Προστασία από ηλεκτρικό τόξο

Το ένα τρίτο των πυρκαγιών σε κτίρια προκαλείται από σφάλματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Τα καλώδια από PVC μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη ακόμα και με επίπεδο ενέργειας 450 joules και να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτές μπορεί να είναι ακόμη πιο καταστροφικές αν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, πολύτιμα αντικείμενα, άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά και ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με ειδικές ανάγκες στο κτίριο. Η τεχνολογία AFDD αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίζει και να μειώνει την εμφάνιση τέτοιων κινδύνων.

Συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD)

Η λύση προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Hager συνδυάζει την αξιόπιστη τεχνολογία της με τις ικανότητες ενός μικροεπεξεργαστή. Οι συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) χρησιμοποιούν την τεχνολογία του μικροεπεξεργαστή για να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικές ρευμάτων και τάσεων που εμφανίζουν ηλεκτρικό τόξο και για να επιτύχουν απόζευξη του συγκεκριμένου κυκλώματος. Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάφλεξης εξαιτίας ελλαττωματικών συνδέσεων και αγωγών.

Δείτε τα προϊόντα

Νέες συσκευές AFDD με ενσωματωμένο ρελέ διαρροής

Η νέα γκάμα AFDD διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια και ρελέ διαρροής προσδίδοντας την απόλυτη ασφάλεια στην εγκατάσταση. Συνδυάζει σε επίπεδο γραμμής την προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων με την προστασία έναντι ηλεκτρικών τόξων και την ανίχνευση ρευμάτων διαρροής 30mA.

Δείτε τα προϊόντα

Αυξήστε την προστασία της εγκατάστασης

Η νέα συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου τοποθετείται στον τελικό πίνακα ή υποπίνακα διανομής, πριν το υπό προστασία κύκλωμα. Ως τελική συσκευή προστασίας η οποία τοποθετείται σε κυκλώματα που χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία, ελέγχει αδιάκοπα την κυματομορφή της τάσης και του ρεύματος του κάθε κυκλώματος. Αν το AFDD ανιχνεύσει χαρακτηριστική ρεύματος ή καμπύλη τάσης μεγαλύτερη από 2,5A, επιτυγχάνει απόζευξη του συγκεκριμένου κυκλώματος σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτή η νέα γενιά συσκευών προστασίας έχει εξοπλιστεί με σημαντικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που ξεπερνούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

Επιλογή ανάμεσα σε 22 συσκευές

Η γκάμα είναι διαθέσιμη με ικανότητα βραχυκυκλώματος 6kA σε καμπύλη B και σε καμπύλη C από 6 έως 25A.

Ικανότητα βραχ/κλώματος Καμπύλη Ονομ. ρεύμα
    6A 10A 16A 20A 25A
6kA B ARC906D ARC910D ARC916D ARC920D ARC925D
6kA C ARC956D ARC960D ARC966D ARC970D ARC975D
6kA + ρελέ διαρροής B ARF906D ARF910D ARF916D ARF920D -
6kA + ρελέ διαρροής C ARF956D ARF960D ARF966D ARF970D -

Τυπικές περιπτώσεις εμφάνισης ηλεκτρικών τόξων

Τυπικές περιπτώσεις είναι ο τραυματισμός των καλωδίων από τρυπάνια ή καρφιά, η φθορά της μόνωσης σε έπιπλα, πόρτες ή παράθυρα ή ακόμα και από τσιμπήματα τρωκτικών, που στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη.

Σπάσιμο καλωδίου

Φθορά λόγω συχνής χρήσης

Τρυπήματα από τρυπάνι / καρφί

Μη επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης

Χαλαρά σημεία επαφής

Κακή επαφή

Ελλατωματική απογύμνωση

Τσίμπημα τρωκτικών

Πλεονεκτήματα που αυξάνουν την ευκολία κατά την εγκατάσταση

Εξοικονόμηση χώρου

Οι συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) της Hager ενσωματώνουν την τεχνολογία της αυτόματης ασφάλειας και του ρελέ διαρροής με σκοπό να προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία εξοικονομώντας χώρο στον πίνακα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις ειδικές μπάρες γεφύρωσης επιτυγχάνεται η σωστή και τακτοποιημένη διανομή και προστασία των τελικών γραμμών φορτίου.

Επίβλεψη μέσω μικροεπεξεργαστή

Σε αντίθεση με τις αυτόματες ασφάλειες και τα ρελέ διαφυγής τα AFDD δεν ενεργοποιούνται ηλεκτρομηχανικά, αλλά μέσω μετρήσεων που διαχειρίζεται ο μικροεπεξεργαστής. Αυτή η τεχνολογία επιτηρεί συνεχώς περισσότερες από 120 παραμέτρους τάσης και ρεύματος. Ο αλγόριθμος στο εσωτερικό του μικροεπεξεργαστή προσαρμόζεται κατά βέλτιστο τρόπο σε κοινές συσκευές: Διασφαλίζεται αξιόπιστα η διαφοροποίηση μεταξύ ενός ρεύματος σφάλματος τόξου και των κανονικών αποκλίσεων του ρεύματος στο δίκτυο, καθώς μπορεί να συμβεί από σπινθηρισμούς σε τρυπάνια ή από
σήματα διαμόρφωσης συχνότητας σε dimmers ή από κινητήρες μεταβλητής συχνότητας, με αποτέλεσμα να αποτρέπει την εσφαλμένη ενεργοποίηση.

Τα AFDD ενεργοποιούνται από τόξα σειράς και παράλληλα. Η ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης για τάση >275V παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην εγκατάσταση, ενώ η ηλεκτρονική διαφορική προστασία ρεύματος (IΔn = 300 mA) προσφέρει επιπλέον προστασία έναντι πυρκαγιάς.

Ο εσωτερικός αυτοέλεγχος αντικαθιστά τον χειροκίνητο τακτικό έλεγχο

Σε αντίθεση με το ρελέ διαφυγής, δεν απαιτείται δοκιμή λειτουργίας για το AFDD. Ο ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής εκτελεί έναν αυτοέλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα - όπως προβλέπεται και στο πρότυπο
προϊόντος.

Τροφοδοσία από κάτω, έξοδος από πάνω. Τεχνολογία quick connect.

Η είσοδος της τροφοδοσίας συνδέεται στην κάτω πλευρά, ενώ η έξοδος για τη σύνδεση του υπό προστασία κυκλώματος από την πάνω.

Όλες οι συνδέσεις πραγματοποιούνται σε ελάχιστο χρόνο χάρη στην τεχνολογία ταχείας σύνδεσης της Hager.

Ειδικές μπάρες γεφύρωσης

Οι διαθέσιμες μπάρες γεφύρωσης χρησιμοποιούνται για την σύνδεση πολλών AFDD, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Δε θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο!

Για την τροφοδοσία AFDD με ενσωματωμένη ασφάλεια, προτείνεται η χρήση των ειδικών διχαλωτών μπαρών γεφύρωσης σε συνδυασμό με ένα ρελέ διαφυγής. Αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση των παρακάτω συνδυασμών:

 • KDN450D (12 στοιχεία) για σύνδεση 1 ρελέ διαρροής 4P με 4 x ARCxxxD

 • KDN451D (12 στοιχεία) για 6 x ARCxxxD

 • KDN450E (54 στοιχεία, με δυνατότητα κοπής) για σύνδεση 1 ρελέ διαρροής 4P με 25 x ARCxxxD

 • KDN451E (54 στοιχεία) για 27 x ARCxxxD

Για ευκολότερη τροφοδοσία πολλών AFDD με εσωματωμένη ασφάλεια και ρελέ διαρροής υπάρχει η ακόλουθη γκάμα περονωτών μπαρών:

 • KDN263AZ, για 4 x ARFxxxD

 • KDN263AZS, για 3 x ARFxxxD + βοηθητική επαφή

 • KDN463BZ, για 8 x ARFxxxD

Σύνδεση με βοηθητικές επαφές

Η νέα γκάμα προστασίας υποστηρίζει τη σύνδεση βοηθητικών επαφών:

 • MZ201, βοηθητική επαφή ένδειξης λειτουργίας 1NO + 1NC

 • MZ202, βοηθητική επαφή ένδειξης σφάλματος 1NO + 1NC

 • MZ203, πηνίο εργασίας 230-415 V AC

Έντυπο υλικών προστασίας

Μάθετε τα πάντα γύρω από τις λύσεις προστασίας για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που προσφέρει η Hager

Download

Εφαρμογές

Σε μονοφασικά κυκλώματα ≤ 16A(AC):

Σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο VDE 0100-420: 2019 -10

Τύπος κτιρίου / τοποθεσία Παραδείγματα / χώροι Σημείωση
Υπνοδωμάτια και σαλόνια κατοικιών ή εγκαταστάσεις φροντίδας
 • Καθημερινή φροντίδα
 • Οίκοι ευγηρίας
 • Διαμερίσματα
 
Χώροι / θέσεις με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς από επεξεργασμένα ή αποθηκευμένα υλικά
 • Χαρτοβιομηχανίες
 • Εκτυπωτικά
 • Ξυλουργεία
 • Πριονιστήρια
 • Αχυρώνες κλπ.
 
Δωμάτια / θέσεις από επικίνδυνα οικοδομικά υλικά
 • Ξύλινα σπίτια
 • Προκατασκευασμένα σπίτια (σε ξύλινη κατασκευή)
Κυκλώματα σε χώρους από πέτρα ή σκυρόδεμα δεν απαιτούν εξοπλισμό AFDD.
Δωμάτια / θέσεις με αναντικατάστατα αγαθά
 • Μουσεία
 • Γκαλερί
 • Εργαστήρια
 • Data centers
 • Μνημεία
 • Δημόσια κτίρια πχ. αρχεία στο κτηματολόγιο, μητρώα κλπ.
 • Σταθμοί
 • Αεροδρόμια
Μόνο σε κυκλώματα με αναντικατάστατα αγαθά όπου κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση των AFDD.

Συνιστάμενη χρήση σε κυκλώματα ≤ 25 A (AC):

Συνιστάμενη χρήση σε κυκλώματα ≤ 25 A (AC):

Τύπος κτιρίου / τοποθεσία Παραδείγματα / χώροι
Υπνοδωμάτια
 • Σε όλα τα κτίρια
Δωμάτια / θέσεις με δομή για εξάπλωση πυρκαγιάς
 • Μεγάλοι διάδρομοι
 • Φαινόμενο της καμινάδας σε ουρανοξύστες
 • Εξοπλισμός εγκαταστάσεων, όπως εξαερισμός
Κυκλώματα με πρίζες με μεγάλο συνδεδεμένο φορτίο
 • Πλυντήρια
 • Στεγνωτήρια
 • Πλυντήρια πιάτων κλπ.

Η εξαίρεση αποδεικνύει τον κανόνα - τα AFDD δεν απαιτούνται σε:

Τύπος κτιρίου / τοποθεσία Παραδείγματα / χώροι
Ιατρικούς χώροι
 • Νοσοκομεία
 • Ιατρεία
 • Χώροι θεραπείας σε οίκους ευγηρίας
Αδιάλειπτη καλωδίωση με πρόσθετη προστασία από μηχανικές βλάβες
 • Όλα τα καλώδια / καλώδια που περνούν ανάμεσα από κτίρια
Εγκαταστάσεις στις οποίες η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα προκαλούσε μεγαλύτερους κινδύνους / ζημιές
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κυκλώματα όπου απαιτείται απρόσκοπτη λειτουργεία, πχ. φωτισμός ασφαλείας, server rooms, κλπ.