Ανιχνευτές Κίνησης & Παρουσίας

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά που χρειάζεστε σε μορφή pdf. Η ηλεκτρονική έκδοση σας επιτρέπει να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και εν συνεχεία να τα εκτυπώσετε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε στην προετοιμασία κάποιας συμμετοχής σας σε διαγωνισμό.

Παρακαλούμε επιλέξτε το πιστοποιητικό που επιθυμείτε να κατεβάσετε.

Ανιχνευτές Κίνησης

Eπίτoιχoι IP55
Τίτλος Download
EE806 CE Declaration
 PDF, 33 KB
EE82x, EE83x, EE84x CE Declaration
 PDF, 40 KB
EE840, EE841, EE850, EE851, EE860, EE861, EE870, EE871 CE Declaration
 PDF, 40 KB
EE85x CE Declaration
 PDF, 372 KB
EE87x CE Declaration
 PDF, 378 KB
Οροφής
Τίτλος Download
EE804, EE805 CE Declaration
 PDF, 338 KB
EE880 CE Declaration
 PDF, 41 KB
EE883 CE Declaration
 PDF, 48 KB

Ανιχνευτές Παρουσίας

Οροφής
Τίτλος Download
EE810, EE811, EE812, EE813 CE Declaration
 PDF, 333 KB
EE815 CE Declaration
 PDF, 386 KB
EE816 CE Declaration
 PDF, 37 KB
EEK005 CE Declaration
 PDF, 379 KB

Προβολείς με ανιχνευτή κίνησης IP55

LED
Τίτλος Download
5254x CE Declaration
 PDF, 273 KB
EE610 CE Declaration
 PDF, 51 KB