Γενική Ανακοίνωση σχετικά με την Εμπιστευτικότητα του Δικτυακού Τόπου

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2018

Στην Hager, σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και θέλουμε να είμαστε διαφανείς ως προς τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με σας και ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Στην παρούσα Ανακοίνωση Εμπιστευτικότητας του Δικτυακού Τόπου (εφεξής, η "Ανακοίνωση"), σας παρέχουμε εξηγήσεις σχετικά με το ποιοί είμαστε, πώς συλλέγουμε, μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε από σας όταν επισκέπτεστε μια διαδικτυακή πλατφόρμα (εφεξής, ο "Δικτυακός Τόπος"), και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ιδιωτική ζωή.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η παρούσα Ανακοίνωση περιγράφει την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει χώρα γενικά σε όλους τους δικτυακούς τόπους της Hager, ενώ οι ειδικές δραστηριότητες επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα σε κάθε δικτυακό τόπο της Hager ενδέχεται να είναι διαφορετικές. Συνεπώς, ορισμένες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο της Hager που επισκέπτεστε.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της Ανακοίνωσης αυτής.

Τον Δικτυακό Τόπο που επισκέπτεσθε διαχειρίζεται η τοπική θυγατρική της Hager (εφεξής "Hager"), η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω Δικτυακού Τόπου.

Σύντομοι σύνδεσμοι

Συνιστούμε να διαβάσετε το σύνολο της παρούσας Ανακοίνωσης για να έχετε πλήρη ενημέρωση. Όμως, αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο της παρούσας Ανακοίνωσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω, για να οδηγηθείτε κατευθείαν στο κεφάλαιο αυτό.

1.Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και γιατί

Συλλέγουμε διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Δικτυακού μας Τόπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγουμε σχετικά με σας εμπίπτουν σε αδρές γραμμές στις ακόλουθες κατηγορίες:

Στοιχεία τα οποία δίνετε ηθελημένα

Ορισμένα τμήματα του Δικτυακού μας Τόπου ενδέχεται να σας ζητήσουν να παρέχετε ηθελημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως:
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας: όπως το όνομα και το επώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησής σας, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το φύλο σας,
 • στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή σας ενδιαφέρουν,
 • στοιχεία πιστωτικής κάρτας,
 • στοιχεία επαγγελματικής επαφής, καθώς και επαγγελματικής συνεργασίας,
 • βιογραφικά και αιτήσεις εργασίας για σκοπούς πρόσληψης μέσω διαδικτύου.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ζητούνται καθώς και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητείται να τα παρέχετε θα διευκρινίζονται την στιγμή που σας ζητούμε να παρέχετε τα δεδομένα αυτά.

Στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα

Όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό μας Τόπο, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένα στοιχεία από την συσκευή σας. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP σας, το είδος συσκευής, ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης της συσκευής, το είδος προγράμματος περιήγησης, οι προτιμήσεις, η ευρεία γεωγραφική θέση (π.χ. χώρα ή πόλη) καθώς και άλλα στοιχεία τεχνικής φύσης. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διάδρασης μεταξύ της συσκευής σας και του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που επισκεφτήκατε και των συνδέσμων στους οποίους κάνατε κλικ.

Η συλλογή αυτών των στοιχείων μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες που έρχονται στον Δικτυακό μας Τόπο, από πού προέρχονται και ποιο είναι το περιεχόμενο του Δικτυακού μας Τόπου που παρουσιάζει ενδιαφέρον για αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για σκοπούς ανάλυσης εσωτερικούς της εταιρείας και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και την συνάφεια του Δικτυακού μας Τόπου με τους επισκέπτες μας.

Χρησιμοποιούμε cookies και συναφή τεχνολογία παρακολούθησης (συλλογικά ονομαζόμενες, “Cookies”) για να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη Cookies που χρησιμοποιούμε, για ποιόν λόγο και με ποιόν τρόπο μπορείτε να ελέγχετε τα Cookies, παρακαλείσθε να διαβάσετε την Ανακοίνωσή μας σχετικά με τα Cookie [σύνδεσμος].

Στοιχεία που λαμβάνουμε έμμεσα από τρίτους

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από άλλες πηγές (για παράδειγμα: επαγγελματίες εγκατάστασης, όταν αυτοί δημιουργούν έναν λογαριασμό εκ μέρους σας σε έναν από τους Δικτυακούς μας Τόπους).

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε από τρίτους ενδέχεται να περιλαμβάνουν: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία σχετικά με την υπάρχουσα εγκατάστασή σας, κλπ. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για να διατηρούμε και να βελτιώνουμε την ακρίβεια του φακέλου που διαθέτουμε σχετικά με σας, για να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη εν όψει της εγκατάστασης ή της συντήρησης των λύσεών μας και να διαχειριζόμαστε την σχέση που έχουμε μαζί σας, ως πελάτη μας.

2.Για ποιούς σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγουμε από σας για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας στον Δικτυακό μας Τόπο,
 • για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας και να απαντούμε στις ερωτήσεις ή τα αιτήματα που ενδεχομένως έχετε,
 • για να διαχειριζόμαστε τις διαδικτυακές αγορές σας στον Δικτυακό μας Τόπο,
 • για να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την σταθερότητα και τις επιδόσεις του Δικτυακού μας Τόπου, με σκοπό να τον βελτιώσουμε,
 • για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο του Δικτυακού μας Τόπου είναι συναφές προς εσάς και σας προτείνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο,
 • για να σας στέλνουμε πληροφορίες ή προώθηση σχετικά με τα προϊόντα και τις προτεινόμενες υπηρεσίες μας,
 • για να εγγραφείτε στο newsletter μας,
 • για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις που θεωρούμε πως μπορούν να σας ενδιαφέρουν, βάσει των προτιμήσεων και της χρήσης σας του Δικτυακού μας Τόπου,
 • για να σας ενημερώνουμε όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις του Δικτυακού μας Τόπου καθώς και σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε ή παρέχουμε μέσω αυτού,
 • για να κατανοούμε τις προτιμήσεις σας και να βελτιώνουμε την εμπειρία σας και την ικανοποίηση πελάτη όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό μας Τόπο και τις υπηρεσίες μας,
 • για να πραγματοποιούμε στατιστικές αναλύσεις σχετικά με την χρήση του Δικτυακού αυτού Τόπου και την συχνότητα των επισκέψεων, και
 • για σκοπούς διαδικτυακής υποβολής αιτήσεων εργασίας (παρακαλούμε, διαβάστε την Ανακοίνωση σχετικά με την Εμπιστευτικότητα των Αιτήσεων Εργασίας που είναι δημοσιευμένη στον Δικτυακό μας Τόπο).

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από σας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση ή για τους σκοπούς τους οποίους σας εξηγούμε την στιγμή κατά την οποία συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

3.Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:
 • σε εταιρείες συνδεδεμένες με την Hager, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες οι οποίοι μας παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων (για παράδειγμα, με σκοπό την υποστήριξη της παράδοσης, την παροχή λειτουργικότητας σχετικά με ή την ενίσχυση της ασφάλειας του Δικτυακού μας Τόπου), ή οι οποίοι άλλως επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση ή που σας γνωστοποιούνται όταν συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας,
 • σε αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου, ρυθμιστικό, κυβερνητικό οργανισμό, δικαστήριο ή άλλον τρίτο όταν θεωρούμε ότι η σχετική κοινοποίηση δεδομένων είναι απαραίτητη (i) εν όψει της συμόρφωσης προς την εφαρμοστέα νομοθεσία ή τους κανονισμούς, (ii) εν όψει της άσκησης, του προσδιορισμού ή της υπεράσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας, ή (iii) εν όψει της προστασίας των ζωτικών σας συμφερόντων ή εκείνων οιουδήποτε άλλου προσώπου,
 • σε πιθανό αγοραστή (και στους εκπροσώπους και συμβούλους του) σε σχέση με οιαδήποτε αγορά, συγχώνευση ή απόκτηση οιουδήποτε τμήματος της επιχείρησής μας, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι οφείλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα μόνον για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Ανακοίνωση,
 • σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εφόσον συγκατατεθείτε στην κοινολόγηση.

4.Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που πραγματοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μέσω του Δικτυακού μας Τόπου βάσει της αναγκαιότητας να διαχειριστούμε την σχέση μας μαζί σας, βάσει των θεμιτών μας συμφερόντων τα οποία θα εξαρτώνται από τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το ειδικότερο πλαίσιο εντός του οποίου τα συλλέγουμε, ή βάσει της συγκατάθεσής σας.

Εαν σας ζητούμε να παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενόψει της συμμόρφωσης με νομική απαίτηση ή για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, θα το διευκρινίζουμε την κατάλληλη στιγμή και θα σας ενημερώνουμε αν η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και σχετικά με τις ενδεχόμενες συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας).

Ομοίως, αν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε σχέση με τα θεμιτά συμφέροντά μας (ή εκείνα οιουδήποτε τρίτου), θα σας διευκρινίζουμε την κατάλληλη στιγμή ποια είναι αυτά τα θεμιτά συμφέροντα.

5.Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Δραστηριοποιούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε χώρες άλλες από αυτήν όπου κατοικείτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες αυτές ενδέχεται να βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EΕ/ΕΟΧ) και συνεπώς ενδέχεται η νομοθεσία τους περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να διαφέρει από εκείνην της χώρας κατοικίας σας.

Ειδικότερα, οι διακομιστές (servers) του Δικτυακού μας Τόπου βρίσκονται εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά ενδέχεται να μοιραστούμε ή να δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε θυγατρικές της Hager, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες που ενδέχεται να δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους φιλοξενίας ιστοσελίδων (webhosting) ή παρόχους υπηρεσιών νεφοϋπολογιστικής (cloudcomputing) οι οποίοι αποθηκεύουν ή έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όντας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ).

Σε τέτοια περίπτωση, βεβαιωνόμαστε πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβάζονται προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που θεωρούνται "κατάλληλες" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (θα βρείτε έναν κατάλογο κατάλληλων χωρών εδώ , ή, εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε χώρα που παρέχει κατάλληλη προστασία, θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας παραμένουν προστατευμένα ενώ αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων νομοθεσία. Οι κατάλληλες αυτές εγγυήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την συνδεδεμένη με την Hager επιχείρηση, τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών ή τον συνεργάτη εκτός ΕΕ/ΕΟΧ με τον οποίο θα μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες περί της διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας», παρακάτω.

6.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο σε μας για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση και στις περιπτώσεις όπου έχουμε θεμιτή διαρκή επιχειρηματική ανάγκη να το πράξουμε (παραδείγματος χάριν, για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία που ζητήσατε).

Όταν ο σκοπός για τον οποίο έγινε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πάψει να υφίσταται ή όταν το χρονικό διάστημα διατήρησης εκπνεύσει, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για περιορισμένο χρονικό διάστημα αν αυτό είναι απαραίτητο στα πλαίσια συμμόρφωσής μας προς τις εφαρμοστέες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις.

Όταν δεν υφίσταται πλέον σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, θα διασφαλίσουμε την διαγραφή ή την ανωνυμοποίηση των δεδομένων αυτών.

7.Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Θεωρούμε πως η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Λαμβάνουμε ισχυρές προφυλάξεις για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στον Δικτυακό μας Τόπο, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά, φυσικά και διοικητικά μέσα εγγύησης της ασφάλειας, όπως τα τείχη προστασίας (firewalls) καθώς και λεπτομερώς επεξεργασμένες διαδικασίες ασφαλείας, για παράδειγμα, όταν εισάγετε εμπιστευτικές πληροφορίες (όπως τα στοιχεία σύνδεσής σας ή τα στοιχεία που υποβάλλετε μέσω του Δικτυακού Τόπου). Η διαβίβαση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται κρυπτογραφημένα μέσω της τεχνολογίας securesocketlayer (SSL). Αυτές οι τεχνολογίες, διαδικασίες και άλλα μέτρα εφαρμόζονται στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας παραμένουν ασφαλή και προσβάσιμα μόνον από εσάς και όσους εξουσιοδοτείτε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σας. Όμως, καμία μετάδοση μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου δεν είναι ποτέ πλήρως ασφαλής ή πλήρως απαλλαγμένη από σφάλματα. Έτσι, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε ποια στοιχεία θα μας στείλετε με τον τρόπο αυτόν.

8.Ανήλικοι

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλείσθε να μην παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο.

9.Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς την προστασία των δεδομένων σας:
 • Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
 • Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την διόρθωση ή την συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, υπό ορισμένες νομικές προϋποθέσεις (για παράδειγμα, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν).
 • Επιπρόσθετα, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας υπό ορισμένες νομικές προϋποθέσεις.
 • Έχετε το δικαίωμα αυτοεξαίρεσης (opt-out) από τις ενημερώσεις ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε. Η αυτοεξαίρεση αυτή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και είναι δωρεάν. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "διακοπή συνδρομής (unsubscribe)" ή "αυτοεξαίρεση (opt-out)" στα μηνύματα μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να αυτοεξαιρεθείτε (opt-out) από άλλες μορφές μάρκετινγκ (όπως αυτό που πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου), παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται κάτω από τον τίτλο “Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας”, παρακάτω.
 • Ομοίως, αν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με την συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα οιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήσαμε προ της απόσυρσής σας ούτε και θα επηρεάσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που πραγματοποιείται βάσει νόμιμων όρων πέραν της συγκατάθεσης.
 • Έχετε το δικαίωμα να πραγματοποιήσετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την συλλογή και χρήση που πραγματοποιούμε των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την εθνική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών προστασίας δεδομένων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας και ορισμένων χωρών εκτός Ευρώπης (περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά) βρίσκονται εδώ.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας", παρακάτω. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

10.ξωτερικοί σύνδεσμοι

Αν κάποιο τμήμα του Δικτυακού μας Τόπου παρέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους τρίτων, αυτά δεν λειτουργούν βάσει της παρούσας Ανακοίνωσης. Δεν φέρουμε ευθύνη για την συλλογή δεδομένων των δικτυακών τόπων τρίτων και σας συνιστούμε να εξετάσετε τις ανακοινώσεις εμπιστευτικότητας των δικτυακών αυτών τόπων ώστε να κατανοήσετε τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για την συλλογή, την χρήση και την κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11.Ενημερώσεις της παρούσας Ανακοίνωσης

Ενδέχεται να ενημερώσουμε την παρούσα Ανακοίνωση Εμπιστευτικότητας σε περίπτωση εξελίξεων στον νομικό, τεχνικό ή επιχειρηματικό τομέα και, σε αυτήν την περίπτωση, θα σας παρέχουμε ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης στον Δικτυακό μας Τόπο.

Μπορείτε να δείτε πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Ανακοίνωσης ελέγχοντας την ημερομηνία "τελευταία ενημέρωση" που εμφανίζεται στην αρχή αυτής της Ανακοίνωσης Εμπιστευτικότητας.

12.Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή καταγγελίες σχετικά με την παρούσα Ανακοίνωση ή με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που περιγράφονται παραπάνω, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω αυτής της φόρμας επικοινωνίας.

Εάν είστε πελάτης της Hager, παρακαλούμε σημειώστε επίσης την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Παγκοσμίου Πελάτη.