Πλαίσια

Πλαίσια - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

10113904 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜINIO ΛΕΥΚΟ B.3
10113904
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113904
10113904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ21,04 € / τμχ.
τμχ.
10123904
10123904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ42,24 € / τμχ.
τμχ.
10133904
10133904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ65,37 € / τμχ.
τμχ.
10143904
10143904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ94,90 € / τμχ.
τμχ.
10153904
10153904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ137,02 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με ανθρακί διακοσμητικό

10113004 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ B.3
10113004
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113004
10113004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ21,04 € / τμχ.
τμχ.
10123004
10123004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ42,24 € / τμχ.
τμχ.
10133004
10133004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ65,37 € / τμχ.
τμχ.
10143004
10143004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ94,90 € / τμχ.
τμχ.
10153004
10153004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ137,02 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο με λευκό διακοσμητικό

10113025 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ B.3
10113025
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113025
10113025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123025
10123025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133025
10133025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143025
10143025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153025
10153025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο με ανθρακί διακοσμητικό

10113005 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ/ΜΑΥΡΟ B.3
10113005
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113005
10113005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123005
10123005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133005
10133005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143005
10143005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153005
10153005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - καφέ με λευκό διακοσμητικό

10113021 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ B.3
10113021
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113021
10113021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123021
10123021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133021
10133021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143021
10143021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153021
10153021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - καφέ με ανθρακί διακοσμητικό

10113001 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ B.3
10113001
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113001
10113001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123001
10123001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133001
10133001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143001
10143001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153001
10153001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - κόκκινο με λευκό διακοσμητικό

10113022 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΕΥΚΟ B.3
10113022
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113022
10113022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123022
10123022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133022
10133022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143022
10143022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153022
10153022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - κόκκινο με ανθρακί διακοσμητικό

10113012 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ B.3
10113012
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113012
10113012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123012
10123012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133012
10133012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143012
10143012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153012
10153012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - χρυσό με λευκό διακοσμητικό

10113046 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΧΡΥΣΟ ΛΕΥΚΟ B.3
10113046
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113046
10113046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123046
10123046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133046
10133046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143046
10143046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153046
10153046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - χρυσό με ανθρακί διακοσμητικό

10113016 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΧΡΥΣΟ ΜΑΥΡΟ B.3
10113016
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113016
10113016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ24,79 € / τμχ.
τμχ.
10123016
10123016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ46,92 € / τμχ.
τμχ.
10133016
10133016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ72,57 € / τμχ.
τμχ.
10143016
10143016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ105,00 € / τμχ.
τμχ.
10153016
10153016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ150,10 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

13093904 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΑΛΟΥΜ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093904
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093904
13093904B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ33,96 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - αλουμίνιο με ανθρακί διακοσμητικό

13093004 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΑΛΟΥΜ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093004
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093004
13093004B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ34,24 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - μαύρο με λευκό διακοσμητικό

13093025 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093025
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093025
13093025B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ40,05 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - μαύρο με ανθρακί διακοσμητικό

13093005 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093005
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093005
13093005B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ40,34 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - καφέ με λευκό διακοσμητικό

13093021 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΑΦΕ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093021
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093021
13093021B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ40,05 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - καφέ με ανθρακί διακοσμητικό

13093001 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΑΦΕ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093001
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093001
13093001B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ40,34 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - κόκκινο με λευκό διακοσμητικό

13093022 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093022
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093022
13093022B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ40,05 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - κόκκινο με ανθρακί διακοσμητικό

13093012 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΟΚΚ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093012
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093012
13093012B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ40,34 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - χρυσό με λευκό διακοσμητικό

13093046 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093046
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093046
13093046B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ40,05 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - χρυσό με ανθρακί διακοσμητικό

13093016 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093016
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093016
13093016B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΧΡΥΣΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ40,34 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.