85020100

Υποχρεωτικά εξαρτήματα για επιλογή
Αυτά τα εξαρτήματα είναι απαραίτητα για
 Art No. Περιγραφή Tιμή μον.* 
85145124
85145124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3144,69 € / τμχ
 
85145126
85145126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. Q.1/Q.3124,53 € / τμχ
 
85145129
85145129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3120,51 € / τμχ
 
85145131
85145131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.3128,85 € / τμχ
 
85145139
85145139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.3126,90 € / τμχ
 
85145173
85145173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.INOX K.5131,02 € / τμχ
 
85145175
85145175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1127,31 € / τμχ
 
85145177
85145177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5131,02 € / τμχ
 
85145179
85145179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1124,12 € / τμχ
 
85145182
85145182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ. ΜΠΕΖ S.1/B.x118,75 € / τμχ
 
85145183
85145183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x126,31 € / τμχ
 
85145185
85145185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x122,73 € / τμχ
 
85145188
85145188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x118,75 € / τμχ
 
85145189
85145189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.1ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1118,75 € / τμχ
 
85146124
85146124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3150,10 € / τμχ
 
85146126
85146126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡ Q.1/Q.3149,50 € / τμχ
 
85146129
85146129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3145,49 € / τμχ
 
85146131
85146131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.3155,12 € / τμχ
 
85146139
85146139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.3152,85 € / τμχ
 
85146173
85146173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.INOX K.5158,41 € / τμχ
 
85146175
85146175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1152,44 € / τμχ
 
85146177
85146177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5158,41 € / τμχ
 
85146179
85146179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1150,59 € / τμχ
 
85146182
85146182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΜΠΕΖ S.1/B.x143,42 € / τμχ
 
85146183
85146183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x150,91 € / τμχ
 
85146185
85146185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x147,37 € / τμχ
 
85146188
85146188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x143,42 € / τμχ
 
85146189
85146189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.2ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1143,42 € / τμχ
 
85245224
85245124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ. Q.1/Q.3136,10 € / τμχ
 
85245226
85245126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3135,96 € / τμχ
 
85245229
85245129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3132,05 € / τμχ
 
85245231
85245131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3141,01 € / τμχ
 
85245239
85245139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3138,95 € / τμχ
 
85245273
85245173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ INOX K.5144,72 € / τμχ
 
85245275
85245175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1139,98 € / τμχ
 
85245277
85245177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5144,72 € / τμχ
 
85245279
85245179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1136,89 € / τμχ
 
85245282
85245182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.x130,11 € / τμχ
 
85245283
85245183B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ.ΜΑΤ S.1/B.x137,56 € / τμχ
 
85245285
85245185B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. ΜΑΤ S.1/B.x134,03 € / τμχ
 
85245288
85245188B.NET ΑΣΥΡ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.x130,11 € / τμχ
 
85245289
85245189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΜΠΟΥΤ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1130,11 € / τμχ
 
85648124
85648124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3176,40 € / τμχ
 
85648126
85648126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3175,92 € / τμχ
 
85648129
85648129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3171,91 € / τμχ
 
85648131
85648131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΜΑΥΡΟ R.1/R.3177,98 € / τμχ
 
85648139
85648139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ R.1/R.3175,41 € / τμχ
 
85648173
85648173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.INOX K.1/K.5183,03 € / τμχ
 
85648175
85648175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡΑΚΙ K.1/K.5176,85 € / τμχ
 
85648177
85648177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.1/K.5183,03 € / τμχ
 
85648179
85648179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ K.1/K.5172,83 € / τμχ
 
85648182
85648182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΜΠΕΖ S.1/B.x169,45 € / τμχ
 
85648183
85648183B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΛΟΥΜ. S.1/B.x176,90 € / τμχ
 
85648185
85648185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΑΝΘΡ. S.1/B.x173,37 € / τμχ
 
85648188
85648188B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1/B.x169,45 € / τμχ
 
85648189
85648189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΠΛΑΚ.4ΕΝΤ.ΛΕΥΚΟ S.1169,45 € / τμχ
 
85745124
85745124B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Qx199,40 € / τμχ
 
85745126
85745126B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. Qx198,79 € / τμχ
 
85745129
85745129B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Qx194,67 € / τμχ
 
85745131
85745131B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ Rx195,19 € / τμχ
 
85745139
85745139B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Rx192,10 € / τμχ
 
85745173
85745173B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ INOX K.5203,73 € / τμχ
 
85745175
85745175B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ. K.1199,72 € / τμχ
 
85745177
85745177B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ. K.5203,73 € / τμχ
 
85745179
85745179B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1195,70 € / τμχ
 
85745182
85745182B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1192,51 € / τμχ
 
85745183
85745183B.NET ΑΣΥΡ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜ.S.1/B.x201,06 € / τμχ
 
85745185
85745185B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡ.S.1/B.x197,04 € / τμχ
 
85745188
85745188B.NET ΑΣΥΡ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1/B.x192,51 € / τμχ
 
85745189
85745189B.NET ΑΣΥΡΜ.ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1192,51 € / τμχ
 
Συνεργάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης
85421100 B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W
B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W
85320100 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝ. ΚΙΝΗΣΗΣ
85221100 B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔET.
B.NET ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔET.
85121200 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤ.
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 2300W ΜΕ ΟΥΔΕΤ.
85121100 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 400W/70W LED
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 1ΕΞ. ΦΩΤ. 400W/70W LED
85422100 B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 2ΕΞ. UNIV. 300W/54W LED
B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 2ΕΞ. UNIV. 300W/54W LED
85421200 B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W/70W LED
B.NET ΡΥΘΜ. ΦΩΤ. 1ΕΞ. UNIV. 400W/70W LED
85122200 B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2ΕΞ. ΦΩΤ. 300W/54W LED
B.NET ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2ΕΞ. ΦΩΤ. 300W/54W LED
633023 B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
B.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16Α 250V~
513102 B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
B.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
503520 B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V
B.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V
5035 B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ 10A 250V~
503404 B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10A 250V~
5031 B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
B.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.