Προστασία από ηλεκτρικό τόξο (AFDD)

Συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD)

Η νέα λύση προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της Hager συνδυάζει την αξιόπιστη τεχνολογία της με τις ικανότητες ενός μικροεπεξεργαστή. Οι νέες συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD) χρησιμοποιούν την τεχνολογία του μικροεπεξεργαστή για να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικές ρευμάτων και τάσεων που εμφανίζουν ηλεκτρικό τόξο και για να επιτύχουν απόζευξη του συγκεκριμένου κυκλώματος. Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάφλεξης εξαιτίας ελλαττωματικών συνδέσεων και αγωγών.

Το ένα τρίτο των πυρκαγιών σε κτίρια προκαλείται από σφάλματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Τα καλώδια από PVC μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη ακόμα και με επίπεδο ενέργειας 450 joules και να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτές μπορεί να είναι ακόμη πιο καταστροφικές αν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, πολύτιμα αντικείμενα, άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά και ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με ειδικές ανάγκες στο κτίριο. Η τεχνολογία AFDD αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίζει και να μειώνει την εμφάνιση τέτοιων κινδύνων.

Νέες συσκευές AFDD με ενσωματωμένο ρελέ διαρροής

Η νέα γκάμα AFDD διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια και ρελέ διαρροής προσδίδοντας την απόλυτη ασφάλεια στην εγκατάσταση. Συνδυάζει σε επίπεδο γραμμής την προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων και υπερφορτώσεων με την προστασία έναντι ηλεκτρικών τόξων και την ανίχνευση ρευμάτων διαρροής 30mA.

Απόζευξη ακριβείας μέσω μικροεπεξεργαστή

Η νέα συσκευή ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου τοποθετείται στον τελικό πίνακα ή υποπίνακα διανομής, πριν το υπό προστασία κύκλωμα. Ως τελική συσκευή προστασίας η οποία τοποθετείται σε κυκλώματα που χρειάζονται τέτοιου είδους προστασία, ελέγχει αδιάκοπα την κυματομορφή της τάσης και του ρεύματος του κάθε κυκλώματος. Αν το AFDD ανιχνεύσει χαρακτηριστική ρεύματος ή καμπύλη τάσης μεγαλύτερη από 2,5A, επιτυγχάνει απόζευξη του συγκεκριμένου κυκλώματος σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτή η νέα γενιά συσκευών προστασίας έχει εξοπλιστεί με σημαντικά πρόσθετα χαρακτηριστικά που ξεπερνούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.
Επίβλεψη μέσω μικροεπεξεργαστή

Σε αντίθεση με τις αυτόματες ασφάλειες και τα ρελέ διαφυγής τα AFDD δεν ενεργοποιούνται ηλεκτρομηχανικά, αλλά μέσω μετρήσεων που διαχειρίζεται ο μικροεπεξεργαστής. Αυτή η τεχνολογία επιτηρεί συνεχώς περισσότερες από 120 παραμέτρους τάσης και ρεύματος. Ο αλγόριθμος στο εσωτερικό του μικροεπεξεργαστή προσαρμόζεται κατά βέλτιστο τρόπο σε κοινές συσκευές: Διασφαλίζεται αξιόπιστα η διαφοροποίηση μεταξύ ενός ρεύματος σφάλματος τόξου και των κανονικών αποκλίσεων του ρεύματος στο δίκτυο, καθώς μπορεί να συμβεί από σπινθηρισμούς σε τρυπάνια ή από
σήματα διαμόρφωσης συχνότητας σε dimmers ή από κινητήρες μεταβλητής συχνότητας, με αποτέλεσμα να αποτρέπει την εσφαλμένη ενεργοποίηση.

Τα AFDD ενεργοποιούνται από τόξα σειράς και παράλληλα. Η ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης για τάση >275V παρέχει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην εγκατάσταση, ενώ η ηλεκτρονική διαφορική προστασία ρεύματος (IΔn = 300 mA) προσφέρει επιπλέον προστασία έναντι πυρκαγιάς.
Ο εσωτερικός αυτοέλεγχος αντικαθιστά τον χειροκίνητο τακτικό έλεγχο

Σε αντίθεση με το ρελέ διαφυγής, δεν απαιτείται δοκιμή λειτουργίας για το AFDD. Ο ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής εκτελεί έναν αυτοέλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα - όπως προβλέπεται και στο πρότυπο
προϊόντος.

Ταχεία σύνδεση - Πολλαπλοί συνδυασμοί

Η είσοδος της τροφοδοσίας συνδέεται στην κάτω πλευρά, ενώ η έξοδος για τη σύνδεση του υπό προστασία κυκλώματος από την πάνω. Όλες οι συνδέσεις πραγματοποιούνται σε ελάχιστο χρόνο χάρη στην τεχνολογία ταχείας σύνδεσης της Hager. Οι διαθέσιμες μπάρες γεφύρωσης χρησιμοποιούνται για την σύνδεση πολλών AFDD, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο. Δε θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο!

Αυτό το νέο προϊόν ενσωματώνει την τεχνολογία της αυτόματης ασφάλειας με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία εξοικονομώντας χώρο στον πίνακα. Επιπλέον, για ακόμα πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη προστασία ο συνδυασμός πολλών AFDD και ενός ρελέ διαφυγής επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών μπαρών γεφύρωσης.
Για την τροφοδοσία AFDD με ενσωματωμένη ασφάλεια, προτείνεται η χρήση των ειδικών διχαλωτών μπαρών γεφύρωσης σε συνδυασμό με ένα ρελέ διαφυγής. Αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση των παρακάτω συνδυασμών:

 • KDN450D (12 στοιχεία) για σύνδεση 1 ρελέ διαρροής 4P με 4 x ARCxxxD
 • KDN451D (12 στοιχεία) για 6 x ARCxxxD
 • KDN450E (54 στοιχεία, με δυνατότητα κοπής) για σύνδεση 1 ρελέ διαρροής 4P με 25 x ARCxxxD
 • KDN451E (54 στοιχεία) για 27 x ARCxxxD
Για ευκολότερη τροφοδοσία πολλών AFDD με εσωματωμένη ασφάλεια και ρελέ διαρροής υπάρχει η ακόλουθη γκάμα περονωτών μπαρών:

 • KDN263AZ, για 4 x ARFxxxD
 • KDN263AZS, για 3 x ARFxxxD + βοηθητική επαφή
 • KDN463BZ, για 8 x ARFxxxD
Η νέα γκάμα προστασίας υποστηρίζει τη σύνδεση βοηθητικών επαφών:
 • MZ201, βοηθητική επαφή ένδειξης λειτουργίας 1NO + 1NC
 • MZ202, βοηθητική επαφή ένδειξης σφάλματος 1NO + 1NC
 • MZ203, πηνίο εργασίας 230-415 V AC
Η γκάμα είναι διαθέσιμη με ικανότητα βραχυκυκλώματος 6kA σε καμπύλη B και σε καμπύλη C από 6 έως 25A.
Ικανότητα βραχ/κλώματοςΚαμπύληΟνομ. ρεύμα    
 
 
6A
10A
16A
20A
25A
6kA
B
ARC906D
ARC910D
ARC916D
ARC920D
ARC925D
6kA
C
ARC956D
ARC960D
ARC966D
ARC970D
ARC975D
6kA + ρελέ διαρροής
B
ARF906D
ARF910D
ARF916D
ARF920D
-
6kA + ρελέ διαρροής
C
ARF956D
ARF960D
ARF966D
ARF970D
-

Τυπικές περιπτώσεις εμφάνισης ηλεκτρικών τόξων

Τυπικές περιπτώσεις είναι ο τραυματισμός των καλωδίων από τρυπάνια ή καρφιά, η φθορά της μόνωσης σε έπιπλα, πόρτες ή παράθυρα ή ακόμα και από τσιμπήματα τρωκτικών, που στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη.

Εφαρμογές

Σε μονοφασικά κυκλώματα ≤ 16 A (AC) σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο VDE 0100-420: 2016-02:

Τύπος κτιρίου / τοποθεσίαΠαραδείγματα / χώροιΣημείωση
Υπνοδωμάτια και σαλόνια κατοικιών ή εγκαταστάσεις φροντίδας
 • Καθημερινή φροντίδα
 • Οίκοι ευγηρίας
 • Διαμερίσματα
 
Χώροι / θέσεις με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς από επεξεργασμένα ή αποθηκευμένα υλικά
 • Χαρτοβιομηχανίες
 • Εκτυπωτικά
 • Ξυλουργεία
 • Πριονιστήρια
 • Αχυρώνες κλπ.
 
Δωμάτια / θέσεις από επικίνδυνα οικοδομικά υλικά
 • Ξύλινα σπίτια
 • Προκατασκευασμένα σπίτια (σε ξύλινη κατασκευή)
Κυκλώματα σε χώρους από πέτρα ή σκυρόδεμα δεν απαιτούν εξοπλισμό AFDD.
Δωμάτια / θέσεις με αναντικατάστατα αγαθά
 • Μουσεία
 • Γκαλερί
 • Εργαστήρια
 • Data centers
 • Μνημεία
 • Δημόσια κτίρια πχ. αρχεία στο κτηματολόγιο, μητρώα κλπ.
 • Σταθμοί
 • Αεροδρόμια
Μόνο σε κυκλώματα με αναντικατάστατα αγαθά όπου κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση των AFDD.

Συνιστάμενη χρήση σε κυκλώματα ≤ 25 A (AC):

Τύπος κτιρίου / τοποθεσίαΠαραδείγματα / χώροι
Υπνοδωμάτια
 • Σε όλα τα κτίρια
Δωμάτια / θέσεις με δομή για εξάπλωση πυρκαγιάς
 • Μεγάλοι διάδρομοι
 • Φαινόμενο της καμινάδας σε ουρανοξύστες
 • Εξοπλισμός εγκαταστάσεων, όπως εξαερισμός
Κυκλώματα με πρίζες με μεγάλο συνδεδεμένο φορτίο
 • Πλυντήρια
 • Στεγνωτήρια
 • Πλυντήρια πιάτων κλπ.

Η εξαίρεση αποδεικνύει τον κανόνα - τα AFDD δεν απαιτούνται σε:

Τύπος κτιρίου / τοποθεσίαΠαραδείγματα / χώροι
Ιατρικούς χώροι
 • Νοσοκομεία
 • Ιατρεία
 • Χώροι θεραπείας σε οίκους ευγηρίας
Αδιάλειπτη καλωδίωση με πρόσθετη προστασία από μηχανικές βλάβες
 • Όλα τα καλώδια / καλώδια που περνούν ανάμεσα από κτίρια
Εγκαταστάσεις στις οποίες η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα προκαλούσε μεγαλύτερους κινδύνους / ζημιές
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κυκλώματα όπου απαιτείται απρόσκοπτη λειτουργεία, πχ. φωτισμός ασφαλείας, server rooms, κλπ.