Νέοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος σειράς h3+

Το μέγεθος της κτιριακής εγκατάστασης καθορίζει και τις ενεργειακές απαιτήσεις της. Με τους κανονισμούς να γίνονται όλο και πιο αυστηροί, χρειάζεστε μια αποτελεσματική προστασία κατάλληλη για τις απαιτήσεις της δικής σας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι νέοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος h3+ πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, κυρίως χάρη στην ικανότητα διακοπής τους που μπορεί να φτάσει έως και τα 70 kA.

Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η σειρά h3+ προσφέρει το κάτι παραπάνω, με μια εξελιγμένη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας LSI, προσφέροντας παράλληλα ρυθμίσεις ακριβείας και πιο αξιόπιστη προστασία.

Μια γκάμα που καλύπτει όλες τις ανάγκες

Η νέα γκάμα αντικαθιστά τις εκδόσεις h250 και h630 της σειράς h3 με τις εκδόσεις P250 και P630 της σειράς h3+ και συμπληρώνει την υπόλοιπη γκάμα της σειράς h3 η οποία είναι διαθέσιμη σε ονομαστικά ρεύματα από 40A έως 1600Α. H σειρά h3+ διαθέτει επιλογές σε μεγέθη και σε ονομαστικά ρεύματα από 40 έως 630 A με 3 ή 4 πόλους και δυνατότητα διακοπής έως και 70kA.

P250 (16 κωδικοί)

P630(12 κωδικοί)

Από την έκδοση με απλή μονάδα προστασίας θερμικών και μαγνητικών μέχρι την προηγμένη ηλεκτρονική μονάδα LSI: ανακαλύψτε την πολύπλευρη γκάμα των αυτόματων διακοπτών ισχύος h3 και h3+

Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας LSI

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος h3+ με ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας LSI έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές διανομής ισχύος, για την προστασία αγωγών και φορτίων οι οποίες απαιτούν ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων προστασίας. Οι ρυθμίσεις γίνονται από τα ποτενσιόμετρα στο μπροστινό μέρος των συσκευών και επιτρέπουν μια ακριβή ρύθμιση προστασίας και μια καμπύλη που είναι ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά LSI - P250

Λειτουργία L (προστασία υπερφότωσης):

 • Ρύθμιση Ir: Ir1 x Ir2 = (0,4-1) x (0,91-1)

 • Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης tr: 0,5-16s (έως 6 x Ir)


Λειτουργία S (προστασία βραχυκυκλώματος):

 • Ρύθμιση Isd: OFF / 1,5-10 x Ir

 • Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης tsd: OFF / 50 - 400 (ms)

 • I2t: On / Off


Λειτουργία I (στιγμιαία ενεργοποίηση)::

Ρύθμιση Ii:

 • 3 -15 x In (In = 40A/100A)

 • 3 -11 x In (In = 160A/250A)

Χρονοκαθυστέρησης: σταθερή


Προστασία ουδετέρου (μόνο για 4P)

 • OFF / 50% / 100%

Χαρακτηριστικά LSI - P630

Λειτουργία L (προστασία υπερφότωσης):

 • Ρύθμιση Ir: Ir1 x Ir2 = (0,4-1) x (0,91-1)

 • Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης tr: 0,5-16s (έως 6 x Ir)


Λειτουργία S (προστασία βραχυκυκλώματος):

 • Ρύθμιση Isd: OFF / 1,5-10 x Ir

 • Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης tsd: OFF / 50 - 400 (ms)

 • I2t: On / Off


Λειτουργία I (στιγμιαία ενεργοποίηση)::

Ρύθμιση Ii:

 • 3 -12 x In (In = 250/400Α)

 • 3 -11 x In (In = 630Α)

Χρονοκαθυστέρησης: σταθερή


Προστασία ουδετέρου (μόνο για 4P)

 • OFF / 50% / 100%

Αυξημένη λειτουργικότητα χάρη στα μοναδικά πλεονεκτήματα

Με τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σειρά h3+ η δουλειά του μελετητών και του εγκαταστατών γίνεται ευκολότερη ενώ ταυτόχρονα για τους χρήστες η διαχείριση των κτιρίων, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη.

Γκάμα εξαρτημάτων που ενσωματώνεται με ευκολία

Οι αυτόματοι διακόπτες μπορούν να δεχθούν μέχρι 2 εξαρτήματα/βοηθητικές επαφές στο εσωτερικό.

Εργαλείο προγραμματισμού LSI

Το εργαλείο προγραμματισμού h3+επιτρέπει τη ρύθμιση και δοκιμή της καμπύλης απόζευξης, με βάση τις ρυθμίσεις που γίνονται από τα ποτενσιόμετρα επάνω στον αυτόματο διακόπτης ισχύος, μέσω ενός τοπικού webserver, στον οποίο ο χρήστης αποκτά πρόσβαση μέσω ενός tablet ή laptop.

Λειτουργίες:

 • Δοκιμή καμπύλης απόζευξης (αυτόματα, ημι-αυτόματα, χειροκίνητα)

 • Ρύθμιση ηλεκτρονικής μονάδας προστασίας LSI σε συνδυασμό με τα ποτενσιόμετρα του αυτόματου διακόπτη ισχύος

 • Έλεγχος των τερματικών επικοινωνίας PTA

Μοναδικά χαρακτηριστικά

01. Βίδα κλειδώματος

Η βίδα μισής στροφής που δίνει πρόσβαση στις βοηθητικές επαφές σας εξοικονομεί χρόνο κατά την εγκατάσταση του προϊόντος

02. Ανοιγόμενο μπροστικό κάλυμμα

Το μπροστινό κάλυμμα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Τοποθετείται σε μεντεσέδες. Παραμένει επάνω στον διακόπτη όταν βρίσκεται σε ανοιχτή θέση, αποτρέποντας τυχόν σφάλματα κατά την επανατοποθέτηση.

03. Παράθυρο βοηθητικών επαφών

Ο τύπος των βοηθητικών επαφών που χρησιμοποιούνται μπορεί να φανεί απευθείας από τα παράθυρα στο μπροστινό πλαίσιο, χωρίς να αφαιρεθεί το κάλυμμα.

04. Ενσωματωμένη θέση κλειδαριάς

Το χειριστήριο μπορεί να κλειδωθεί απευθείας χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εξάρτημα.

05. Ενδείξεις LED στο μπροστινό μέρος

Ενδείξεις LED στο μπροστινό μέρος:
- LED θερμοκρασίας
- LED > Ir
- LED 90% Ir
- LED Ready