Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Με δυνατότητα φόρτισης σε mode 3 και mode 3/mode 2, οι σταθμοί φόρτισης witty επιτρέπουν την ασφαλή φόρτιση όλων των επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Ο τύπος φόρτισης mode 3 εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη ταχύτητα φόρτισης μέσω μέσω συνεχούς αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του σταθμού φόρτισης.