Μπαρέτες ορειχάλκινες έως 100A

Φίλτρα προϊόντων

Χρώμα:Αριθμός και μέγεθος των σημείων σύνδεσης:  

Μπαρέτες ορειχάλκινες φάσης με βάση

KM10E ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 2x16 + 8x10mm²
KM10E
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KM10E
KM10EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 2x16 + 8x10mm²6,66 € / τμχ.
τμχ.
KM10L
KM10LΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 2x16 + 8x10mm²6,66 € / τμχ.
τμχ.
KM10N
KM10NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 2x16 + 8x10mm²6,66 € / τμχ.
τμχ.
KM08L
KM08LΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 4x16 + 4x10mm²5,50 € / τμχ.
τμχ.
KM10C
KM10CΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 5x10mm²3,87 € / τμχ.
τμχ.
KM04L
KM04LΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 2x16 + 2x10mm²3,08 € / τμχ.
τμχ.
KM07L
KM07LΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²3,30 € / τμχ.
τμχ.
KM11L
KM11LΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²3,93 € / τμχ.
τμχ.

Μπαρέτες ορειχάλκινες γείωσης με βάση

KM07E ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²
KM07E
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KM07E
KM07EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²3,30 € / τμχ.
τμχ.
KM10B
KM10BΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 5x10mm²3,87 € / τμχ.
τμχ.
KM11E
KM11EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²3,93 € / τμχ.
τμχ.
KM13E
KM13EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²4,01 € / τμχ.
τμχ.
KM17E
KM17EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²6,78 € / τμχ.
τμχ.
KM25E
KM25EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²8,74 € / τμχ.
τμχ.
KM11B
KM11BΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm²3,93 € / τμχ.
τμχ.
KM07E
KM07EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²3,30 € / τμχ.
τμχ.
KM11E
KM11EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²3,93 € / τμχ.
τμχ.
KM13E
KM13EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²4,01 € / τμχ.
τμχ.
KM17E
KM17EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²6,78 € / τμχ.
τμχ.

Μπαρέτες ορειχάλκινες ουδετέρου με βάση

KM07N ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²
KM07N
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KM07N
KM07NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²3,30 € / τμχ.
τμχ.
KM10A
KM10AΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 5x10mm²3,87 € / τμχ.
τμχ.
KM11N
KM11NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²3,93 € / τμχ.
τμχ.
KM13N
KM13NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²4,01 € / τμχ.
τμχ.
KM17N
KM17NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²6,78 € / τμχ.
τμχ.
KM25N
KM25NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²8,74 € / τμχ.
τμχ.
KM25E
KM25EΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²8,74 € / τμχ.
τμχ.
KM07N
KM07NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²3,30 € / τμχ.
τμχ.
KM11N
KM11NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²3,93 € / τμχ.
τμχ.
KM13N
KM13NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²4,01 € / τμχ.
τμχ.
KM25N
KM25NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²8,74 € / τμχ.
τμχ.
KM17N
KM17NΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²6,78 € / τμχ.
τμχ.

Μπαρέτες ορειχάλκινες χωρίς βάση

K143 ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧ. 3x16+7x10mm2
K143
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
K143
K143ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 7x10mm²2,91 € / τμχ.
τμχ.
K151
K151ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 5x16 + 5x10mm²3,66 € / τμχ.
τμχ.
K159
K159ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 29x10mm²15,84 € / τμχ.
τμχ.
K140
K140ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2x16 + 2x10mm²1,56 € / τμχ.
τμχ.
K142
K142ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3x16 + 4x10mm²1,93 € / τμχ.
τμχ.
K144
K144ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 5x16 + 6x10mm²2,43 € / τμχ.
τμχ.
K148
K148ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 6x16 + 7x10mm²3,48 € / τμχ.
τμχ.
K156
K156ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²4,02 € / τμχ.
τμχ.
K158
K158ΜΠΑΡΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²5,25 € / τμχ.
τμχ.

Μπλοκ ταχείας σύνδεσης άμεσης στήριξης στον πίνακα volta

VZ455N VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΜΠΛΕ QC ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (10ΤΜΧ)
VZ455N
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
VZ455N
VZ455NVOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΜΠΛΕ QC ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (10ΤΜΧ)15,28 € / σετ
τμχ.
VZ456N
VZ456NGOLF ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (10ΤΜΧ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΡΑΓΑ13,18 € / σετ
τμχ.

Μεταλλικά στηρίγματα ράγας για οριχάλκινες μπαρέτες με βάση

KZ060 ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΝΩ ΒΑΣΕΩΝ (ΣΕΤ 10ΤΕΜ)
KZ060
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KZ060
KZ060ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΝΩ ΒΑΣΕΩΝ (ΣΕΤ 10ΤΕΜ)κατόπιν ζήτησης
τμχ.

Εξαρτήματα για ορειχάλκινες μπαρέτες

ZZ90A Α4 ΦΥΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW
ZZ90A
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
ZZ90A
ZZ90AΑ4 ΦΥΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ FW7,81 € / σετ
τμχ.
UT91A
UT91AΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ 250ΜΜ8,44 € / τμχ.
τμχ.
UT91S
UT91SΒΑΣΗ ME 1 ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 250MMκατόπιν ζήτησης
τμχ.
UT92A
UT92AΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ 500MM17,27 € / τμχ.
τμχ.
UT92S
UT92SΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 500MMκατόπιν ζήτησης
τμχ.
U82A
U82AΡΑΓΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 12Θ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ17,41 € / τμχ.
τμχ.

Βάσεις για ορειχάλκινες μπαρέτες

KZ013 ΒΑΣΗ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ ΓΕΙΩΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤ.
KZ013
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
KZ013
KZ013ΒΑΣΗ ΠΡΑΣ/ΚΙΤΡ ΓΙΑ ΓΕΙΩΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ0,96 € / τμχ.
τμχ.
KZ014
KZ014ΒΑΣΗ ΜΠΕΖ ΓΙΑ ΦΑΣΗ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ0,96 € / τμχ.
τμχ.
KZ012
KZ012ΒΑΣΗ ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΡΕΙΧ/ΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ0,96 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.