Αντικεραυνική προστασία

Ο κεραυνός είναι ένα από τα πιο όμορφα φαινόμενα της φύσης, αλλά η ένταση του ρεύματός του με τιμή που φτάνει τα 250 kA μπορεί να προκαλέσει υπερτάσεις στα εσωτερικά ηλεκτρικά συστήματα. Το ρίσκο για άμεσο πλήγμα στο κτίριο μπορεί είναι μικρό, αλλά η πηγή τέτοιων υπερτάσεων μπορεί να είναι διαφορετική, όπως σφάλματα χειρισμού στο δίκτυο παροχής, κεραυνοί σε κοντινή απόσταση (πχ σε γειτονικό κτίριο) και κεραυνοί στα καλώδια του δικτύου.

Η έλλειψη επαρκούς προστασίας έναντι αυτών των φαινομένων έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή ζημία, ή ακόμη και την καταστροφή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απώλεια δεδομένων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο

Μέρα με τη μέρα οι ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται σε ένα κτίριο, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, συστήματα audio-video κλπ, αυξάνονται. Μπορείτε να αντέξετε οικονομικά την απώλεια πολύτιμων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο;

Ποιες είναι οι συνηθέστερες αιτίες των υπερτάσεων σε ένα ηλεκτρικό σύστημα;

  • Άμεση ατμοσφαιρική εκφόρτιση (κεραυνός) στο αλεξικέραυνο του κτιρίου
  • κεραυνικό πλήγμα στο δίκτυο χαμηλής τάσης
  • κεραυνικό πλήγμα σε κοντινή απόσταση από το κτίριο
  • υπερτάσεις και σφάλματα στο δίκτυο παροχής
άμεσο κεραυνικό πλήγμα
κυματομορφή 10/350μs
έμμεσο, μακρινό κεραυνικό πλήγμα στη γραμμή παροχής
κυματομορφή 8/20μs
ή
κεραυνικό πλήγμα κοντά στην παροχή του κτιρίου
κυματομορφή 10/350μs
έμμεσο, μακρινό κεραυνικό πλήγμα σε γειτονικό κτίριο ή σε δέντρο, φαινόμενο επαγωγής
κυματομορφή 8/20μs

Αποτελεσματική προστασία από υπέρταση

Η προϋπόθεση για μια αποτελεσματική προστασία από υπέρταση είναι η χρήση τριών βαθμών προστασίας ανάλογα με τις ζώνες προστασίας, που ταξινομούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 61312-1. Κάνοντας συνδυασμούς αντικεραυνικών σειράς SPA τύπου 1 και σειράς SPN τύπου 1, 2 και 3 (για επιμέρους προστασία σε αποστάσεις αγωγού κάτω από 5m), προστατεύετε πλήρως την εγκατάσταση και εξοικονομείτε χώρο στον πίνακα μειώνοντας το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Ολοκληρωμένη διάταξη προστασίας

Η διάταξη προστασίας από υπέρταση πρέπει να είναι πλήρης και ανάλογα με την τοποθεσία του κτιρίου και του περιβάλλοντος γύρω του, να περιλαμβάνει τρεις βαθμούς προστασίας. Τα αντικεραυνικά T1 είναι απαραίτητα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων που διαθέτουν αλεξικέραυνο. Τα αντικεραυνικά Τ2 προστατεύουν το σύνολο του εξοπλισμού στο εσωτερικό μιας εγκατάστασης είτε σε κοινή, είτε σε διαφορική λειτουργία, ενώ τα αντικεραυνικά Τ3 (επιμέρους προστασίας) προστατεύουν οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές κ.α. Ο τελευταίος τύπος αντικεραυνικού, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους, τοποθετείται πλησίον του προστατευμένου εξοπλισμού π.χ. κοντά στην πρίζα ή στον υποπίνακα.

Τα καινοτόμα αντικεραυνικά της Hager τα οποία συνδυάζουν τους τύπους 1 και 2 σειράς SPN8xx αποτελούν την κορυφαία τεχνολογική λύση στα αντικεραυνικά γιατί προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία εξοικονομώντας χώρο στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Με την προσθήκη μιας συσκευής T3, η τελική διάταξη παρέχει στην εγκατάσταση προστασία τριών βαθμών έναντι ενδεχόμενων βραχυκυκλωμάτων, υπερτάσεων, ακόμη και άμεσων κεραυνικών ρευμάτων.

Προστασία ασθενών κυκλωμάτων

Η είσοδος ενός κρουστικού ρεύματος σε ένα κτίριο μπορεί να γίνει και από άλλα σημεία, όπως είναι το τηλεφωνικό καλώδιο ή το καλώδιο δικτύου και το ομοαξονικό καλώδιο κεραίας. Τα νέα αντικεραυνικά επιμέρους προστασίας ασθενών κυκλωμάτων σειράς SPK προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση προστασίας για τηλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα Ethernet, βιομηχανικά δίκτυα (πχ Modbus), ομοαξονικά καλώδια και γραμμές αισθητηρίων 4-20mA (πχ ενός μετεωρολογικού σταθμού).