Πλαίσια

Πλαίσια - λευκό

10116189 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ Q.7
10116189
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116189
10116189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ10 τμχ.6,18 € / τμχ.
τμχ.
10126189
10126189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ5 τμχ.12,82 € / τμχ.
τμχ.
10136189
10136189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ5 τμχ.21,95 € / τμχ.
τμχ.
10146189
10146189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.33,72 € / τμχ.
τμχ.
10156189
10156189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.48,26 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ανθρακί

10116186 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.7
10116186
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116186
10116186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ10 τμχ.6,95 € / τμχ.
τμχ.
10126186
10126186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ5 τμχ.15,28 € / τμχ.
τμχ.
10136186
10136186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ5 τμχ.23,94 € / τμχ.
τμχ.
10146186
10146186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ1 τμχ.35,21 € / τμχ.
τμχ.
10156186
10156186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ1 τμχ.50,84 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο

10116184 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.7
10116184
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116184
10116184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ10 τμχ.7,72 € / τμχ.
τμχ.
10126184
10126184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ5 τμχ.20,55 € / τμχ.
τμχ.
10136184
10136184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ5 τμχ.29,43 € / τμχ.
τμχ.
10146184
10146184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ1 τμχ.47,94 € / τμχ.
τμχ.
10156184
10156184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ1 τμχ.57,27 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί λευκό

10116079 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ Q.7
10116079
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116079
10116079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.37,24 € / τμχ.
τμχ.
10126079
10126079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.65,53 € / τμχ.
τμχ.
10136079
10136079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.98,67 € / τμχ.
τμχ.
10146079
10146079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.134,22 € / τμχ.
τμχ.
10156079
10156079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.172,90 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί μαύρο

10116076 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ Q.7
10116076
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116076
10116076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.37,24 € / τμχ.
τμχ.
10126076
10126076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.65,53 € / τμχ.
τμχ.
10136076
10136076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.98,67 € / τμχ.
τμχ.
10146076
10146076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.134,22 € / τμχ.
τμχ.
10156076
10156076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.172,90 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox, brushed stainless steel

10116083 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX BRUSHED Q.7
10116083
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116083
10116083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ INOX BRUSHED1 τμχ.46,18 € / τμχ.
τμχ.
10226083
10226083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED1 τμχ.91,49 € / τμχ.
τμχ.
10236083
10236083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED1 τμχ.143,99 € / τμχ.
τμχ.
10246083
10246083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED1 τμχ.181,88 € / τμχ.
τμχ.
10256083
10256083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED1 τμχ.228,76 € / τμχ.
τμχ.
10126083
10126083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED1 τμχ.91,49 € / τμχ.
τμχ.
10136083
10136083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED1 τμχ.143,99 € / τμχ.
τμχ.
10146083
10146083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED1 τμχ.181,88 € / τμχ.
τμχ.
10156083
10156083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED1 τμχ.228,76 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αμμοβολισμένο αλουμίνιο

10116074 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛ. Q.7
10116074
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116074
10116074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.44,76 € / τμχ.
τμχ.
10126074
10126074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.68,08 € / τμχ.
τμχ.
10136074
10136074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.102,50 € / τμχ.
τμχ.
10146074
10146074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.139,44 € / τμχ.
τμχ.
10156074
10156074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.179,62 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σχιστόλιθος

10116030 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Q.7
10116030
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116030
10116030B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ1 τμχ.44,76 € / τμχ.
τμχ.
10126030
10126030B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ1 τμχ.82,49 € / τμχ.
τμχ.
10136030
10136030B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ1 τμχ.119,90 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σκυρόδεμα

10116020 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Q.7
10116020
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116020
10116020B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ1 τμχ.44,76 € / τμχ.
τμχ.
10126020
10126020B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ1 τμχ.82,49 € / τμχ.
τμχ.
10136020
10136020B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ1 τμχ.119,90 € / τμχ.
τμχ.

Περιμετρικές λυχνίες LED και πλαίσια Q.7 illuminated

10116109
10116109
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10116109
10116109B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.6,18 € / τμχ.
τμχ.
10116106
10116106B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ1 τμχ.6,95 € / τμχ.
τμχ.
10116104
10116104B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ1 τμχ.7,72 € / τμχ.
τμχ.
10116179
10116179B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.37,24 € / τμχ.
τμχ.
10116176
10116176B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.37,24 € / τμχ.
τμχ.
10116183
10116183B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ INOX BRUSHED1 τμχ.46,18 € / τμχ.
τμχ.
10116130
10116130B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ1 τμχ.44,76 € / τμχ.
τμχ.
10116120
10116120B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ1 τμχ.44,76 € / τμχ.
τμχ.
10116174
10116174B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.44,76 € / τμχ.
τμχ.
168050
168050B.ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED CORONA ΠΛΑΙΣΙΩΝ Q.71 τμχ.38,71 € / τμχ.
τμχ.
168055
168055B.ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED DOWNLIGHT ΠΛΑΙΣΙΩΝ Q.71 τμχ.38,71 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - γυαλί λευκό

13096079 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ Q.7
13096079
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096079
13096079B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.50,55 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - γυαλί μαύρο

13096076 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ Q.7
13096076
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096076
13096076B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.50,55 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - inox, brushed stainless steel

13096083 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ INOX Q.7
13096083
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096083
13096083B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 INOX1 τμχ.61,82 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - αμμοβολισμένο αλουμίνιο

13096074 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜ. ΑΜΟΒ.Q.7
13096074
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096074
13096074B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ1 τμχ.52,14 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - σχιστόλιθος

13096030 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Q.7
13096030
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096030
13096030B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ1 τμχ.65,41 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - σκυρόδεμα

13096020 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Q.7
13096020
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096020
13096020B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ1 τμχ.65,41 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - λευκό

13096189 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.7
13096189
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096189
13096189B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΛΕΥΚΟ1 τμχ.8,66 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - ανθρακί

13096186 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.7
13096186
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096186
13096186B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ1 τμχ.9,42 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - αλουμίνιο

13096184 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.7
13096184
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
13096184
13096184B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ1 τμχ.12,84 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.