Πλαίσια

Πλαίσια - λευκό

10112189 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.1
10112189
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112189
10112189B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ10 τμχ.4,12 € / τμχ.
τμχ.
10122189
10122189B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ2 τμχ.5,32 € / τμχ.
τμχ.
10132189
10132189B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ2 τμχ.8,64 € / τμχ.
τμχ.
10142189
10142189B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ2 τμχ.14,02 € / τμχ.
τμχ.
10152189
10152189B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ2 τμχ.22,01 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο

10112145 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.1
10112145
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112145
10112145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ10 τμχ.6,08 € / τμχ.
τμχ.
10122145
10122145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ2 τμχ.9,78 € / τμχ.
τμχ.
10132145
10132145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ10 τμχ.14,60 € / τμχ.
τμχ.
10142145
10142145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ2 τμχ.19,13 € / τμχ.
τμχ.
10152145
10152145B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ2 τμχ.29,66 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

10112174 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.1
10112174
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112174
10112174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ10 τμχ.29,69 € / τμχ.
τμχ.
10122174
10122174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ10 τμχ.54,31 € / τμχ.
τμχ.
10132174
10132174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ10 τμχ.76,65 € / τμχ.
τμχ.
10142174
10142174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ2 τμχ.101,00 € / τμχ.
τμχ.
10152174
10152174B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ2 τμχ.136,02 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με μαύρο διακοσμητικό

10112184 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.1
10112184
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112184
10112184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ10 τμχ.29,69 € / τμχ.
τμχ.
10122184
10122184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ10 τμχ.54,31 € / τμχ.
τμχ.
10132184
10132184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ10 τμχ.76,65 € / τμχ.
τμχ.
10142184
10142184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ2 τμχ.101,00 € / τμχ.
τμχ.
10152184
10152184B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ2 τμχ.136,02 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με λευκό διακοσμητικό

10112114 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.1
10112114
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112114
10112114B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ INOX/ΛΕΥΚΟ10 τμχ.36,52 € / τμχ.
τμχ.
10122114
10122114B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ10 τμχ.66,71 € / τμχ.
τμχ.
10132114
10132114B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ10 τμχ.94,13 € / τμχ.
τμχ.
10142114
10142114B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ2 τμχ.124,04 € / τμχ.
τμχ.
10152114
10152114B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ2 τμχ.156,43 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με μαύρο διακοσμητικό

10112104 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.1
10112104
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112104
10112104B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ INOX/ΜΑΥΡΟ10 τμχ.36,52 € / τμχ.
τμχ.
10122104
10122104B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ10 τμχ.66,71 € / τμχ.
τμχ.
10132104
10132104B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ10 τμχ.94,13 € / τμχ.
τμχ.
10142104
10142104B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ2 τμχ.124,04 € / τμχ.
τμχ.
10152104
10152104B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ2 τμχ.156,43 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί λευκό

10112109 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.1
10112109
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112109
10112109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ10 τμχ.29,69 € / τμχ.
τμχ.
10122109
10122109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ5 τμχ.54,31 € / τμχ.
τμχ.
10132109
10132109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ5 τμχ.76,65 € / τμχ.
τμχ.
10142109
10142109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.101,00 € / τμχ.
τμχ.
10152109
10152109B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ1 τμχ.136,02 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί μαύρο

10112116 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.1
10112116
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112116
10112116B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ10 τμχ.29,69 € / τμχ.
τμχ.
10122116
10122116B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ5 τμχ.54,31 € / τμχ.
τμχ.
10132116
10132116B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ5 τμχ.76,65 € / τμχ.
τμχ.
10142116
10142116B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.101,00 € / τμχ.
τμχ.
10152116
10152116B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ1 τμχ.136,02 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σχιστόλιθος με λευκό διακοσμητικό

10112389 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΛΕΥΚΟ R.1
10112389
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112389
10112389B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122389
10122389B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132389
10132389B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σχιστόλιθος με μαύρο διακοσμητικό

10112384 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΜΑΥΡΟ R.1
10112384
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112384
10112384B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122384
10122384B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132384
10132384B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σκυρόδεμα με λευκό διακοσμητικό

10112379 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΕΥΚΟ R.1
10112379
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112379
10112379B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122379
10122379B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132379
10132379B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - σκυρόδεμα με μαύρο διακοσμητικό

10112374 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΑΥΡΟ R.1
10112374
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112374
10112374B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122374
10122374B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132374
10132374B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - δέρμα με λευκό διακοσμητικό

10112369 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΔΕΡΜΑ ΛΕΥΚΟ R.1
10112369
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112369
10112369B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΔΕΡΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122369
10122369B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132369
10132369B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.
10142369
10142369B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.122,02 € / τμχ.
τμχ.
10152369
10152369B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.161,70 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - δέρμα με μαύρο διακοσμητικό

10112364 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟ R.1
10112364
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112364
10112364B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122364
10122364B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132364
10132364B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.
10142364
10142364B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.122,02 € / τμχ.
τμχ.
10152364
10152364B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.161,70 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ξύλο δρύς με λευκό διακοσμητικό

10112359 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ R.1
10112359
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112359
10112359B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122359
10122359B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132359
10132359B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.
10142359
10142359B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.122,02 € / τμχ.
τμχ.
10152359
10152359B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.161,70 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ξύλο δρύς με μαύρο διακοσμητικό

10112354 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ ΜΕ ΜΑΥΡΟ R.1
10112354
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112354
10112354B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.39,15 € / τμχ.
τμχ.
10122354
10122354B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.66,49 € / τμχ.
τμχ.
10132354
10132354B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.96,65 € / τμχ.
τμχ.
10142354
10142354B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.122,02 € / τμχ.
τμχ.
10152354
10152354B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΞΥΛΟ ΔΡΥΣ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.161,70 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ακρυλικό κόκκινο με λευκό διακοσμητικό

10112349 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚ. ΛΕΥΚΟ R.1
10112349
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112349
10112349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.19,45 € / τμχ.
τμχ.
10122349
10122349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.34,04 € / τμχ.
τμχ.
10132349
10132349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.49,99 € / τμχ.
τμχ.
10142349
10142349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.64,43 € / τμχ.
τμχ.
10152349
10152349B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.85,62 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ακρυλικό κόκκινο με μαύρο διακοσμητικό

10112344 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚ. ΜΑΥΡΟ R.1
10112344
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112344
10112344B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.19,45 € / τμχ.
τμχ.
10122344
10122344B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.34,04 € / τμχ.
τμχ.
10132344
10132344B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.49,99 € / τμχ.
τμχ.
10142344
10142344B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.64,43 € / τμχ.
τμχ.
10152344
10152344B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.85,62 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ακρυλικό πορτοκαλί με λευκό διακοσμητικό

10112339 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚ.ΛΕΥΚΟ R.1
10112339
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112339
10112339B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.19,45 € / τμχ.
τμχ.
10122339
10122339B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.34,04 € / τμχ.
τμχ.
10132339
10132339B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.49,99 € / τμχ.
τμχ.
10142339
10142339B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.64,43 € / τμχ.
τμχ.
10152339
10152339B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΛΕΥΚΟ1 τμχ.85,62 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - ακρυλικό πορτοκαλί με μαύρο διακοσμητικό

10112334 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚ.ΜΑΥΡΟ R.1
10112334
 Art No. Περιγραφή συσκ.Τιμή μον.* 
10112334
10112334B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 ΜΟΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.19,45 € / τμχ.
τμχ.
10122334
10122334B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.34,04 € / τμχ.
τμχ.
10132334
10132334B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.49,99 € / τμχ.
τμχ.
10142334
10142334B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.64,43 € / τμχ.
τμχ.
10152334
10152334B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.1 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ1 τμχ.85,62 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.