Πρωτεύοντα υλικά

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος και λύσεις διακοπής και μεταγωγής φορτίων 
Αυτόματοι διακόπτες ισχύος από 16 έως 1600A
Η σειρά αυτόματων διακοπτών ισχύος προσφέρει ασφαλείς και εύκολες λύσεις για την προστασία κυκλωμάτων χαμηλής τάσης.
Διακόπτες φορτίου και μεταγωγικοί διακόπτες έως 1600A
Η σειρά διακοπτών φορτίου και μεταγωγικών διακοπτών φορτίου αποτελούν την ιδανική λύση  διακοπής και μεταγωγής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.