Φυσίγγια κυλινδρικά

Φίλτρα προϊόντων

Μέγεθος ασφάλειας τήξεως (Α):Ονομαστικό ρεύμα:Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue:Αριθμός πόλων:

Φυσίγγια 10,3x38, 500V

LF301G ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3x38 1Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF301G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF301G
LF301GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 1Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF302G
LF302GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 2Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF304G
LF304GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 4Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF306G
LF306GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 6Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF310G
LF310GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 10Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF316G
LF316GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 16Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF302M
LF302MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 2Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF304M
LF304MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 4Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF306M
LF306MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 6Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF308G
LF308GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 8Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF308M
LF308MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 8Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF310M
LF310MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 10Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF316M
LF316MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 16Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF300G
LF300GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 0,5Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF300M
LF300MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 0,5Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞ.1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF301M
LF301MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 1Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF312G
LF312GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 12Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF312M
LF312MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 12Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια 10,3x38, 400V

LF320G ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3x38 20Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF320G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF320G
LF320GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 20Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF325G
LF325GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 25Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF332G
LF332GΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 32Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF320M
LF320MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 20Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF325M
LF325MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 25Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.
LF332M
LF332MΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 32Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,11 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια 14,3x51, 690V

LF402G ΦΥΣΙΓΓΙ 14x51 2Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF402G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF402G
LF402GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 2Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF404G
LF404GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 4Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF406G
LF406GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 6Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF410G
LF410GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 10Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF416G
LF416GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 16Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF420G
LF420GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 20Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF425G
LF425GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 25Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF420M
LF420MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 20Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF425M
LF425MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 25Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF402M
LF402MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 2Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF404M
LF404MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 4Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF406M
LF406MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 6Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF408G
LF408GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 8Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF408M
LF408MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 8Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF410M
LF410MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 10Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF412G
LF412GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 12Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF416M
LF416MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 16Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια 14,3x51, 500V

LF432G ΦΥΣΙΓΓΙ 14x51 32Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF432G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF432G
LF432GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 32Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF440G
LF440GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 40Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF432M
LF432MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 32Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF440M
LF440MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 40Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF445G
LF445GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 45Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF445M
LF445MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 45Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια 14,3x51, 400V

LF450G ΦΥΣΙΓΓΙ 14x51 50Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF450G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF450G
LF450GΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 50Α TAX.ΤΗΞEΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.
LF450M
LF450MΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 50Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ1,82 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια 22x58, 690V

LF516G ΦΥΣΙΓΓΙ 22x58 16Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF516G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF516G
LF516GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 16Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF520G
LF520GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 20Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
Μη διαθέσιμη φωτογραφία
LF525GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 25Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF532G
LF532GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 32Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF540G
LF540GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 40Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF550G
LF550GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 50Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF550M
LF550MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 50Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF516M
LF516MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 16Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF520M
LF520MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 20Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF525M
LF525MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 25Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF532M
LF532MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 32Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF540M
LF540MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 40Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια 22x58, 500V

LF563G ΦΥΣΙΓΓΙ 22x58 63Α TAx.ΤΗΞEΩΣ
LF563G
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF563G
LF563GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 63Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF580G
LF580GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 80Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF590G
LF590GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 100Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF599G
LF599GΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 125Α TAX.ΤΗΞEΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF563M
LF563MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 63Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF580M
LF580MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 80Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF590M
LF590MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 100Α BΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.
LF599M
LF599MΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 125Α BΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ3,21 € / τμχ.
τμχ.

Aσφαλειοθήκες και φυσίγγια PV 10x38mm, 1000V DC

LF301PV ΦΥΣΙΓΓΙ 10x38mm 1000V DC 1A
LF301PV
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF301PV
LF301PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 1A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF302PV
LF302PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 2A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF303PV
LF303PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 3A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF304PV
LF304PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 4A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF305PV
LF305PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 5A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF306PV
LF306PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 6A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF308PV
LF308PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 8A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF310PV
LF310PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 900V DC 10A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF312PV
LF312PVΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38MM 1000V DC 12A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF316PV
LF316PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 16A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF320PV
LF320PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 20A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF315PV
LF315PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 1000V DC 15A10,71 € / τμχ.
τμχ.
L501PV
L501PVΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 PV - 1P5,71 € / τμχ.
τμχ.
L502PV
L502PVΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 PV - 2P12,30 € / τμχ.
τμχ.

Φυσίγγια PV 10x38mm 600V DC

LF325PV ΦΥΣΙΓΓΙ 10x38mm 600V DC 25A
LF325PV
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LF325PV
LF325PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 600V DC 25A10,71 € / τμχ.
τμχ.
LF332PV
LF332PVΦΥΣΙΓΓΙ 10Χ38MM 600V DC 32A10,71 € / τμχ.
τμχ.

Ασφαλειοθήκες σειράς L38, 32A, 690V (φυσίγγι 10,3x38)

L50603
L50603
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
L50603
L50600ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ8,62 € / τμχ.
τμχ.
L53201
L53201ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+Ν ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ10,98 € / τμχ.
τμχ.
LSN501
LSN501ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P4,03 € / τμχ.
τμχ.
LSN502
LSN502ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 2P7,85 € / τμχ.
τμχ.
LSN503
LSN503ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P11,81 € / τμχ.
τμχ.
LSN504
LSN504ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N16,63 € / τμχ.
τμχ.
LSN509
LSN509ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - N (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ)5,22 € / τμχ.
τμχ.
LSN512
LSN512ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+N7,81 € / τμχ.
τμχ.
LSN531
LSN531ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ7,69 € / τμχ.
τμχ.

Εξαρτήματα για ασφαλειοθήκες

LB026 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ L38
LB026
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
LB026
LB026ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ L380,55 € / τμχ.
τμχ.

Ασφαλειοθήκες με ενσωματωμένο διακόπτη σειράς L900, 20A, 690V (φυσίγγι 10,3x38)

L95100 ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 10,3x38 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
L95100
 Art No. Περιγραφή Τιμή μον.* 
L95100
L95100ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ11,42 € / τμχ.
τμχ.
L95200
L95200ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P+N 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ20,74 € / τμχ.
τμχ.
L95300
L95300ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ32,46 € / τμχ.
τμχ.
L95400
L95400ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ40,73 € / τμχ.
τμχ.
L96200
L96200ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 2P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ21,36 € / τμχ.
τμχ.
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.