Πλαίσια

Πλαίσια - λευκό

10112289 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.3
10112289
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112289
10112289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ5,57 € / τμχ.
τμχ.
10122289
10122289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ7,17 € / τμχ.
τμχ.
10132289
10132289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ11,63 € / τμχ.
τμχ.
10142289
10142289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ18,89 € / τμχ.
τμχ.
10152289
10152289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ29,64 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο

10112245 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.3
10112245
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112245
10112245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ8,19 € / τμχ.
τμχ.
10122245
10122245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ13,18 € / τμχ.
τμχ.
10132245
10132245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ19,65 € / τμχ.
τμχ.
10142245
10142245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ25,76 € / τμχ.
τμχ.
10152245
10152245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ39,92 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

10112274 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.3
10112274
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112274
10112274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ42,69 € / τμχ.
τμχ.
10122274
10122274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ75,22 € / τμχ.
τμχ.
10132274
10132274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ106,16 € / τμχ.
τμχ.
10142274
10142274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ139,89 € / τμχ.
τμχ.
10152274
10152274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ188,40 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με μαύρο διακοσμητικό

10112284 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.3
10112284
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112284
10112284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ42,69 € / τμχ.
τμχ.
10122284
10122284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ75,22 € / τμχ.
τμχ.
10132284
10132284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ106,16 € / τμχ.
τμχ.
10142284
10142284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ139,89 € / τμχ.
τμχ.
10152284
10152284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ188,40 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με λευκό διακοσμητικό

10112214 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.3
10112214
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112214
10112214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ INOX/ΛΕΥΚΟ53,69 € / τμχ.
τμχ.
10122214
10122214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ94,15 € / τμχ.
τμχ.
10132214
10132214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ132,84 € / τμχ.
τμχ.
10142214
10142214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ175,05 € / τμχ.
τμχ.
10152214
10152214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ220,73 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με μαύρο διακοσμητικό

10112204 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.3
10112204
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112204
10112204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ INOX/ΜΑΥΡΟ53,69 € / τμχ.
τμχ.
10122204
10122204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ94,15 € / τμχ.
τμχ.
10132204
10132204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ132,84 € / τμχ.
τμχ.
10142204
10142204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ175,05 € / τμχ.
τμχ.
10152204
10152204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ220,73 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί λευκό

10112209 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.3
10112209
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112209
10112209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ41,90 € / τμχ.
τμχ.
10122209
10122209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ73,82 € / τμχ.
τμχ.
10132209
10132209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ103,15 € / τμχ.
τμχ.
10142209
10142209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ135,92 € / τμχ.
τμχ.
10152209
10152209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ183,06 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί μαύρο

10112216 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.3
10112216
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112216
10112216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ41,90 € / τμχ.
τμχ.
10122216
10122216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ73,82 € / τμχ.
τμχ.
10132216
10132216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ103,15 € / τμχ.
τμχ.
10142216
10142216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ135,92 € / τμχ.
τμχ.
10152216
10152216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ183,06 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.