Πλαίσια

Πλαίσια - λευκό

10116189 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ Q.7
10116189
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116189
10116189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ6,18 € / τμχ.
τμχ.
10126189
10126189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ12,82 € / τμχ.
τμχ.
10136189
10136189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ21,95 € / τμχ.
τμχ.
10146189
10146189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ33,72 € / τμχ.
τμχ.
10156189
10156189B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ48,26 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ανθρακί

10116186 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.7
10116186
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116186
10116186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ6,95 € / τμχ.
τμχ.
10126186
10126186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ15,28 € / τμχ.
τμχ.
10136186
10136186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ23,94 € / τμχ.
τμχ.
10146186
10146186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ35,21 € / τμχ.
τμχ.
10156186
10156186B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ50,84 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο

10116184 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.7
10116184
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116184
10116184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ7,72 € / τμχ.
τμχ.
10126184
10126184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ20,55 € / τμχ.
τμχ.
10136184
10136184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ29,43 € / τμχ.
τμχ.
10146184
10146184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ47,94 € / τμχ.
τμχ.
10156184
10156184B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ57,27 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί λευκό

10116079 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ Q.7
10116079
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116079
10116079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ37,24 € / τμχ.
τμχ.
10126079
10126079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ65,53 € / τμχ.
τμχ.
10136079
10136079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ98,67 € / τμχ.
τμχ.
10146079
10146079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ134,22 € / τμχ.
τμχ.
10156079
10156079B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ172,90 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί μαύρο

10116076 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ Q.7
10116076
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116076
10116076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ37,24 € / τμχ.
τμχ.
10126076
10126076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ65,53 € / τμχ.
τμχ.
10136076
10136076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ98,67 € / τμχ.
τμχ.
10146076
10146076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ134,22 € / τμχ.
τμχ.
10156076
10156076B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ172,90 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox, brushed stainless steel

10116083 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX BRUSHED Q.7
10116083
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116083
10116083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ INOX BRUSHED46,18 € / τμχ.
τμχ.
10226083
10226083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED91,49 € / τμχ.
τμχ.
10236083
10236083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED143,99 € / τμχ.
τμχ.
10246083
10246083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED181,88 € / τμχ.
τμχ.
10256083
10256083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ INOX BRUSHED228,76 € / τμχ.
τμχ.
10126083
10126083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED91,49 € / τμχ.
τμχ.
10136083
10136083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED143,99 € / τμχ.
τμχ.
10146083
10146083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED181,88 € / τμχ.
τμχ.
10156083
10156083B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΟ INOX BRUSHED228,76 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αμμοβολισμένο αλουμίνιο

10116074 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛ. Q.7
10116074
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116074
10116074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ44,76 € / τμχ.
τμχ.
10126074
10126074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ68,08 € / τμχ.
τμχ.
10136074
10136074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ102,50 € / τμχ.
τμχ.
10146074
10146074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ139,44 € / τμχ.
τμχ.
10156074
10156074B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ179,62 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σχιστόλιθος

10116030 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Q.7
10116030
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116030
10116030B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ44,76 € / τμχ.
τμχ.
10126030
10126030B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ82,49 € / τμχ.
τμχ.
10136030
10136030B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ119,90 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σκυρόδεμα

10116020 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Q.7
10116020
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116020
10116020B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ44,76 € / τμχ.
τμχ.
10126020
10126020B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ82,49 € / τμχ.
τμχ.
10136020
10136020B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ119,90 € / τμχ.
τμχ.

Περιμετρικές λυχνίες LED και πλαίσια Q.7 illuminated

10116109
10116109
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10116109
10116109B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΛΕΥΚΟ6,18 € / τμχ.
τμχ.
10116106
10116106B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ6,95 € / τμχ.
τμχ.
10116104
10116104B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ7,72 € / τμχ.
τμχ.
10116179
10116179B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ37,24 € / τμχ.
τμχ.
10116176
10116176B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ37,24 € / τμχ.
τμχ.
10116183
10116183B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ INOX BRUSHED46,18 € / τμχ.
τμχ.
10116130
10116130B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ44,76 € / τμχ.
τμχ.
10116120
10116120B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ44,76 € / τμχ.
τμχ.
10116174
10116174B.ΠΛΑΙΣΙΟ Q.7 ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ44,76 € / τμχ.
τμχ.
168050
168050B.ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED CORONA ΠΛΑΙΣΙΩΝ Q.738,71 € / τμχ.
τμχ.
168055
168055B.ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED DOWNLIGHT ΠΛΑΙΣΙΩΝ Q.738,71 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - γυαλί λευκό

13096079 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ Q.7
13096079
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096079
13096079B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ50,55 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - γυαλί μαύρο

13096076 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ Q.7
13096076
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096076
13096076B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ50,55 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - inox, brushed stainless steel

13096083 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ INOX Q.7
13096083
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096083
13096083B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 INOX61,82 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - αμμοβολισμένο αλουμίνιο

13096074 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜ. ΑΜΟΒ.Q.7
13096074
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096074
13096074B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΕΝΟ52,14 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - σχιστόλιθος

13096030 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ Q.7
13096030
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096030
13096030B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ65,41 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - σκυρόδεμα

13096020 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Q.7
13096020
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096020
13096020B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ65,41 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - λευκό

13096189 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.7
13096189
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096189
13096189B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΛΕΥΚΟ8,66 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - ανθρακί

13096186 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.7
13096186
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096186
13096186B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ9,42 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX - αλουμίνιο

13096184 B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.7
13096184
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13096184
13096184B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ12,84 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.