Πλαίσια

Πλαίσια - λευκό

10112289 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.3
10112289
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112289
10112289B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.3,96 € / τμχ.
τμχ.
10122289
10122289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.5,12 € / τμχ.
τμχ.
10132289
10132289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.8,31 € / τμχ.
τμχ.
10142289
10142289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.13,48 € / τμχ.
τμχ.
10152289
10152289B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.21,16 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - μαύρο

10112245 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.3
10112245
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112245
10112245B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.5,85 € / τμχ.
τμχ.
10122245
10122245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.9,40 € / τμχ.
τμχ.
10132245
10132245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.14,04 € / τμχ.
τμχ.
10142245
10142245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.18,39 € / τμχ.
τμχ.
10152245
10152245B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.28,52 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με λευκό διακοσμητικό

10112274 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.3
10112274
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112274
10112274B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.28,55 € / τμχ.
τμχ.
10122274
10122274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.52,22 € / τμχ.
τμχ.
10132274
10132274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.73,70 € / τμχ.
τμχ.
10142274
10142274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΑΛΟΥΜINIO ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.97,12 € / τμχ.
τμχ.
10152274
10152274B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.130,79 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο με μαύρο διακοσμητικό

10112284 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.3
10112284
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112284
10112284B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.28,55 € / τμχ.
τμχ.
10122284
10122284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.52,22 € / τμχ.
τμχ.
10132284
10132284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.73,70 € / τμχ.
τμχ.
10142284
10142284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΑΛΟΥΜINIO ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.97,12 € / τμχ.
τμχ.
10152284
10152284B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.130,79 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με λευκό διακοσμητικό

10112214 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.3
10112214
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112214
10112214B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.35,12 € / τμχ.
τμχ.
10122214
10122214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.64,14 € / τμχ.
τμχ.
10132214
10132214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ.INOX ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.90,51 € / τμχ.
τμχ.
10142214
10142214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.119,27 € / τμχ.
τμχ.
10152214
10152214B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. INOX ΛΕΥΚΟ R.32 τμχ.150,41 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - inox με μαύρο διακοσμητικό

10112204 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.3
10112204
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112204
10112204B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ INOX ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.35,12 € / τμχ.
τμχ.
10122204
10122204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.64,14 € / τμχ.
τμχ.
10132204
10132204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.90,51 € / τμχ.
τμχ.
10142204
10142204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.119,27 € / τμχ.
τμχ.
10152204
10152204B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. INOX ΜΑΥΡΟ R.32 τμχ.150,41 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί λευκό

10112209 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.3
10112209
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112209
10112209B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.310 τμχ.28,55 € / τμχ.
τμχ.
10122209
10122209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.35 τμχ.52,22 € / τμχ.
τμχ.
10132209
10132209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.35 τμχ.73,70 € / τμχ.
τμχ.
10142209
10142209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.31 τμχ.97,12 € / τμχ.
τμχ.
10152209
10152209B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ R.31 τμχ.130,79 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - γυαλί μαύρο

10112216 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.3
10112216
 Art No. Περιγραφή συσκ.Tιμή μον.* 
10112216
10112216B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.310 τμχ.28,55 € / τμχ.
τμχ.
10122216
10122216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 2Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.35 τμχ.52,22 € / τμχ.
τμχ.
10132216
10132216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 3Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.35 τμχ.73,70 € / τμχ.
τμχ.
10142216
10142216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 4Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.31 τμχ.97,12 € / τμχ.
τμχ.
10152216
10152216B.ΠΛΑΙΣΙΟ 5Θ. ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ R.31 τμχ.130,79 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.