Πλαίσια

Πλαίσια - λευκό

10112289 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.3
10112289
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112289
10112289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ5,25 € / τμχ.
τμχ.
10122289
10122289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ6,76 € / τμχ.
τμχ.
10132289
10132289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ10,97 € / τμχ.
τμχ.
10142289
10142289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ17,82 € / τμχ.
τμχ.
10152289
10152289B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ27,96 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο

10112245 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.3
10112245
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112245
10112245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ7,73 € / τμχ.
τμχ.
10122245
10122245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ12,43 € / τμχ.
τμχ.
10132245
10132245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ18,54 € / τμχ.
τμχ.
10142245
10142245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ24,30 € / τμχ.
τμχ.
10152245
10152245B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ37,66 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

10112274 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.3
10112274
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112274
10112274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ39,53 € / τμχ.
τμχ.
10122274
10122274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ70,96 € / τμχ.
τμχ.
10132274
10132274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ100,15 € / τμχ.
τμχ.
10142274
10142274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ131,97 € / τμχ.
τμχ.
10152274
10152274B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ177,74 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με μαύρο διακοσμητικό

10112284 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.3
10112284
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112284
10112284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ39,53 € / τμχ.
τμχ.
10122284
10122284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ70,96 € / τμχ.
τμχ.
10132284
10132284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ100,15 € / τμχ.
τμχ.
10142284
10142284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ131,97 € / τμχ.
τμχ.
10152284
10152284B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ177,74 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με λευκό διακοσμητικό

10112214 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.3
10112214
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112214
10112214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ INOX/ΛΕΥΚΟ49,71 € / τμχ.
τμχ.
10122214
10122214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ87,18 € / τμχ.
τμχ.
10132214
10132214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ123,00 € / τμχ.
τμχ.
10142214
10142214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ162,08 € / τμχ.
τμχ.
10152214
10152214B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ204,38 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με μαύρο διακοσμητικό

10112204 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.3
10112204
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112204
10112204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ INOX/ΜΑΥΡΟ49,71 € / τμχ.
τμχ.
10122204
10122204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ87,18 € / τμχ.
τμχ.
10132204
10132204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ123,00 € / τμχ.
τμχ.
10142204
10142204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ162,08 € / τμχ.
τμχ.
10152204
10152204B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΜΑΥΡΟ204,38 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί λευκό

10112209 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.3
10112209
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112209
10112209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ39,53 € / τμχ.
τμχ.
10122209
10122209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ69,64 € / τμχ.
τμχ.
10132209
10132209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ97,31 € / τμχ.
τμχ.
10142209
10142209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ128,23 € / τμχ.
τμχ.
10152209
10152209B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ172,70 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί μαύρο

10112216 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.3
10112216
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10112216
10112216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ39,53 € / τμχ.
τμχ.
10122216
10122216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ69,64 € / τμχ.
τμχ.
10132216
10132216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ97,31 € / τμχ.
τμχ.
10142216
10142216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ128,23 € / τμχ.
τμχ.
10152216
10152216B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ172,70 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.