Αυτόματοι κλιμακοστασίου

Οι αυτόματοι κλιμακοστασίου συνδυάζουν την εξοικονόμηση ενέργειας με την ασφάλεια.
Χρησιμοποιούνται στο φωτισμό κλιμακοστασίου και κοινόχρηστων χώρων, στον έλεγχο εξαερισμού, αντλιών κλπ. Οι συσκευές αυτές ελέγχουν τα κυκλώματα φωτισμού απενεργοποιώντας τα αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των ατόμων από κοινόχρηστους χώρους. Για την μόνιμη ενεργοποίηση φωτισμού, οι αυτόματοι κλιμακοστασίου διαθέτουν διακόπτη 2 θέσεων που παρακάμπτει την χρονική λειτουργία.

Δείτε τα προϊόντα