Διακόπτες Φορτίου

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά που χρειάζεστε σε μορφή pdf. Η ηλεκτρονική έκδοση σας επιτρέπει να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και εν συνεχεία να τα εκτυπώσετε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε στην προετοιμασία κάποιας συμμετοχής σας σε διαγωνισμό.

Παρακαλούμε επιλέξτε το πιστοποιητικό που επιθυμείτε να κατεβάσετε.
Διακόπτες Φορτίου
Τίτλος Download
HABxxx KEMA Certificate
 PDF, 927 KB
HABxxx, HACxxx, HADxxx, HAExxx CE Declaration
 PDF, 407 KB
HAxxx, HAxxxm, HAxxxN, HZxxxx CE Declaration
 PDF, 75 KB
HIMxxx CE Declaration
 PDF, 394 KB
HIxxxx, HICxxxx, HZCxxx, HZxxx CE Declaration
 PDF, 75 KB
Hxxx 80x CE Declaration
 PDF, 416 KB
HZFxxx CE Declaration
 PDF, 71 KB