Χρονοδιακόπτες αναλογικοί

Για να γίνονται όλα.. στην ώρα τους!

Αναλογικοί χρονοδιακόπτες 1 εξόδου. Κατάλληλοι για κάθε χρήση με επιλογές:

  • ημερήσιας, εβδομαδιαίας ή συνδυαστικής λειτουργίας
  • με ή χωρίς εφεδρεία 200h
  • ράγας 1-5 στοιχείων ή επίτοιχης τοποθέτησης
  • τροφοδοσίας: 230V AC, 12-24V AC/DC ή 48V DC