Πλαίσια

Πλαίσια μονά για πρίζες - γυαλί / γυαλί λευκό

1091 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ&ΠΡΙΖΑ GLAS
1091
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
1091
1091B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ30,62 € / τμχ.
τμχ.
109109
109109B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ34,24 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεσαία για πρίζες - γυαλί / γυαλί λευκό

109300 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕΣΑΙΟ ΔΙΑΚ.& ΠΡΙΖΑ GLAS
109300
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
109300
109300B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ35,15 € / τμχ.
τμχ.
109309
109309B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ39,36 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια ακραία για πρίζες - γυαλί / γυαλί λευκό

109200 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ ΑΚΡΑΙΟ ΔΙΑΚ.&ΠΡΙΖΑ GLAS
109200
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
109200
109200B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ31,82 € / τμχ.
τμχ.
109219
109219B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ35,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια 2 θέσεων για πρίζες - γυαλί / γυαλί λευκό

1102 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ 2Θ.ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΙΖΑ GLAS
1102
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
1102
1102B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ69,70 € / τμχ.
τμχ.
110209
110209B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ78,04 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μονά για διακόπτες / μπουτόν - γυαλί / γυαλί λευκό

1090 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ GLAS
1090
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
1090
1090B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ22,42 € / τμχ.
τμχ.
109009
109009B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ25,13 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεσαία για διακόπτες / μπουτόν - γυαλί / γυαλί λευκό

1095 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕΣΑΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ GLAS
1095
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
1095
1095B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ43,79 € / τμχ.
τμχ.
109509
109509B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ49,03 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια ακραία για διακόπτες / μπουτόν - γυαλί / γυαλί λευκό

1094 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΑΛΙ ΑΚΡΑΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ GLAS
1094
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
1094
1094B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ39,11 € / τμχ.
τμχ.
109409
109409B.ΠΛΑΙΣΙΟ GLAS ΑΚΡΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ43,80 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.