Πλαίσια

Πλαίσια - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

10113904 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜINIO ΛΕΥΚΟ B.3
10113904
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113904
10113904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ19,85 € / τμχ.
τμχ.
10123904
10123904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ39,85 € / τμχ.
τμχ.
10133904
10133904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ61,67 € / τμχ.
τμχ.
10143904
10143904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ89,53 € / τμχ.
τμχ.
10153904
10153904B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ129,26 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με ανθρακί διακοσμητικό

10113004 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ B.3
10113004
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113004
10113004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ19,85 € / τμχ.
τμχ.
10123004
10123004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ39,85 € / τμχ.
τμχ.
10133004
10133004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ61,67 € / τμχ.
τμχ.
10143004
10143004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ89,53 € / τμχ.
τμχ.
10153004
10153004B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ129,26 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο με λευκό διακοσμητικό

10113025 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ B.3
10113025
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113025
10113025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123025
10123025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133025
10133025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143025
10143025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153025
10153025B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο με ανθρακί διακοσμητικό

10113005 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ/ΜΑΥΡΟ B.3
10113005
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113005
10113005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123005
10123005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133005
10133005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143005
10143005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153005
10153005B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - καφέ με λευκό διακοσμητικό

10113021 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ B.3
10113021
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113021
10113021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123021
10123021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133021
10133021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143021
10143021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153021
10153021B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - καφέ με ανθρακί διακοσμητικό

10113001 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ/ΜΑΥΡΟ B.3
10113001
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113001
10113001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123001
10123001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133001
10133001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143001
10143001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153001
10153001B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - κόκκινο με λευκό διακοσμητικό

10113022 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΕΥΚΟ B.3
10113022
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113022
10113022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123022
10123022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133022
10133022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143022
10143022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153022
10153022B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - κόκκινο με ανθρακί διακοσμητικό

10113012 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΥΡΟ B.3
10113012
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113012
10113012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123012
10123012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133012
10133012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143012
10143012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153012
10153012B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - χρυσό με λευκό διακοσμητικό

10113046 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΧΡΥΣΟ ΛΕΥΚΟ B.3
10113046
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113046
10113046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123046
10123046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133046
10133046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143046
10143046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153046
10153046B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - χρυσό με ανθρακί διακοσμητικό

10113016 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜ. ΧΡΥΣΟ ΜΑΥΡΟ B.3
10113016
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10113016
10113016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ23,39 € / τμχ.
τμχ.
10123016
10123016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ44,26 € / τμχ.
τμχ.
10133016
10133016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ68,46 € / τμχ.
τμχ.
10143016
10143016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ99,06 € / τμχ.
τμχ.
10153016
10153016B.ΠΛΑΙΣΙΟ B.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ141,60 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

13093904 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΑΛΟΥΜ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093904
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093904
13093904B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ32,04 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - αλουμίνιο με ανθρακί διακοσμητικό

13093004 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΑΛΟΥΜ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093004
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093004
13093004B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ32,30 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - μαύρο με λευκό διακοσμητικό

13093025 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093025
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093025
13093025B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΜΑΥΡΟ/ΛΕΥΚΟ37,78 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - μαύρο με ανθρακί διακοσμητικό

13093005 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093005
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093005
13093005B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΜΑΥΡΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ38,06 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - καφέ με λευκό διακοσμητικό

13093021 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΑΦΕ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093021
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093021
13093021B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ37,78 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - καφέ με ανθρακί διακοσμητικό

13093001 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΑΦΕ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093001
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093001
13093001B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ38,06 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - κόκκινο με λευκό διακοσμητικό

13093022 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093022
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093022
13093022B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ37,78 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - κόκκινο με ανθρακί διακοσμητικό

13093012 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΚΟΚΚ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093012
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093012
13093012B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ38,06 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - χρυσό με λευκό διακοσμητικό

13093046 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΛΕΥΚΟ Β.3
13093046
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093046
13093046B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΧΡΥΣΟ/ΛΕΥΚΟ37,78 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - χρυσό με ανθρακί διακοσμητικό

13093016 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙ Β.3
13093016
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13093016
13093016B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ B.3 ΧΡΥΣΟ/ΑΝΘΡΑΚΙ38,06 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.