Χρονοδιακόπτες

Εκτός από κάποιες ειδικές απαιτήσεις φωτισμού που μπορεί να υπάρχουν περιστασιακά, κάθε επιχείρηση έχει το δικό της ημερήσιο πρόγραμμα και αυτό συνήθως καθορίζεται από το ωράριο λειτουργίας της. Οι χρονοδιακόπτες προσαρμόζουν τη λειτουργία του φωτισμού της κάθε επιχείρησης στο ημερήσιο πρόγραμμά της, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ένα αυξημένο επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Οι χρονοδιακόπτες είναι κατάλληλοι για βιτρίνες και ταμπέλες καταστημάτων, διαφημιστικές πινακίδες, εξωτερικό φωτισμό σχολικών εγκαταστάσεων και άλλων δημόσιων κτιρίων, φωτισμό μνημείων αλλά και για εφαρμογές σε βιομηχανική χρήση.

Ψηφιακοί πολυλειτουργικοί χρονοδιακόπτες

Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες με δυνατότητα διασύνδεσης Bluetooth

Αναλογικοί χρονοδιακόπτες