Επιλογή υλικών προστασίας για κατοικίες

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε μία κατοικία ή ένα εμπορικό κτίριο. Περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας και επιλέγονται με γνώμονα την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αποδοτική λειτουργία. Ο σωστός σχεδιασμός της διάταξης του πίνακα στοχεύει στην ικανοποίηση τόσο των σημερινών σας απαιτήσεων όσο και των μελλοντικών σας αναγκών. Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και της περιουσίας απαιτείται η χρήση αξιόπιστων υλικών υψηλής ποιότητας, ικανών να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

Ασφαλίστε την εγκατάστασή σας

Στην ηλεκτρολογική διάταξη προστασίας μιας εγκατάστασης ο ηλεκτρολόγος θα εκτιμήσει την πιθανότητα παρουσίας των δύο μεγάλων κινδύνων:

Ο ηλεκτρολόγος σας θα εκτιμήσει την παρουσία των δύο μεγάλων κινδύνων:

 • Ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των ηλεκτρικών καλωδίων λόγω υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος
 • Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας που δημιουργείται από γυμνά καλώδια ή ακατάλληλα βύσματα.

Στη συνέχεια μπορεί να σας συμβουλεύσει σε ποιες λύσεις της Hager να καταλήξετε ώστε να σας εγγυηθεί ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Επιλογή αυτόματων ασφαλειών

Οι αυτόματες ασφάλειες προορίζονται για την προστασία των καλωδίων και η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 • το ονομαστικό ρεύμα (0,5A έως 125A)
 • τη χαρακτηριστική καμπύλη (καμπύλες B, C και D)
 • την αντοχή σε βραχυκύκλωμα (6kA, 10kA, ... , 50kA)
 • την επιλεκτικότητα / εφεδρεία προστασίας
 • την κατάλληλη επιλογή διατομής καλωδίων

Οι αυτόματες ασφάλειες προορίζονται για την προστασία των καλωδίων και η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 • το ονομαστικό ρεύμα (0,5A έως 125A)
 • τη χαρακτηριστική καμπύλη (καμπύλες B, C και D)
 • την αντοχή σε βραχυκύκλωμα (6kA, 10kA, ... , 50kA)
 • την επιλεκτικότητα / εφεδρεία προστασίας
 • την κατάλληλη επιλογή διατομής καλωδίων
Καμπύλη B
 • εύρος ενεργοποίησης: 3 έως 5 φορές της τιμής του ονομαστικού ρεύματος
 • για την προστασία γραμμών μεγάλου μήκους (φωτισμός και ωμικά φορτία)
Καμπύλη C
 • εύρος ενεργοποίησης: 5 έως 10 φορές της τιμής του ονομαστικού ρεύματος
 • για την προστασία γραμμών με μεγάλο ρεύμα εκκίνησης (φωτισμός, ωμικά και
  επαγωγικά φορτία, κινητήρες)
Καμπύλη D
 • εύρος ενεργοποίησης: 10 έως 20 φορές της τιμής του ονομαστικού ρεύματος
 • για την προστασία γραμμών με πολύ μεγάλο ρεύμα εκκίνησης (εκτεταμένες
  γραμμές φωτισμού, μοτέρ εκκίνησης, μεγάλοι κινητήρες, πολύ επαγωγικά
  φορτία)

Επιλογή ρελέ διαρροής

Τα ρελέ τύπου A είναι η αξιόπιστη λύση προστασίας για τη σύγχρονη κατοικία που διαθέτει όλες τις συσκευές νέας τεχνολογίας οι οποίες παράγουν συνιστώσες παλμικού ρεύματος (πχ. φωτισμός LED, smart TV κ.α.).


Τα ρελέ τύπου A-HI (High Immunity) αναβαθμίζουν επιπλέον το επίπεδο προστασίας αντιμετωπίζοντας τα ρεύματα αιχμής και τις αρμονικές του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι ψευδείς ενεργοποιήσεις και διασφαλίζεται η λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων.


Η νέα γκάμα ρελέ τύπου F ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο προστασίας σε εγκαταστάσεις με ηλεκτρικούς κινητήρες που τροφοδοτούνται από ρυθμιστές στροφών, συνδυάζοντας τις ιδιότητες προστασίας των ρελέ τύπου A-HI με την ανίχνευση ρευμάτων διαρροής υψηλής συχνότητας.

Επιλογή συσκευών ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD)

Βασικός στόχος των AFDD είναι η αποτροπή πυρκαγιάς που οφείλεται σε ηλεκτρικό τόξο, το οποίο μπορεί να προκληθεί από χαλασμένες γραμμές ή καλώδια, φθορά μόνωσης ή χαλαρά σημεία επαφής λόγω μηχανικής ή θερμικής καταπόνησης, γήρανσης ή διάβρωσης. Τυπικές περιπτώσεις είναι ο τραυματισμός των καλωδίων από τρυπάνια ή καρφιά, η φθορά της μόνωσης σε έπιπλα, πόρτες ή παράθυρα ή ακόμα και από τσιμπήματα τρωκτικών, τα οποία στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη.
Σημαντικές πληροφορίες για την επιλογή των AFDD:

 • Eγκαθίστανται ως η τελευταία συσκευή προστασίας πριν την αναχώρηση του υπό προστασία κυκλώματος /γραμμής
 • Διατίθενται σε 2 εκδόσεις: με ενσωματωμένη ασφάλεια & με ενσωματωμένη ασφάλεια και ρελέ διαρροής
 • Έχουν ικανότητα διακοπής 6kA
 • Διακρίνονται σε καμπύλες B και C με επιλογές σε ονομαστικό ρεύμα από 6A έως 25A
 • Ενδείκνυνται σε συγκεκριμένους χώρους όπως υπνοδωμάτια και χώρους αναψυχής, σχολεία και οίκους ευγηρίας, σε χώρους με εύφλεκτα υλικά όπως εργοστάσια χαρτιού και τυπογραφεία και σε εγκαταστάσεις με αντικείμενα υψηλής αξίας όπως μουσεία και μνημεία.

Επιλογή αντικεραυνικών

H προϋπόθεση για μια αποτελεσματική προστασία από υπέρταση είναι η χρήση 3 βαθμών προστασίας ανάλογα με τις ζώνες προστασίας που ορίζει το πρότυπο IEC EN 61312-1. Κάνοντας συνδυασμούς αντικεραυνικών τύπου 1, τύπου 2 ή τύπου 1+2 και τύπου 3 για επιμέρους προστασία, προστατεύεται πλήρως η εγκατάσταση και εξοικονομείται χώρος στον πίνακα μειώνοντας το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.
Τύπου 1: αντικεραυνικά με ικανότητα απαγωγής Imax 10/350μs, για την απαγωγή του μεγαλύτερου μέρους της υπέρτασης η οποία σχετίζεται με κεραυνούς


Τύπου 2: αντικεραυνικά με ικανότητα απαγωγής Imax 8/20μs, για την απαγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της υπέρτασης από κρουστικά ρεύματα


Τύπου 3: αντικεραυνικά επιμέρους προστασίας, για την απαγωγή του εναπομείναντος κρουστικού ρεύματος και την προστασία πολύ ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού


Το κύριο αντικεραυνικό που τοποθετείται στην είσοδο της εγκατάστασης καθορίζεται με βάση:
 • το αν πρόκειται για κτίριο με ή χωρίς αλεξικέραυνο
 • τη θέση του κτιρίου (εν μέσω πολλών κτιρίων, κοντά σε άλλα κτίρια σε μέρη χωρίς φυσική κάλυψη, κλπ.)
 • τον τύπο της γραμμής που τροφοδοτεί το κτίριο (εναέρια, υπόγεια, εν μέρει εναέρια)
 • ποιες θα ήταν οι συνέπειες των βλαβών από έναν κεραυνό
 • τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης (επίπεδο έκθεσης σε κεραυνούς)

Η αντικεραυνική προστασία ολοκληρώνεται με την προσθήκη αντικεραυνικών ασθενών ρευμάτων για εφαρμογές πολυμέσων καθώς η είσοδος ενός κρουστικού ρεύματος σε ένα κτίριο μπορεί να γίνει κι από άλλα σημεία (τηλεφωνικό καλώδιο, ομοαξονικό καλώδιο κεραίας, καλώδια δικτύων κ.α.)