0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

Μπλοκ ταχείας σύνδεσης και βίδας έως 100A

Μπλοκ ταχείας σύνδεσης ουδετέρου N

KN06N ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 5x4mm+1x25mm
KN06N
 Art No. Περιγραφή  
KN06N
KN06NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 5x4mm+1x25mm
τμχ
KN10N
KN10NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 8x4mm+2x25mm
τμχ
KN14N
KN14NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 11x4mm+3x25mm
τμχ
KN18N
KN18NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 14x4mm+4x25mm
τμχ
KN22N
KN22NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 17x4mm+5x25mm
τμχ
KN26N
KN26NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΟΥΔΕΤ. 63A 20x4mm+6x25mm
τμχ

Εξαρτήματα γεφύρωσης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης ουδετέρου

KN99N ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ. ΣΥΝΔ. ΓΕΦΥΡ. ΟΥΔΕΤ. (ΣΕΤ 10)
KN99N
 Art No. Περιγραφή  
KN99N
KN99NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ. ΣΥΝΔ. ΓΕΦΥΡ. ΟΥΔΕΤ. (ΣΕΤ 10)
σετ

Μπλοκ ταχείας σύνδεσης γείωσης PE

KN06E ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 5x4mm+1x25mm
KN06E
 Art No. Περιγραφή  
KN06E
KN06EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 5x4mm+1x25mm
τμχ
KN10E
KN10EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 8x4mm+2x25mm
τμχ
KN14E
KN14EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 11x4mm+3x25mm
τμχ
KN18E
KN18EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 14x4mm+4x25mm
τμχ
KN22E
KN22EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 17x4mm+5x25mm
τμχ
KN26E
KN26EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΙΩΣ. 63A 20x4mm+6x25mm
τμχ

Εξαρτήματα γεφύρωσης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης γείωσης

KN99E ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΦΥΡ. ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 10)
KN99E
 Art No. Περιγραφή  
KN99E
KN99EΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΓΕΦΥΡ. ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 10)
σετ

Μπλοκ ταχείας σύνδεσης φάσης P

KN06P ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 5x4mm+1x25mm
KN06P
 Art No. Περιγραφή  
KN06P
KN06PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 5x4mm+1x25mm
τμχ
KN10P
KN10PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 8x4mm+2x25mm
τμχ
KN14P
KN14PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 11x4mm+3x25mm
τμχ
KN18P
KN18PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 14x4mm+4x25mm
τμχ
KN22P
KN22PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 17x4mm+5x25mm
τμχ
KN26P
KN26PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΦΑΣΗΣ 63A 20x4mm+6x25mm
τμχ

Εξαρτήματα γεφύρωσης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης φάσης P

KN99P ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ. ΣΥΝΔ. ΓΕΦΥΡ. ΦΑΣΗΣ (ΣΕΤ 10)
KN99P
 Art No. Περιγραφή  
KN99P
KN99PΜΠΛΟΚ ΤΑΧ. ΣΥΝΔ. ΓΕΦΥΡ. ΦΑΣΗΣ (ΣΕΤ 10)
σετ

Βάσεις στήριξης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης για πίνακα volta / vector

VZ711 ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ QC VOLTA
VZ711
 Art No. Περιγραφή  
VZ711
VZ711ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ QC VOLTA
τμχ

Βάσεις στήριξης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης για πίνακα univers fw

UZ00K1 ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΜΕΝΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
UZ00K1
 Art No. Περιγραφή  
UZ00K1
UZ00K1ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΛΕΜΕΝΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
τμχ

Βάσεις στήριξης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης γενικής χρήσης σε ράγα

KN00A ΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΑΝΤΑΠΤ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΓΑΣ
KN00A
 Art No. Περιγραφή  
KN00A
KN00AΜΠΛΟΚ ΤΑΧ.ΣΥΝΔ. ΑΝΤΑΠΤ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΓΑΣ
τμχ

Βάσεις στήριξης για μπλοκ ταχείας σύνδεσης για πίνακα univers fw

UZ00K2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΝΣ ΤΑΧ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ
UZ00K2
 Art No. Περιγραφή  
UZ00K2
UZ00K2ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΝΣ ΤΑΧ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ
τμχ

Μπλοκ τερματικών συνδέσεων με βίδα

KN04N ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΥΔΕΤ. 90A 4x25mm
KN04N
 Art No. Περιγραφή  
KN04N
KN04NΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΥΔΕΤ. 90A 4x25mm
τμχ
KN04P
KN04PΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ 90A 4x25mm
τμχ
KN07N
KN07NΜΠΛΟΚ ΤΑΧ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΥΔΕΤ. 100A 7x25mm
τμχ
KN07P
KN07PΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ 100A 7x25mm
τμχ
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.