0
Δεν έχετε ακόμα λογαριασμό Εγγραφείτε!
 e-mail για επικοινωνία

tehalit.LF 57x40mm

Κανάλι με κάλυμμα PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
LF400600_PCC_N
 Art No. Περιγραφή  
LF4006009010
LF4006009010LF ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40 24m
m

Τερματικό κάλυμμα PC-ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M6113_PD_ENDCAP
 Art No. Περιγραφή  
M54039010
M54039010LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40
τμχ

Τερματικό κάλυμμα ρυθμιζόμενο PC-ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
LFF60116_PD_ENDCAP
 Art No. Περιγραφή  
LFF600669010
LFF600669010LFF/LFH ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 60x40
τμχ

Εσωτερική γωνία PVC

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
M54019010
M54019010LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40
τμχ

Εσωτερική γωνία ρυθμιζόμενη ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
LFF60114_PD_INTERNALCORNER
 Art No. Περιγραφή  
LFF400649010
LFF400649010LFF/LFH ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜ. 60x40
τμχ

Εξωτερική γωνία PVC

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
M54029010
M54029010LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40
τμχ

Εξωτερική γωνία ρυθμιζόμενη ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
LFF60113_PD_EXTERNALCORNER
 Art No. Περιγραφή  
LFF400639010
LFF400639010LFF/LFH ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜ. 60x40
τμχ

Επίπεδη γωνία ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
LFF60115_PD_FLATCORNER
 Art No. Περιγραφή  
LFF400659010
LFF400659010LFF/LFH ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40
τμχ

Επίπεδη γωνία PVC

Μη διαθέσιμη φωτογραφία
 Art No. Περιγραφή  
M54059010
M54059010LF ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 60x40
τμχ

Ταυ και διακλάδωση PC-ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M5506_PD_T_ANDCROSSPIECE
 Art No. Περιγραφή  
M54069010
M54069010LF/LFH ΤΑΥ 60x40
τμχ

Εξάρτημα συγκράτησης καλωδίων PC-ABS

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M7239_PD_CABLERETAINER
 Art No. Περιγραφή  
M7239
M7239LF ΑΓΚΡΑΦΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 60x40/60
τμχ

Διαχωριστικό PVC

T_Caption_PrismaImageAlttagPI
M2026_PD_CABLEPARTITION
 Art No. Περιγραφή  
M2024
M2024LFF ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ LF&LFF x40
m
Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις.