Διακόπτες λυκόφωτος

Οι διακόπτες λυκόφωτος έχουν σχεδιασθεί για τον έλεγχο των φορτίων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με την μετρούμενη φωτεινότητα. Μόλις η μετρούμενη φωτεινότητα ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο τότε κλείνουν την επαφή τους.

Χαρακτηριστικά

  • Ρύθμιση του ορίου φωτεινότητας
  • Ένδειξη της κατάστασης της εξόδου
  • Καθυστέρηση στην απενεργοποίηση για αποφυγή ψευδούς κατάστασης (πχ. φώτα αυτοκινήτου)

Παραδείγματα χρήσης

  • Φώτα σήμανσης καταστημάτων
  • Φωτισμός βιτρινών καταστημάτων
  • Φωτισμός δρόμων
  • Φωτισμός κήπων
  • Φωτισμός εξωτερικών διαδρόμων κατοικιών

Δείτε τα προϊόντα