0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Συστήματα καναλιών διανομής

Tο σύστημα καναλιών tehalit.LF είναι η ιδανική επιλογή για την διανομή των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε υφιστάμενες ή νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.