOD88,99 € / τμχ.
τμχ.
WXP4743
WXP4743GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ OAK WOOD122,15 € / τμχ.
τμχ.
WXP4704
WXP4704GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ OAK WOOD104,98 € / τμχ.
τμχ.
WXP4705
WXP4705GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ OAK WOOD116,86 € / τμχ.
τμχ.
WXP4708
WXP4708GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ OAK WOOD147,74 € / τμχ.
τμχ.

Grey Wood

WXP4802 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M GREY WOOD
WXP4802
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4802
WXP4802GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. GREY WOOD53,46 € / τμχ.
τμχ.
WXP4812
WXP4812GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ GREY WOOD88,99 € / τμχ.
τμχ.
WXP4813
WXP4813GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ GREY WOOD122,15 € / τμχ.
τμχ.
WXP4814
WXP4814GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ GREY WOOD163,30 € / τμχ.
τμχ.
WXP4842
WXP4842GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ GREY WOOD88,99 € / τμχ.
τμχ.
WXP4843
WXP4843GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ GREY WOOD122,15 € / τμχ.
τμχ.
WXP4804
WXP4804GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ GREY WOOD104,98 € / τμχ.
τμχ.
WXP4805
WXP4805GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ GREY WOOD116,86 € / τμχ.
τμχ.
WXP4808
WXP4808GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ GREY WOOD147,74 € / τμχ.
τμχ.

Coffee Leather

WXP4902 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M COFFEE LEATHER
WXP4902
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP4902
WXP4902GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. COFFEE LEATHER58,97 € / τμχ.
τμχ.
WXP4912
WXP4912GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COFFEE LEATHER90,40 € / τμχ.
τμχ.
WXP4913
WXP4913GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COFFEE LEATHER124,74 € / τμχ.
τμχ.
WXP4914
WXP4914GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COFFEE LEATHER165,56 € / τμχ.
τμχ.
WXP4942
WXP4942GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ COFFEE LEATHER90,40 € / τμχ.
τμχ.
WXP4943
WXP4943GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ COFFEE LEATHER124,74 € / τμχ.
τμχ.
WXP4904
WXP4904GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ COFFEE LEATHER108,97 € / τμχ.
τμχ.
WXP4905
WXP4905GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ COFFEE LEATHER119,88 € / τμχ.
τμχ.
WXP4908
WXP4908GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ COFFEE LEATHER149,90 € / τμχ.
τμχ.

Cord Leather

WXP5102 GAL ΠΛΑΙΣΙΟ 2M CORD LEATHER
WXP5102
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
WXP5102
WXP5102GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. CORD LEATHER58,97 € / τμχ.
τμχ.
WXP5112
WXP5112GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CORD LEATHER90,40 € / τμχ.
τμχ.
WXP5113
WXP5113GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CORD LEATHER124,74 € / τμχ.
τμχ.
WXP5114
WXP5114GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ CORD LEATHER165,56 € / τμχ.
τμχ.
WXP5142
WXP5142GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ CORD LEATHER90,40 € / τμχ.
τμχ.
WXP5143
WXP5143GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 3x2 ΣΤ. ΚΑΘΕΤΟ CORD LEATHER124,74 € / τμχ.
τμχ.
WXP5104
WXP5104GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ CORD LEATHER108,97 € / τμχ.
τμχ.
WXP5105
WXP5105GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ CORD LEATHER119,88 € / τμχ.
τμχ.
WXP5108
WXP5108GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 8 ΣΤ. ΕΝΙΑΙΟ CORD LEATHER149,90 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.