Επιλογή υλικών προστασίας για κατοικίες

Η ηλεκτρική σας εγκατάσταση εγγυάται τη διανομή και την προστασία όλων των ηλεκτρικών σας κυκλωμάτων. Περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας με πρωταρχικό σκοπό τη λειτουργικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο σωστός σχεδιασμός της διάταξης του πίνακα εξαρτάται από την ικανοποίηση των σημερινών σας απαιτήσεων και των μελλοντικών σας αναγκών.

Ασφαλίστε την εγκατάστασή σας

Σε μια κακή ηλεκτρολογική διάταξη προστασίας παρουσιάζεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και της εμφάνισης πυρκαγιάς.

Ο ηλεκτρολόγος σας θα εκτιμήσει την παρουσία των δύο μεγάλων κινδύνων:

  • Ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των ηλεκτρικών καλωδίων λόγω υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος
  • Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας που δημιουργείται από γυμνά καλώδια ή ακατάλληλα βύσματα.

Στη συνέχεια μπορεί να σας συμβουλεύσει σε ποιες λύσεις της Hager να καταλήξετε ώστε να σας εγγυηθεί ασφάλεια και λειτουργικότητα

Επιλογή της κατάλληλης διάταξης

Στις οικιακές εγκαταστάσεις επιλέγονται αυτόματες ασφάλειες που καλύπτουν το πρότυπο EN 60898-1, το οποίο αφορά την προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες. Οι πιο συνήθεις επιλογές είναι οι ασφάλειες με ικανότητα βραχυκυκλώματος 3kA, 6kA και 10kA ανάλογα με το μέγεθος και την προδιαγραφή της εγκατάστασης. Μαζί με τις αυτόματες ασφάλειες επιλέγονται και τα ρελέ διαφυγής τα οποία προστατεύουν τον άνθρωπο έναντι άμεσης ή έμμεσης επαφής με το ρεύμα και την εγκατάσταση έναντι πυρκαγιάς που μπορεί να προκύψει από ηλεκτρικά σφάλματα.