Διακόπτες λυκόφωτος

Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν μία μεταγωγική επαφή με την οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν φορτία, π.χ. ρολά ή φωτιστικά, ανάλογα με το μετρούμενο επίπεδο φωτεινότητας στο χώρο. Ο διακόπτης λυκόφωτος αντιλαμβάνεται τη φωτεινότητα μέσω του συνδεδεμένου με αυτόν φωτοκύτταρου.
Παραδείγματα εφαρμογών: φωτεινές πινακίδες, βιτρίνες, δημόσιοι χώροι, κατοικίες κτλ..

 
Διακόπτης λυκόφωτος ράγας με εξωτερικό φωτοκύτταρο
Διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός στεγανός