Πλαίσια

Πλαίσια - μπεζ

10118982 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΜΠΕΖ S.1
10118982
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10118982
10118982B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 ΜΟΝΟ ΜΠΕΖ1,90 € / τμχ.
τμχ.
10128982
10128982B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΜΠΕΖ3,91 € / τμχ.
τμχ.
10138982
10138982B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΠΕΖ6,24 € / τμχ.
τμχ.
10148982
10148982B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΠΕΖ10,37 € / τμχ.
τμχ.
10158982
10158982B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΠΕΖ12,92 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - λευκό/λευκό ματ

10118989 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ S.1
10118989
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10118989
10118989B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ1,90 € / τμχ.
τμχ.
10128989
10128989B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ3,91 € / τμχ.
τμχ.
10138989
10138989B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ6,24 € / τμχ.
τμχ.
10148989
10148989B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ10,37 € / τμχ.
τμχ.
10158989
10158989B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ12,92 € / τμχ.
τμχ.
10119909
10119909B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ2,18 € / τμχ.
τμχ.
10129909
10129909B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ4,37 € / τμχ.
τμχ.
10139909
10139909B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ6,92 € / τμχ.
τμχ.
10149909
10149909B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ11,38 € / τμχ.
τμχ.
10159909
10159909B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ14,09 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια -ανθρακί ματ

10119949 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1
10119949
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10119949
10119949B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ3,98 € / τμχ.
τμχ.
10129949
10129949B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ7,69 € / τμχ.
τμχ.
10139949
10139949B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ12,27 € / τμχ.
τμχ.
10149949
10149949B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ22,75 € / τμχ.
τμχ.
10159949
10159949B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ28,05 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - αλουμίνιο ματ

10119939 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1
10119939
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10119939
10119939B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ5,56 € / τμχ.
τμχ.
10129939
10129939B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ10,73 € / τμχ.
τμχ.
10139939
10139939B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ17,26 € / τμχ.
τμχ.
10149939
10149939B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ28,82 € / τμχ.
τμχ.
10159939
10159939B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ35,72 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια - κόκκινο

10118962 B.ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ S.1
10118962
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
10118962
10118962B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ5,56 € / τμχ.
τμχ.
10128962
10128962B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 2 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ10,16 € / τμχ.
τμχ.
10138962
10138962B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ15,89 € / τμχ.
τμχ.
10148962
10148962B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ25,37 € / τμχ.
τμχ.
10158962
10158962B.ΠΛΑΙΣΙΟ S.1 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ32,11 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - μπεζ

13098982 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΜΠΕΖ S.1
13098982
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13098982
13098982B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1 ΜΠΕΖ3,54 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - λευκό/λευκό ματ

13098989 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΛΕΥΚΟ S.1
13098989
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13098989
13098989B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ3,52 € / τμχ.
τμχ.
13099909
13099909B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ4,12 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - ανθρακί ματ

13099949 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΑΝΟΙΓ ΚΝΧ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1
13099949
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13099949
13099949B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ5,72 € / τμχ.
τμχ.

Πλαίσια μεγάλου ανοίγματος για μπουτόν KNX 8 πλήκτρων - αλουμίνιο ματ

13099939 B. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓ ΚΝΧ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1
13099939
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
13099939
13099939B.ΠΛΑΙΣΙΟ KNX 8 ΠΛΗΚΤΡΩΝ S.1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ7,73 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.