Έξυπνες μετρήσεις με KNX

Νέα μονάδα έξυπνης μέτρησης

H νέα μονάδα TXF121 ενώνει τους μετρητές ενέργειας της Hager με το σύστημα KNX.

H μονάδα διασύνδεσης μετρητών ενέργειας KNX επιτρέπει την διασύνδεση ενός συμβατικού μετρητή ενέργειας Hager για την λήψη των μετρούμενων δεδομένων με σκοπό την απεικόνισή τους σε ένα περιβάλλον οπτικοποίησης (domovea server κωδ. TJA670, TJA470) προς ενημέρωση του τελικου χρήστη. Συνδέεται με μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές μέσω του ενσωματωμένου interface υπερύθρων IR στο πλαϊνό μέρος της συσκευής μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα του μετρητή στο BUS. Η απαιτούμενη τροφοδοσία της μονάδας λαμβάνεται απευθείας από τον αγωγό BUS.

Χαρακτηριστικά:

 • διασυνδέει έναν συμβατικό μετρητή ενέργειας Hager σε ένα σύστημα KNX
 • ασύρματη σύνδεση με τον μετρητή μέσω υπέρυθρης επικοινωνίας (τοποθέτηση της μονάδας δίπλα στον μετρητή)
 • μεταφορά στο BUS των δεδομένων τάσης, ρεύματος, ισχύος, συντελεστή ισχύος, καταναλισκόμενη και παραγόμενη ισχύς, σήματα αλαρμ για υπόταση και υπέρταση
 • είσοδος διπλού τιμολογίου είτε από τον μετρητή είτε από το BUS
 • συμβατή με μονοφασικούς και τριφασικούς μετρητές ενέργειας (εκτός ECM140D και ECR140D)

Μέτρηση ενέργειας και Domovea

Η μέτρηση ενέργειας μέσω KNX αποτελεί μια αξιόπιστη λύση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης. Η ενημέρωση κατανάλωσης ενέργειας βοηθά τον χρήστη στην αναγνώριση οποιασδήποτε σπάταλης ή λανθασμένης χρήσης εξοπλισμού στο κτίριο επιτρέποντας την λήψη κατάλληλων μέτρων εξοικονόμησης. H μονάδα διασύνδεσης μετρητών ενέργειας KNX TXF121 μαζί με το server οπτικοποίησης domovea αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για ένα φιλικό περιβάλλον απεικόνισης των μετρήσεων ενέργειας για τον τελικό χρήστη. Παράλληλα ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την λήψη σημαντικών ειδοποιήσεων όπως οι υπερτάσεις του δικτύου για την προστασία του εξοπλισμού της εγκατάστασης.

Βασικές μετρήσεις:

 • Κατανάλωση ενέργειας (kW)
 • Κατανάλωση άεργης ισχύος (kvarh)
 • Παραγωγή ενέργειας (kW) πχ. Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Παραγωγή άεργης ισχύος (kvarh)
 • Τάση (V)
 • Ρεύμα (A)
 • Συντελεστής ισχύος (cosφ)
 • Συχνότητα (Hz)

Βασικά πλεονεκτήματα για τον χρήστη

Αναγνώριση ενεργειακού αποτυπώματος:
 • Απεικόνιση συνολικής κατανάλωσης και αιχμών
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης της ενέργειας (π.χ. αιχμές σε ορισμένες ώρες της ημέρας, σε ορισμένες ζώνες ή εφαρμογές)


Αναγνώριση ευκαιριών εξοικονόμησης και λήψη μέτρων:
 • Αναγνώριση των πραγματικών αναγκών, των πιθανών πηγών εξοικονόμησης
 • Μείωση συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων μέσω αναγνώρισης ενεργοβόρων διαδικασιών
 • Σύγκριση καταναλώσεων με προηγούμενους μήνες ή έτη

Ειδοποιήσεις και προστασία εξοπλισμού

Η σύνδεση των μετρητών ενέργειας με το σύστημα KNX και το server οπτικοποίησης domovea δεν προσφέρει μόνο αναλυτική ενημέρωση των καταναλώσεων για τον τελικό χρήστη. H μονάδα διασύνδεσης προσφέρει σημαντικές ειδοποιήσεις που αναβαθμίζουν την προστασία του συνδεδεμένου εξοπλισμού:

 • Ειδοποίηση υπέρτασης με ενεργοποίηση σεναρίου προστασίας εξοπλισμού όπως κουζίνες πλυντήρια ψυγεία και υπολογιστές. Παράλληλα ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη μέσω της εφαρμογής domovea
 • Ειδοποίηση υπότασης με παρόμοια ενεργοποίηση σεναρίου προστασίας εξοπλισμού όπως κουζίνες πλυντήρια ψυγεία και υπολογιστές. Παράλληλα ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη μέσω της εφαρμογής domovea
 • Ορισμός ορίων κατανάλωσης συνδεδεμένων φορτίων με ειδοποίηση και ενέργεια σε περίπτωση υπέρβασης
 • Κατά την λήψη ημερήσιου τιμολογίου απενεργοποίηση συγκεκριμένων φορτίων με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων

Επιπλέον πλεονεκτήματα της μονάδας TXF121

Απλή εγκατάσταση

Όντας συμβατή με τους περισσότερους μετρητές ενέργειας της Hager, η μονάδα TXF121 συνδέεται ασύρματα με τον μετρητή μέσω υπέρυθρης επικοινωνίας (τοποθέτηση της μονάδας δίπλα στον μετρητή).

Compact σχεδιασμός

Η μονάδα καταναλώνει μόλις 1 θέση στον ηλεκτρολογικό πίνακα επιτρέποντας σε κάθε μετρητή να ενσωματώνεται εύκολα σε ένα KNX σύστημα αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες για τον τελικό χρήστη.

Πολλαπλές εφαρμογές

Η μονάδα TXF121 ενσωματώνεται σε όλα τα είδη έργων καθώς προγραμματίζεται τόσο από το KNX easy όσο και μέσω του λογισμικού ETS. Αυτό δίνει την δυνατότητα υλοποίησης απλών ή σύνθετων εφαρμογών μέτρησης ενέργειας τόσο σε μικρές κατοικίες όσο και σε εμπορικά ή δημόσια κτίρια.

Μετρητές ενέργειας συμβατοί με μονάδα διασύνδεσης KNX